• Fii alături de Echipa Țării

Open Fun Football Schools

Open Fun Football Schools + Sport + Școala + Poliție 2021-2023

 

Contribuirea la coexistența pașnică, incluziunea socială, egalitatea de gen, protecția copilului și implicarea societății civile interdisciplinare în Moldova, inclusiv Transnistria și Găgăuzia

 

Cross Cultures Project Association (CCPA) este o organizație neguvernamentală apolitică, umanitară şi non-profit. Scopul Asociației rezidă în dezvoltarea, implementarea, precum şi implicarea în cadrul proiectelor interculturale a copiilor, având ca obiectiv major promovarea reconcilierii şi integrării în societate prin intermediul dialogului şi a colaborării. Sediul organizației CCPA este situat în or. Copenhaga din Danemarca.

 

Activitatea de bază a CCPA este proiectul internațional Open Fun Football Schools sau OFFS (Școală deschisă de fotbal distractiv) pentru fete și băieți cu vârsta cuprinsă între 6 – 11 ani. Acest proiect umanitar presupune practicarea jocurilor vesele şi implementarea conceptului pedagogic al fotbalului distractiv „Fun – Football - Concept” drept un mijloc eficient de promovare a procesului democratic, păcii, stabilității, coeziunii sociale, stabilirii relațiilor de prietenie şi a colaborării sportive. Totodată, conceptul este un mijloc de promovare a fotbalului de bază şi a principiilor fundamentale ale „sportului pentru toți”.

 

Școlile deschise de fotbal distractiv au fost înființate în baza concepției Asociației Daneze de Fotbal, fondată pe principiul distractiv, conform căruia accentul se pune pe jocurile vesele, şi nu pe rezultate, scor sau ridicarea nivelului profesional. Toate exercițiile şi jocurile sunt planificate în aşa mod, încât fiecare participant să poată sesiza de fiecare dată propriul succes, fie şi unul minor. Timp de cinci zile, copiii sunt total implicați în fotbal, trăiesc într-o lume a jocurilor şi distracțiilor.

 

Proiectul Open Fun Football Schools + Sport + Școala + Poliție Moldova

Proiectul CCPA/OFFS este implementat în țară noastră din anul 2006, de asemenea fiind susținut de Guvernul Suediei. De-a lungul anilor 2006 - 2022, în proiectul OFFS au participat peste 93.000 de copii și 2.700 de antrenori din toate regiunile Moldovei şi ale Transnistriei. În afara de Moldova, proiectul CCPA/OFFS este implementat în alte 15 țări din Balcani, Orientul Apropiat şi Caucaz.

La 19 mai 2010, Proiectul „Open Fun Football Schools” Moldova a fost recunoscut de către Comitetul Executiv al UEFA drept „Cel mai bun proiect din Europa în fotbalul de mase pentru anul 2010”.

 

OBIECTIVE GENERALE propuse pentru 2021 – 2023 în Moldova

Obiectivul general al proiectului este contribuierea la promovarea relațiilor inter- și intracomunitare și a inițiativelor ascendente ale societății civile care contribuie la coexistența pașnică, incluziunea socială, egalitatea de gen, protecția copilului, buna guvernare, valorile democratice și drepturile omului.

 

OBIECTIVELE SPECIFICE propuse pentru 2021 – 2023 în Moldova

Utilizarea inițiativei Școlii Deschise de Fotbal Distractiv (OFFS) drept catalizator pentru a contribui la promovarea....

(1) co-existenței pașnice prin aproprierea oamenilor din diferite medii, facilitând astfel interacțiunea, dialogul, încrederea și cooperarea între comunitățile locale din

Moldova, inclusiv Transnistria și Găgăuzia;

(2) egalității de gen, combaterea stereotipurilor bazate pe gen și, încurajării bunăstării femeilor și participarea comunității prin sporirea și consolidarea participării active a fetelor și femeilor la fotbalul de mase/grassroots și în societatea civilă în general;

(3) protecția copilului prin colaborare intersectorială

- prin dezvoltarea și punerea în aplicare a abordării FMF pentru protecția copiilor în fotbal

- prin furnizarea de participare activă, precum și sinergie și valoare adăugată noilor Comitete de Securitate Comunitară din toată Moldova

 

Programul special SPORT + ȘCOALĂ + POLIȚIE

 

Programul special Sport + Școală + Poliție face parte din cadrul Proiectului Open Fun Football Schools și este implementat în țară noastră de către Federația Moldovenească în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliție din 2015, sub conducerea organizației neguvernamentale Cross Culture Project Association, din orașul Copenhaga, Danemarca. Sport + Școală + Poliție formează percepția de bază că măsurile eficiente de prevenire a criminalității nu sunt doar o chestiune a poliției.

 

Cu cât mai devreme este identificat și abordat comportamentul periculos, cu atât sunt mai mari șansele de a împiedica ca situația să ia o întorsătură greșită. Pentru a face acest lucru, credem că este nevoie de o rețea intersectorială. O astfel de rețea include cooperarea între școli, poliție, servicii sociale și cluburi sportive. Sport + Școala + Poliție este despre construirea unei structuri de conducere în comunitățile locale care să permită părților interesate relevante să se întâlnească și să împărtășească perspective și să convină asupra unor acțiuni comune, eforturi și soluții intersectoriale coordonate. Este nevoie de eforturi coordonate și comune ale personalului cheie din sectoarele publice și societatea civilă, adică de la părțile interesate care sunt în contact zilnic cu copiii, tinerii și familiile acestora.

Programul special SSP (Sport + Scoală + Poliție) îşi propune drept scop completarea şi îmbunătățirea inițiativelor şi a acțiunilor pentru copii şi tineret care se derulează separat de către poliţie, sectorul şcolar şi cluburile sportive. Iniţiativa SSP promovează apropierea eforturilor comune la nivel local de prevenire a criminalității juvenile, fiind orientată spre resocializarea copiilor delicvenţi prin implicarea acestora în activităţi cultural-sportive.

 

PROTECȚIA COPIILOR IN SPORT

în cadrul proiectului Open Fun Football Schools + SSP Moldova

Începând din 2019 un scop important al proiectului este consolidarea eforturilor de promovare și protecție a drepturilor copilului, urmărind respectarea drepturilor fundamentale ale copilului, prevenirea combaterii tuturor formelor de violență, neglijență, exploatare și trafic față de copii.

 

Coordonator de proiect: Svetlana Patraș 
Adresa: str. Dacia 45, MD – 2062, CHIŞINĂU
Telefon/fax: (+373 22) 78 56 73
fax: (+373 22) 21 04 32
E-mail: offs@fmf.md
Internet: www.fmf.md, www.ccpa.eu

 

https://ccpa.eu/programs/open-fun-football-schools/
https://ccpa.eu/programs/girls/
https://ccpa.eu/programs/sport-school-police-ssp/
http://ccpaclubhouse.eu/
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Fun_Football_Schools

 

Pagina de Facebook a proiectului Open Fun Football Schools Moldova

Pagina de Facebook CCPA