• Поддержи национальную сборную

Răspundem provocărilor. Academia FMF a elaborat un nou program de formare continuă: Managementul Edificiilor Sportive

09 apr 2024 de Reporter FMF
GALERIE

Stadioanele, arenele, cluburile și școlile sportive – obiective ale infrastructurii sportive devin elemente importante în promovarea și dezvoltarea sportului de performanță. Implementarea standardelor și abilitățile de gestionare a edificiilor sportive adesea reprezintă niște condiții cheie pentru a obține oportunități de organizare și desfășurarea a competițiilor. Academia FMF a studia necesitățile de instruire ale managerilor sportivi privind asigurarea unei bune gestionări a edificiilor sportive și va propune un nou program - Managementul edificiilor sportive.

 

V-ați imaginat pentru un moment câți spectatori ar aduna un meci de fotbal pe un stadion neîngrijit, care nu corespunde standardelor și dacă acesta ar putea găzdui competiții internaționale?

 

Academia FMF a analizat acest subiect, consultându-l cu toate părțile interesate. În cadrul unor discuții desfășurate la Bălți, administratorilor cluburilor și organizațiilor sportive, care au în gestiune stadioane și edificii sportive au menționat că cea mai mare provocare este infrastructura învechită. Aceasta nu mai corespunde actualelor standarde. Mai mult decât atât, problema devine serioasă și persistentă în condițiile în care resursele financiare pentru întreținerea infrastructurii sportive sunt limitate. 

 

Igor Soltanici, inspector, baze sportive, FMF: „Mulți dintre managerii sportivi se confruntă cu problema infrastructurilor învechite și neadecvate, care nu corespuns standardelor moderne de siguranță, accesibilitate și confort pentru participanți și spectatori. Bugetele reduse sau lipsa resurselor financiare reprezintă o problemă majoră în mentenanța și modernizarea infrastructurii sportive. Aceasta poate duce la deteriorarea infrastructurii și la o experiență suboptimală pentru utilizatori. Mulți manageri sportivi nu au cunoștințele și abilitățile necesare pentru a gestiona eficient infrastructura sportivă în conformitate cu standardele și cerințele actuale. Există, cu siguranță, necesitate de formare continuă a managerilor sportivi în gestionarea infrastructurii sportive”.

 

În urma consultărilor publice desfășurate în mai multe localități din Republica Moldova și luându-se în considerare opiniile și observațiile enunțate de către participanții la primul program al Academiei FMF, a fost elaborat un nou program de formare continuă, care vine să ofere soluții pentru un spectru larg de probleme invocate. 

 

Igor Soltanici, inspector al infrastructurii sportive în cadrul Federației Moldovenești de Fotbal sugerează că noul programa ar trebui să aibă la bază trei piloni: managementul durabil al infrastructurii; siguranța și conformitatea; tehnologiile moderne. 

 

Igor Soltanici, inspector, baze sportive, FMF: „Formarea ar trebui să includă aspecte legate de managementul durabil al infrastructurii sportive, cum ar fi utilizarea eficientă a resurselor, reducerea impactului asupra mediului și asigurarea sustenabilității pe termen lung. Un alt punct important ar fi formarea în domeniul siguranței infrastructurii sportive și asigurarea conformității cu reglementările și standardele în vigoare pentru a evita incidentele și a proteja participanții și spectatorii. Accentul ar trebui să fie pus și pe utilizarea tehnologiilor moderne, cum ar fi sistemele de monitorizare și gestionare a infrastructurii, pentru a îmbunătăți eficiența și performanța generală a facilităților sportive”.

 

În prezent, pe 110 terenuri sportive din Republica Moldova sunt organizate competiții sub egida FMF. Aproape toate terenurile sportive din țară necesită întreținere, menționează inspectorul FMF Igor Soltanici. 

 

Programul de perfecționare „Managementul edificiilor sportive” este motivat să rezolve o serie de probleme descoperite în sistemul educațional și profesional existent în Republica Moldova, explică directorul Academiei FMF, Corneliu Popovici. Noul program va contribui la aprofundarea, extinderea cunoștințelor și capacităților managerilor sportivi. Aceștia vor fi instruiți în vederea elaborării strategiilor și planificării activităților în cadrul edificiilor sportive, vor cunoaște experiențe notabile privind organizarea evenimentelor sportive, tehnici de marketing și vor învăța să gestioneze resursele financiare. 

 

Corneliu Popovici, director, Academia FMF: „Cu siguranță că astfel răspundem provocării. Țin să subliniez că Programul de perfecționare Managementul edificiilor sportive este relevant pentru piața forței de muncă în mai multe moduri. În primul rând, sportul este o activitate de masă și există o cerere constantă pentru specialiști în gestionarea infrastructurii sportive. Prin urmare, acest program poate oferi participanților abilitățile și cunoștințele necesare pentru a lucra în industria sportului. În urma acumulării de experienţă şi prin continuarea studiilor, managerul edificiilor sportive se poate orienta spre diverse specializări din domeniul managementului, marketingului, relaţiilor publice etc. Programul cursului are ca grup țintă conducători din domeniul de activități sportive care planifică, organizează şi controlează operaţiunile unităţilor care oferă sau furnizează servicii în domeniul sportiv”.

 

Reieșind din necesitatea de formare continuă a specialiștilor capabili să gestioneze edificiile sportive Departamentul de instruire (Academia FMF) propune un program de perfecționare, în volum de 360 de ore echivalente cu 12 credite profesionale care acoperă activitatea obligatorie, ce trebuie să fie realizată conform cadrului normativ în vigoare. 

 

Modernizarea și transformările multiple prin care trece societatea odată cu dezvoltarea noilor tehnologii și implementarea programelor inovatorii creează premise pentru renunțarea la unele preocupări considerate drept „învechite”. Noile condiții de viață însă nu exclud preocuparea oamenilor pentru sport. Dimpotrivă, sportul devine o partea indispensabilă a societății, având mai multe avantaje: motivaționale, educaționale, de sănătate, de consolidare a oamenilor, transformându-se într-o adevărată industrie.