• Fii alături de Echipa Țării

FMF, prima federație certificată în conformitate cu sistemele internaționale de management, ISO

20 mai 2022 de Ion Buga
GALERIE

O nouă realizare importantă pentru Federația Modovenească de Fotbal. Cu suportul partenerilor internaționali, începând cu anul 2020, forul fotbalistic a trecut la un capitol superior de standardizare, mai exact la Standardul ISO. Iar astăzi, eforturile depuse de echipa FMF în această direcție de dezvoltare au devenit și mai vizibile odată cu obținerea certificatelor standardelor internaționale ISO 9001 - Managementul Calității și ISO 37001 - Managementul anti-mită

Astfel, Federația Modovenească de Fotbal a devenit prima instituție cu profil sportiv din Moldova certificată în conformitate cu sistemele internaționale de management! Mai mult ca atît, potrivit RINA Simtex-OC, FMF este prima federație națională de fotbal din lume care a obținut ISO 37001, una importantă pentru protejarea fotbalului de orice amenințare și pentru continuare a luptei contra corupției din fotbal. 

 

Decernarea Certificatelor ISO 37001:2016 și ISO 9001:2015 a fost efectuată în cadrul unei reuniuni organizate la București de către RINA Simtex-OC, una dintre cele mai cunoscute companii internaționale în domeniul certificării sistemelor de management.

 

Certificatele au fost decernate președintelui FMF, Leonid Oleinicenco, de către managerul pe certificare EMEA, Alessandro Romei și vicepreședinte pe certificare RINA Simtex-OC, Nicola Battuello.

Forul fotbalistic a fost reprezentant de către directorul executiv, Adrian Ixari, directorul tehnic, Serghei Butelschi, directorul financiar, Ludmila Tabacaru, șeful departamentului Transformare Digitală și IT, Dumitru Palade, consultant intern, Liliana Buza, director financiar adjunct, Natalia Cernei, șeful departamentului integritate, Eugen Zubic.

 

Implementarea și îmbunătățirea Sistemului de Management al Calității în conformitate cu prevederile standardului internațional ISO 9001:2015 la toate etapele activității noastre va ajuta FMF să mențină o bună reputație și să progreseze continuu în domeniile de dezvoltare, promovare și protejare a fotbalului în Moldova.

 

În același timp, FMF promovează idea asigurării desfășurării activității acesteia etic și legal în conformitate cu legislația anticorupție în vigoare. Astfel, implementarea cerințelor standardului internațional ISO 37001:2016 constituie o necesitate în asigurarea unui cadrul unitar, stabil și coerent pentru realizarea obiectivelor anti-mită stabilite.

 

Fără standardele ISO activitatea unei instituții este mult mai netransparentă și lasă loc pentru luarea deciziilor inadecvate și chiar pentru influențarea unor decizii, ca să nu spunem că creează premise pentru corupție.  

 

ISO este Organizația Internațională de Standardizare, care reunește o rețea de instituții de standardizare din 156 de țări, inclusiv Republica Moldova. Anume de aici pornește și obligațiunea noastră de a implementa standardele ISO. Trebuie de menționat că apartenența la ISO nu este doar o obligațiune, dar o necesitate stringentă pentru buna funcționare și gestionarea mai eficientă a activității Federației Moldovenești de Fotbal, inclusiv în domeniul combaterii corupției. Federația are un spectru larg de activități, cum ar fi achiziții, licitații, etc., unde este nevoie de un sistem transparent, care ar exclude orice posibilitate de manipulare.

 

Anume în acest context, la începutul anului 2020, de comun acord cu reprezentanții UEFA, Federația am inițiat crearea unui sistem managerial eficient, care presupune o transparență decizională și organizațională totală. Pentru a atinge acest scop, top managementul Federației Moldovenești de Fotbal a analizat experiența mai multor federații, inclusiv și a vecinilor noștri, toate aspectele legislative, cerințele FIFA și UEFA, cât și sistemele internaționale de management.  

 

Ca urmare a acestei analize a fost selectat standardul internațional de management ISO 9001:2015, cu integrarea unor cerințe specifice a ISO 37001:2016, și anume - cerințe de management anti-mită.  

 

Proiectul de implementare a acestor standarde include atât documentarea tuturor proceselor administrative în organizație, cât și funcționalitatea lor în baza unui soft specializat (ProFI). Fiecare responsabil (angajat) din cadrul FMF are descris un proces de lucru și sunt stabilite instrumente care să asigure funcționalitatea acestui proces. Cerințele generale ale standardului ISO 9001:2015 asigură planificarea, executarea, controlul și analiza executării tuturor proceselor, iar cerințele anti-mită conform ISO 37001:2016 asigură un cadru clar de reguli și sancțiuni pentru nerespectarea legislației aplicabile, regulamentelor FIFA și UEFA (jocuri trucate, încălcarea reglementărilor), cât și promovarea integrității prin: crearea unui departament de integritate,  identificarea tentativelor și cazurilor de corupere, a conflictelor de interes și instrumentelor pentru controale financiare și nefinanciare. Anul trecut, proiectul de implementare a fost prezentat reprezentanților UEFA care au susținut conceptul și au venit cu aportul tehnic de corelare a Strategiei FMF.