• Fii alături de Echipa Țării

Comitetele FMF

Deciziile Comisiei de Apel a FMF

20 mai 2024 de Svetlana Tataru

Comisia de Apel a FMF a examinat cererile de apel depuse de SAÎ CS SHERIFF, DACIA BUIUCANI și FC FLOREȘTI privind suspendarea și sancționarea jucătorilor și echipelor din Campionatului R. Moldova la fotbal, Liga Tineret, ediția 2023/24.

 

1. Examinând cererea de apel depusă de SAÎ CS SHERIFF, împotriva Deciziei Comisiei de Disciplină a Federației Moldovenești de Fotbal Nr. 9/2024 din 01 Mai 2024, în conformitate cu prevederile articolelor 36, 45, 58, 78 și 92 din Codul de Disciplină și Etică al FMF, articolelor 8, 24, 28 și 29 din Regulamentul privind Organizarea și Funcționarea Organelor Judiciare din cadrul Federației Moldovenești de Fotbal, Comisia de Apel a Federației Moldovenești de Fotbal,

DECIDE:

1.1. Se admite parțial apelul SAÎ CS SHERIFF.

1.2. Se casează parțial Decizia Comisiei de Disciplină a Federației Moldovenești de Fotbal Nr. 9/2024 din 01 mai 2024 în partea ce ține de sancționarea prin suspendare și aplicarea amenzii jucătorilor SHERIFF, inclusiv sancționarea prin aplicarea amenzii echipei SHERIFF și interzicerea de jucare a două meciuri din cadrul Ligii Tineret, ediția 2023-2024, pe teren propriu, și se emite o nouă decizie prin care:

1.3. Se suspendă pentru 6 (șase) etape de campionat jucătorul cu Nr. 35 al echipei SHERIFF, Vladislav IAȚCO, dintre care 3 (trei) etape se suspendă condiționat pe un termen de probă de 1 (un) an şi nu vor fi executate dacă în termenul de probă fixat Vladislav IAȚCO nu va săvârși o nouă abatere de natură și gravitate similară şi, prin comportare exemplară şi respectarea condițiilor termenului de probă, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

1.4. Se acordă sancțiune sub formă de amendă jucătorului cu Nr. 35 al echipei SHERIFF, Vladislav IAȚCO, în mărime de 3 000,00 lei (trei mii lei, 00 bani) lei (MDL).

1.5. Se suspendă pentru 6 (șase) etape de campionat jucătorul cu Nr. 27 al echipei SHERIFF, Vadim BURCĂ, dintre care 3 (trei) etape se suspendă condiționat pe un termen de probă de 1 (un) an şi nu vor fi executate dacă în termenul de probă fixat Vadim BURCĂ nu va săvârși o nouă abatere de natură și gravitate similară şi, prin comportare exemplară şi respectarea condițiilor termenului de probă, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

1.6. Se acordă sancțiune sub formă de amendă jucătorului cu Nr. 27 al echipei SHERIFF, Vadim BURCĂ, în mărime de 3 000,00 lei (trei mii lei, 00 bani) lei (MDL).

1.7. Se suspendă pentru 6 (șase) etape de campionat jucătorul cu Nr. 70 al echipei SHERIFF, Eugeniu Demciuc, dintre care 3 (trei) etape se suspendă condiționat pe un termen de probă de 1 (un) an şi nu vor fi executate dacă în termenul de probă fixat Eugeniu Demciuc nu va săvârși o nouă abatere de natură și gravitate similară şi, prin comportare exemplară şi respectarea condițiilor termenului de probă, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

1.8. Se acordă sancțiune sub formă de amendă jucătorului cu Nr. 70 al echipei SHERIFF, Eugeniu Demciuc, în mărime de 3 000,00 lei (trei mii lei, 00 bani) lei (MDL).

1.9. Se suspendă pentru 8 (opt) etape de campionat jucătorul cu Nr. 44 al echipei SHERIFF, Nicolai Spatar, dintre care 4 (patru) etape se suspendă condiționat pe un termen de probă de 1 (un) an şi nu vor fi executate dacă în termenul de probă fixat Nicolai Spatar nu va săvârși o nouă abatere de natură și gravitate similară şi, prin comportare exemplară şi respectarea condițiilor termenului de probă, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

1.10. Se acordă sancțiune sub formă de amendă jucătorului cu Nr. 44 al echipei SHERIFF, Nicolai Spatar, în mărime de 3 000,00 lei (trei mii lei, 00 bani) lei (MDL).

1.11. Se suspendă pentru 6 (șase) etape de campionat jucătorul cu Nr. 76 al echipei SHERIFF, Vitalie Guțu, dintre care 3 (trei) etape se suspendă condiționat pe un termen de probă de 1 (un) an şi nu vor fi executate dacă în termenul de probă fixat Vitalie Guțu nu va săvârși o nouă abatere de natură și gravitate similară şi, prin comportare exemplară şi respectarea condițiilor termenului de probă, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

1.12. Se acordă sancțiune sub formă de amendă jucătorului cu Nr. 76 al echipei SHERIFF, Vitalie Guțu, în mărime de 3 000,00 lei (trei mii lei, 00 bani) lei (MDL).

1.13. Se suspendă pentru 6 (șase) etape de campionat jucătorul cu Nr. 6 al echipei SHERIFF, Serghei Tomailî, dintre care 3 (trei) etape se suspendă condiționat pe un termen de probă de 1 (un) an şi nu vor fi executate dacă în termenul de probă fixat Serghei Tomailî nu va săvârși o nouă abatere de natură și gravitate similară şi, prin comportare exemplară şi respectarea condițiilor termenului de probă, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

1.14. Se acordă sancțiune sub formă de amendă jucătorului cu Nr. 6 al echipei SHERIFF, Serghei Tomailî, în mărime de 3 000,00 lei (trei mii lei, 00 bani) lei (MDL).

1.15. Se suspendă pentru 6 (șase) etape de campionat Jucătorul cu Nr. 15 al echipei SHERIFF, Daniil Hagiu, dintre care 3 (trei) etape se suspendă condiționat pe un termen de probă de 1 (un) an şi nu vor fi executate dacă în termenul de probă fixat Daniil Hagiu nu va săvârși o nouă abatere de natură și gravitate similară şi, prin comportare exemplară şi respectarea condițiilor termenului de probă, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

1.16. Se acordă sancțiune sub formă de amendă jucătorului cu Nr. 15 al echipei SHERIFF, Daniil Hagiu, în mărime de 3 000,00 lei (trei mii lei, 00 bani) lei (MDL).

1.17. Se suspendă pentru 6 (șase) etape de campionat jucătorul cu Nr. 1 al echipei SHERIFF, Serghei Obîscalov, dintre care 3 (trei) etape se suspendă condiționat pe un termen de probă de 1 (un) an şi nu vor fi executate dacă în termenul de probă fixat Serghei Obîscalov nu va săvârși o nouă abatere de natură și gravitate similară şi, prin comportare exemplară şi respectarea condițiilor termenului de probă, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

1.18. Se acordă sancțiune sub formă de amendă jucătorului cu Nr. 1 al echipei SHERIFF, Serghei Obîscalov, în mărime de 3 000,00 lei (trei mii lei, 00 bani) lei (MDL).

1.19. Se casează Decizia Comisiei de Disciplină a Federației Moldovenești de Fotbal Nr. 9/2024 din 1 Mai 2024 în partea ce ține de sancționarea echipei SHERIFF, prin interzicerea de jucare a 2 (două) meciuri din cadrul Campionatul R. Moldova la Fotbal, Ediția 2023/24, Liga Tineret, pe teren propriu, inclusiv și de impunerea obligației de a organiza următoarele 2 (două) meciuri de acasă pe alt stadion, din altă localitate din țară.

1.20. În termenul pedepsei se include suspendarea executată în baza deciziei Comisiei de Disciplină a Federației Moldovenești de Fotbal Nr. 9/2024 din 01 Mai 2024.

Conform art. 13 din Codul de Disciplină și Etică al FMF, cluburile sunt responsabile solidar pentru amenzile impuse jucătorilor și oficialilor echipei, temei în care executarea sancțiunii pecuniare de către club liberează jucătorii și oficialii de obligație.

1.21. A informa părțile că au la dispoziție 5 (cinci) zile calendaristice de la comunicarea dispozitivului, pentru a solicita, în scris, emiterea deciziei motivate în scopul contestării acesteia. Nerespectarea termenului dat va avea ca rezultat decăderea din dreptul de a contesta decizia. Ca urmare, decizia va deveni definitivă și obligatorie (irevocabilă), iar partea va fi considerată că a renunțat la dreptul de a o contesta

 

2. Examinând, în ordine de apel, cererea de apel declarată de DACIA BUIUCANI, împotriva Deciziei Comisiei de Disciplină a Federației Moldovenești de Fotbal Nr. 9/2024 din 01 Mai 2024, în conformitate cu prevederile articolelor 36, 45, 78 și 92 din Codul de Disciplină și Etică al FMF, articolelor 8, 24, 28 și 29 din Regulamentul privind Organizarea și Funcționarea Organelor Judiciare din cadrul Federației Moldovenești de Fotbal, Comisia de Apel a Federației Moldovenești de Fotbal,

D E C I D E:

2.1. Se admite parțial apelul declarat de către DACIA BUIUCANI.

2.2. Se casează parțial Decizia Comisiei de Disciplină a Federației Moldovenești de Fotbal Nr. 9/2024 din 1 Mai 2024 în partea ce ține de sancționarea prin suspendare și aplicarea amenzii antrenorului și jucătorilor DACIA BUIUCANI, inclusiv sancționarea prin aplicarea amenzii echipei DACIA BUIUCANI, și se emite o nouă decizie prin care:

2.3. Se suspendă pentru 6 (șase) etape de campionat antrenorul echipei DACIA BUIUCANI, Viorel Frunză, dintre care 3 (trei) etape se suspendă condiționat pe un termen de probă de 1 (un) an şi nu vor fi executate dacă în termenul de probă fixat Viorel Frunză nu va săvârși o nouă abatere de natură și gravitate similară şi, prin comportare exemplară şi respectarea condițiilor termenului de probă, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

2.4. Se suspendă pentru 8 (opt) etape de campionat jucătorul cu Nr. 31 al echipei DACIA BUIUCANI, Alessandro Burov, dintre care 4 (patru) etape se suspendă condiționat pe un termen de probă de 1 (un) an şi nu vor fi executate dacă în termenul de probă fixat Alessandro Burov nu va săvârși o nouă abatere de natură și gravitate similară şi, prin comportare exemplară şi respectarea condițiilor termenului de probă, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

2.5. Se acordă sancțiune sub formă de amendă jucătorului cu Nr. 31 al echipei DACIA BUIUCANI, Alessandro Burov, în mărime de 3 000,00 lei (trei mii lei, 00 bani) lei (MDL).

2.6. Se suspendă pentru 6 (șase) etape de campionat jucătorul cu Nr. 28 al echipei DACIA BUIUCANI, Alexandru Macari, dintre care 3 (trei) etape se suspendă condiționat pe un termen de probă de 1 (un) an şi nu vor fi executate dacă în termenul de probă fixat Alexandru Macari nu va săvârși o nouă abatere de natură și gravitate similară şi, prin comportare exemplară şi respectarea condițiilor termenului de probă, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

2.7. Se acordă sancțiune sub formă de amendă jucătorului cu Nr. 28 al echipei DACIA BUIUCANI, Alexandru Macari, în mărime de 3 000,00 lei (trei mii lei, 00 bani) lei (MDL).

2.8. Se suspendă pentru 6 (șase) etape de campionat jucătorul cu Nr. 18 al echipei DACIA BUIUCANI, Daniel Popovici, dintre care 3 (trei) etape se suspendă condiționat pe un termen de probă de 1 (un) an şi nu vor fi executate dacă în termenul de probă fixat Daniel Popovici nu va săvârși o nouă abatere de natură și gravitate similară şi, prin comportare exemplară şi respectarea condițiilor termenului de probă, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

2.9. Se acordă sancțiune sub formă de amendă jucătorului cu Nr. 18 al echipei DACIA BUIUCANI, Daniel Popovici, în mărime de 3 000,00 lei (trei mii lei, 00 bani) lei (MDL).

2.10. Se acordă sancțiune sub formă de amendă DACIA BUIUCANI, în mărime de 10000,00 lei (zece mii lei, 00 bani) lei (MDL).

2.11. În termenul pedepsei se include suspendarea executată în baza deciziei Comisiei de Disciplină a Federației Moldovenești de Fotbal Nr. 9/2024 din 01 Mai 2024.

Conform art. 13 din Codul de Disciplină și Etică al FMF, cluburile sunt responsabile solidar pentru amenzile impuse jucătorilor și oficialilor echipei, temei în care executarea sancțiunii pecuniare de către club liberează jucătorii și oficialii de obligație.

2.12. A informa părțile că au la dispoziție 5 (cinci) zile calendaristice de la comunicarea dispozitivului, pentru a solicita, în scris, emiterea deciziei motivate în scopul contestării acesteia. Nerespectarea termenului dat va avea ca rezultat decăderea din dreptul de a contesta decizia. Ca urmare, decizia va deveni definitivă și obligatorie (irevocabilă), iar partea va fi considerată că a renunțat la dreptul de a o contesta.

 

3. Examinând, în ordine de apel, cererea de apel declarată de apelantul AO FC FLOREȘTI, împotriva Deciziei Comisiei de Disciplină a Federației Moldovenești de Fotbal Nr. 7/2024 din 18 Aprilie 2024, în conformitate cu prevederile articolelor 43, 78 și 92 din Codul de Disciplină și Etică al FMF, articolelor 5.15 – 5.17 și 6.2 din Regulamentul Campionatului Republicii Moldova la fotbal între Copii și Juniori, ediția 2023-2024, inclusiv articolele 8, 24, 28 și 29 din Regulamentul privind Organizarea și Funcționarea Organelor Judiciare din cadrul Federației Moldovenești de Fotbal, Comisia de Apel a Federației Moldovenești de Fotbal, 

D E C I D E:

3.1. Se admite apelul declarat de către AO FC Florești.

3.2. Se casează Decizia Comisiei de Disciplină a Federației Moldovenești de Fotbal Nr. 7/2024 din 18 Aprilie 2024 în partea ce ține de rejucarea  meciului CSF SPARTANII-SPORTUL – FC FLOREȘTI, din data de 14.04.2024, din cadrul Ligii Tineret 2, Turneul Final, ediția 2023-2024, etapa a 7-a, și de reprogramarea meciului CSF SPARTANII-SPORTUL – FC FLOREȘTI și se emite o nouă decizie prin care:

3.3. Se acordă înfrângere tehnică (0-3) echipei CSF SPARTANII-SPORTUL, în cadrul meciului CSF SPARTANII-SPORTUL – FC FLOREȘTI, din data de 14.04.2024, din cadrul Ligii Tineret 2, Turneul Final, ediția 2023-2024, etapa a 7-a.

3.4. Se acordă victorie tehnică (0-3) echipei FC FLOREȘTI, în cadrul meciului CSF SPARTANII-SPORTUL – FC FLOREȘTI, din data de 14.04.2024, din cadrul Ligii Tineret 2, Turneul Final, ediția 2023-2024, etapa a 7-a.

3.5. Se acordă sancțiune sub formă de amendă CSF SPARTANII-SPORTUL, în mărime de 500,00 lei (cinci sute lei, 00 bani) lei (MDL).  

3.6. A informa părțile că au la dispoziție 5 (cinci) zile calendaristice de la comunicarea dispozitivului, pentru a solicita, în scris, emiterea deciziei motivate în scopul contestării acesteia. Nerespectarea termenului dat va avea ca rezultat decăderea din dreptul de a contesta decizia. Ca urmare, decizia va deveni definitivă și obligatorie (irevocabilă), iar partea va fi considerată că a renunțat la dreptul de a o contesta.