• Support National Team

Din 1 iunie formațiunile de fotbal își pot relua antrenamentele. Dar în anumite condiții!

29 mai 2020 de Sandu Grecu

Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a decis astăzi să permită, din 1 iunie curent, reluarea procesului de antrenament al jucătorilor de fotbal legitimați în cadrul Federației Moldovenești de Fotbal.  

 

Despre aceasta se spune în hotărârea nr.13 a CNESP. În anexa documentului se vorbește despre condițiile în care vor fi reluate antrenamentele și care sunt obligatorii de respectat atât pentru Federații, cât și pentru toate formațiunile de fotbal și sportivii legitimați la FMF.  

 

”În conformitate cu art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice și Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică privind declararea stării de urgență în sănătate publică, Comisia națională extraordinară de sănătate publică,  

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Reluarea, începînd cu data de 1 iunie 2020, a antrenamentelor desfășurate

în aer liber, pentru sportivii legitimați de către următoarele Federații Sportive din

Republica Moldova: Federația de Badminton; Federația de Caiac – Canoe; Federația

de Fotbal; Federația de Haltere; Federația Sporturilor Nautice; Federația de Tenis.

 

Procesul de instruire și antrenament se va organiza exclusiv la centrele sportive,

terenurile de sport, bazinele sportive, acreditate de către Ministerul Educației, Culturii

și Cercetării, cu respectarea prevederilor din Instrucțiunea cu privire la măsurile de

prevenire a infecției COVID-19 în centrele sportive, terenurile de sport, bazinele

sportive în procesul de organizare a antrenamentelor individuale și contact, conform

Anexei nr. 2. Lista entităților sportive (centre, terenuri, bazine), în cadrul cărora se

permite reluarea antrenamentelor, va fi aprobată prin ordinul intern al Ministerului

Educației Culturii și Cercetării, la solicitarea federațiilor de profil, în funcție de

nivelul de corespundere a entității sportive normelor sanitar-epidemiologice de

prevenire și control a infecției COVID-19.

 

Prezenta Hotărîre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

 

Anexa nr.2 la Hotărârea nr.13 din 27.05.2020 a Comisiei naționale extraordinare pentru sănătate publică:

 

Instrucțiune cu privire la măsurile de prevenire a infecției COVID-19 în centrele sportive, terenurile de sport, bazinele sportive în procesul de organizare a antrenamentelor individuale și contact  

 

1. Conducerea centrelor sportive, bazinelor de înot sportive, terenurilor sportive va asigura:

1.1. informarea antrenorilor și sportivilor privind recomandările autorității

centrale de specialitate despre normele sanitar-epidemiologice aplicabile pentru

reducerea răspîndirii infecției COVID – 19, inclusiv și prevederile prezentei Instrucțiuni;

1.2. evaluarea și asigurarea funcționalității sistemelor de aerisire și ventilare,

desfășurarea curățeniei generale și a dezinfecției tuturor încăperilor, înainte de

redeschiderea instituțiilor sportive publice. Toate încăperile, inclusiv birourile

angajaților, vestiarele, vor fi aerisite/ventilate permanent. Vestiarele și echipamentele

sportive folosite în cadrul instruirii și antrenamentelor vor fi dezinfectate la finalizarea

fiecărui antrenament;

1.3. respectarea obligatorie a măsurilor de control și combatere a infecției

COVID-19, stabilite de către Comisia națională extraordinară de sănătate publică;

1.4. echiparea personalul angajat cu mănuși, măști, dezinfectanți;

1.5. plasarea, la intrarea în instituția sportivă, a recipientelor cu dezinfectant

pentru mîini, persoanele fiind obligate să își dezinfecteze mîinile;

1.6. afișarea, la intrarea în instituția sportivă, a pliantelor informative cu privire

la măsurile de igienă, numărul maxim de vizitatori care se pot afla concomitent în sală,

păstrarea distanței fizice de cel puțin 1 metru.

 

2. Fiecare entitate sportivă va desemna o persoană responsabilă de

organizarea, coordonarea și controlul aplicării prevederilor prezentei Instrucțiuni.

 

3. În cadrul fiecărei entități sportive:

3.1. Va fi stabilită lista personalului a cărei prezență este absolut necesară

pentru pregătirea și derularea sesiunilor de antrenamente și a activităților de suport.

3.2. Înainte de intrarea în cantonament, toate persoanele vor completa o

declarație de asumare pe propria răspundere, cu privire la respectarea regulilor prescrise

și a instrucțiunilor de desfășurare a procesului de antrenament.

3.3. Fiecare sportiv va folosi doar obiecte personale ( ex. prosop, sticlă de apă).

Se interzice schimbul de obiecte personale.

3.4. Vor fi admise doar persoane care nu prezintă semne clinice de infecție

respiratorie sau stare febrilă. Orice simptom va fi anunțat telefonic înainte ca persoana

să ajungă la baza de antrenament.

3.5. Va fi asigurat triajul epidemiologic zilnic care va fi efectuat de medicul

desemnat, cu includerea informației în fișe personale pentru sportivi și personal

(temperatură, simptome de tuse, dureri în gît, dificultăți ale respirației ș.a.).

3.6. Testarea pentru COVID -19 a sportivilor și a membrilor personalului tehnic

se va efectua în orice moment, la recomandarea medicului structurii sportive, pentru  

6 cazuri speciale/ simptomatice.

3.7. Se interzice accesul persoanelor care au peste 63 de ani, precum și a

persoanelor cu boli cronice (boli respiratorii cronice, diabet, boli cardiovasculare ș.a.).

3.8. Se recomandă ca deplasarea către baza de antrenament să fie efectuată

individual, cu mașină proprie sau cu mijloace de transport puse la dispoziție de structurile

sportive. În cazul efectuării transportului organizat, vor fi respectate prevederile

punctului 3 al Hotărîrii nr. 11 din 15 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare de

sănătate publică, privind măsurile de prevenire și control a infecției COVID-19 aplicate

în activitatea transportului rutier de persoane.

3.9. Vor fi stabilite protocoale clare de curățenie și dezinfecție, atît pentru zonele

și locațiile utilizate, cît și pentru materialele și inventarul folosit, toate echipamentele și

spațiile utilizate vor fi curățate și dezinfectate după fiecare antrenament.

3.10. Va fi stabilit și urmat strict orarul antrenamentelor. Se va permite

organizarea concomitentă a antrenamentelor doar în cazul disponibilității mai multor

terenuri de antrenament.

3.11. Accesul grupurilor de sportivi în incinta sportivă se permite doar după

efectuarea curățeniei/dezinfecției terenului sportiv.

3.12. În primele 2 săptămîni de antrenament, procesul de instruire și antrenament

se va executa în proporție maximă de 70% din program, pentru a nu extenua starea fizică

a sportivilor, a nu scădea imunitatea și pentru a reduce riscul de accidentări/traumatizări.

3.13. Accesul în cadrul entității va fi permis în funcție de capacitatea

centrului/terenului sportiv, pentru a evita aglomerația, în baza programării prealabile,

calculate astfel încît, între grupurile de utilizatori, să fie suficient timp pentru efectuarea

dezinfectării spațiului și a suprafețelor de contact.

3.14. La accesul în centru/ teren, va fi completat tabelul nominal al sportivilor cu

datele necesare evidenței epidemiologice.

3.15. Se interzice accesul spectatorilor în centrele/terenurile sportive.