• Support National Team

Instrucţiuni privind măsurile sanitar epidemiologice la Congresul XIX al FMF

06 ian 2021 de Reporter FMF

Avînd în vedere regimul stării de urgenţă instituit în Republica Moldova de către Autorităţile statului, în legătură cu pandemia COVID-19, necesitatea organizării şi desfăşurării Congresului nr.XIX, de dare de seamă şi alegere a organelor de conducere ale FMF pe data de 22 ianuarie 2020, conform prevederilor statutului FMF, şi necesitatea instituirii unor reguli, instrucţiuni privind măsurile sanitar-epidemiologice care urmează a fi respectate în cadrul acestui Congres, pentru a asigura protecţia şi sănătatea participanţilor, Comitetul Executiv al FMF

 

HOTĂRĂŞTE:

 

1. În scopul protejării participanţilor la Congres, se stabilesc următoarele reguli generale obligatorii de prevenire şi combatere a infecţiei COVID-19 la desfăşurarea Congresului:

 

- respectarea distanţei sociale între persoane de minim 1 metru în timpul aflării în incinta încăperii unde se va desfăşura Congresul;

 

- amplasarea persoanelor la mese şi/sau scaune astfel încît să fie respectată distanţa de minim 1 metru între ele;

 

- respectarea regulilor de igienă a mîinilor, dezinfectarea obligatorie a mîinilor la intrare în edificiu, asigurarea la intrarea în edificiu şi în sala unde se va desfăşura Congresul cu produse dezinfectante pe bază de alcool;

 

- respectarea regulilor de igienă respiratorie, purtarea măştilor astfel încît aceasta să acopere atît gura cît şi nasul pe toată durata Congresului, măştile vor fi puse la dispoziţie fiecărui participant la Congres la intrarea în edificiu;

 

- efectuarea obligatorie a termometriei fiecărui participant la intrarea în edificiul unde va avea loc Congresul, cu înscrierea rezultatelor într-un registru în care se vor indica: numărul de ordine, numele, prenumele, IDNP, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de domiciliu, data, indicele de temperatură şi note despre existenţa sau lipsa simptomelor caracteristice infecţiei respiratorii acute;

 

- asigurarea organizatorilor (funcţionari electorali), delegaţilor şi altor participanţi la Congres cu echipament de protecţie (măşti şi mănuşi);

 

- purtarea de către participanţii la Congres a mănuşilor pe toată durata aflării în edificiul unde va avea loc Congresul ;

 

- prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafeţelor în încăperea edificiului unde va avea loc Congresul;

 

- prelucrarea cu produse dezinfectante a pixurilor, microfoanelor şi altor recuzite puse la dispoziţia participanţilor la Congres;

 

- persoanele în vîrstă de peste 63 de ani şi cele din categoriile de risc, îşi vor exercita drepturile de membru şi/sau participant la Congresul sus-menţionat, în condiţii de maximă prudenţă şi vigilenţă;

 

- organizatorii vor asigura prezenţa la faţa locului a unui medic infecţionist pe parcursul întregii perioade de desfăşurare a Congresului;

 

- organizatorii vor asigura accesul separat al delegaţilor şi participanţilor în edificiul unde se va organiza Congresul astfel încît să se evite aglomeraţia şi cu respectarea distanţei sociale sus-menţionate;

 

- Comitetul de Urgenţă al FMF, la demersul Comisiei responsabile de organizarea Congresului, va ajusta sau completa prezentele instrucţiuni în caz de necesitate.

 

2. Toate cheltuielile de asigurare a măsurilor de protecţie sus-menţionate vor fi făcute din contul FMF.

 

3. A aduce la cunoştinţa membrilor FMF şi altor participanţi la Congres prezentele instrucţiuni prin expedierea acestora la adresele de e-mail sau prin publicare pe pagina web oficială a FMF www.fmf.md la rubrica Congresul nr.XIX al FMF, în termen de cel tîrziu 7 zile pînă la data desfăşurării Congresului.

 

4. Responsabil de executarea prezentei hotărîri şi realizarea instrucţiunilor sus- menţionate este Secretarul General al FMF, Cebotari Nicolai.