• Fii alături de Echipa Țării

Managementul relațiilor cu autoritățile publice și comunitatea, discutat cu expertul UEFA

13 apr 2024 de Reporter FMF

Responsabilitatea socială și instruirea în domeniul dezvoltării unor relații eficiente între organizațiile sportive și autoritățile publice au constituit subiectul central al discuțiilor la întrevederea conducerii Academiei Federației Moldovenești de Fotbal cu expertul britanic Stuart Larman, UEFA GROW consultant. În mod special, interlocutorii au subliniat relevanța desfășurării instruirilor în acest domeniu, făcând și un schimb de opinii privind noul program elaborat de Academia FMF - Managementul relațiilor cu autoritățile publice și comunitatea.

 

La întrevedere au participat Corneliu Popovici, directorul Academiei FMF și Anatolii Ostap, președintele Comitetului de Competiții FMF.

 

În cadrul discuțiilor s-a menționat că programul Managementul relațiilor cu autoritățile publice și comunitatea vine să formalizeze și să faciliteze interacțiunea dintre organizațiile din industria sportului și autorități, punând bazele unei abordări sustenabile a sportului.

 

Interlocutorii au făcut un schimb de opinii pe marginea temei abordate, exprimându-și convingerea că relațiile cu autoritățile publice și comunitatea au un rol deosebit în evitarea adoptării unor decizii politice neconforme poziţiei principalelor grupuri de interese.

 

De asemenea, a fost subliniat faptul că practicarea ocupaţiei pe piaţa muncii impune implicarea unor persoane specializate, capabile să gestioneze în condiţii de calitate şi de eficienţă problemele care decurg din managementul relațiilor cu autoritățile publice și comunitatea, în conformitatea cu prevederile legilor și actelor normative în vigoare. Prin urmare, implementarea programului Managementul Relațiilor cu autoritățile publice și comunitatea reprezintă un pas important în pregătirea specialiștilor în domeniu.

 

Anatolii Ostap, președintele Comitetului de Competiții FM a menționat că acest program se încadrează pe deplin în intențiile FMF de formulare a soluțiilor pentru problemele apărute în organizarea competițiilor și vine să răspundă necesităților de formare profesională continuă identificate în cadrul consultărilor desfășurate în mai multe regiuni ale Republicii Moldova în contextul elaborării noii strategii FMF pentru perioada 2025-20230.

 

Expertul britanic Stuart Larman cu experiență notorie la FIFA și în domeniul comunicării și relaționării cu asociațiile, ligile și cluburile de fotbal a apreciat inițiativa Academiei FMF, aceasta încadrându-se în standardele europene și cele internaționale.

 

Stuart Larman a menționat că implementarea unor astfel de programe va deschide noi perspective în dezvoltarea industriei sportive din Republica Moldova.

 

Directorul Academiei FMF, Corneliu Popovici, la rândul său, a menționat că Academia elaborează mai multe programe, care vin să răspundă necesităților industriei sportului din Republica Moldova, inspirate din experiența și tradiția de pregătire a cadrelor profesioniste pentru industria sportului din spațiul european și cel internațional.

 

Implementarea programelor de instruire continuă în cadrul Academiei FMF va contribui la pregătirea unor specialiști calificați pentru piața muncii din Republica Moldova. 

 

Absolvenții programului Managementul relațiilor cu autoritățile publice și comunitatea vor beneficia de oportunități de angajare în industria sportului și domeniile conexe. Dezvoltând abilități de gestionare a comunicării cu autoritățile publice, aceștia vor putea munci în structurile specializate în relațiile cu publicul ale cluburilor sportive, federațiilor sportive sau organizațiilor implicate în desfășurarea evenimentelor sportive majore.