• Support National Team

Academia FMF salută cooperarea dintre Republica Moldova și România în domeniul sportului

15 mai 2024 de Reporter FMF

Academia Federației Moldovenești de Fotbal salută cooperarea dintre Republica Moldova și România în domeniul sportului. Semnarea Protocolului dintre Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Agenția Națională pentru Sport din România, aprobată astăzi în ședința Cabinetului de miniștri, va crea un cadru propice pentru dezvoltarea și multiplicarea inițiativelor Academiei FMF.

 

Academia FMF își anunță disponibilitatea de a contribui la procesul de pregătire a specialiștilor, schimbul de experiență și preluarea celor mai bune practici din România.

 

Corneliu Popovici, director, Academia FMF:Dezvoltarea și aprofundarea cadrului de cooperare dintre Republica Moldova și România în domeniul sportului creează oportunități pentru elaborarea unor noi programe de instruire. Suntem deschiși să cooperăm cu colegii noștri din România pentru a promova sportul și modul sănătos de viață, pentru a crește o generație puternică, rezilientă, capabilă să răspundă provocărilor apărute odată cu dezvoltarea noilor tehnologii. Este important să menționăm că acest cadru de cooperare va consolida relația de parteneriat dintre FMF și FRF precum și dintre academiile de fotbal - Academia FMF și Academia Națională de Fotbal”.

 

Întru sprijinirea acțiunilor prevăzute în Protocol, Departamentul de instruire al FMF își propune să dezvolte programe noi de formare continuă în domeniul medicinei sportive și activităților antidoping. 

 

În prezent, Academia FMF are deja elaborate mai multe programe de instruire în domeniul managementului edificiilor sportive, sponsorizărilor, managementului strategic și managementului proiectelor, comunicării și digitalizării, precum și altor domenii conexe industriei sportive.

 

În februarie, Academia FMF a desfășurat în cooperare cu Academia Națională de Fotbal din România Programul „Bazele Managementului Sportiv” în cadrul căruia au fost instruiți 30 de lucrători din industria fotbalistică, printre aceștia fiind președinți de cluburi, profesori de educație fizică, comunicatori.