• Fii alături de Echipa Țării

Comitetele FMF

Comitetul Executiv. Deciziile din 10 aprilie 2024

11 apr 2024 de Reporter FMF
GALERIE

Comitetul Executiv al Federației Moldovenești de Fotbal, din data de 10 aprilie 2024, convocat în conformitate cu Statutul FMF, și-a desfășurat ședința de lucru cu participarea a 12 din 18 membri. Ședința a avut loc la Casa Fotbalului din Chișinău.

 

Comitetul Executiv a adoptat următoarele decizii importante:

 

I. A aprobat Agenda Comitetului Executiv al FMF.

 

II. A aprobat formarea Comisiei responsabile de organizarea și petrecerea celui de-al XXII-lea Congres Ordinar al FMF, care va avea loc pe data de 26.04.2024, în componența propusă, și numirea persoanelor responsabile propuse.

Componența comisiei:

Nicolae Cebotari – Secretarul General adjunct – Președinte al Comisiei;

Anatolie Mereuță – secretar al comisiei;

Ion Poalelungi – membru al comisiei;

Ruslan Berzoi – membru al comisiei;

Vadim Șargarovschi – membru al comisiei;

Petru Soltanici – membru al comisiei;

Vladislav Cebotari – membru al comisiei.

Comisia va activa începând cu data de 11.04.2024 și va desfășura lucrările până la terminarea Congresului.

Comisia formată urmează să fie împuternicită cu atribuții privind pregătirea documentelor și realizarea acțiunilor necesare pentru organizarea și petrecerea corespunzătoare a celui de-al XXII–lea Congres Ordinar al FMF, inclusiv recepționarea și înregistrarea actelor, după caz, înaintarea propunerilor organizatorice, etc.

De asemenea, s-au propus a numi următoarele persoane responsabile:

a. privind comunicarea cu Asociațiile Teritoriale, Ligile și Grupurile de Interese – dl. Vladislav Cebotari, dl. Vadim Șargarovschi;

b. privind comunicarea cu Cluburile – dl. Petru Soltanici.

 

III. A aprobat Agenda Congresului Ordinar nr. XXII al FMF. Membrii FMF vor fi informați prin expedierea agendei, invitației de participare și a materialelor Congresului Ordinar nr. XXII al FMF, conform prevederilor statutare ale FMF, inclusiv prin plasarea acestora pe pagina web a FMF.

 

IV. A acceptat propunerile lui Serghei Butelschi – Secretar General al FMF, conform prevederilor art. 41 din Statut, de desemnare a persoanei responsabile, care va conduce Congresul Ordinar din 26.04.2024.

Astfel, a fost aprobată candidatura dlui Viorel Jardan, Președinte al AT Strășeni, în calitate de persoană responsabilă care va conduce Congresul Ordinar nr. XXII.

În cazul lipsei sau imposibilității participării acestuia, s-au aprobat ca supleanți următoarele candidaturi: 

- Petru Langa, Președinte al AT Ungheni;

- Victor Stînă, Președinte al AT Cimișlia.

 

V. A aprobat suportarea tuturor cheltuielilor de organizare, inclusiv pentru cazarea și transportul membrilor FMF, precum și a altor participanți la cel de-al XXII-lea Congres ordinar al FMF, din bugetul FMF.  

 

VI. A aprobat:

1) Modificarea pct. 2 al Deciziei Comitetului Executiv nr. 54 din 23.06.2023, care se va expune în următoarea redacție:

 „Lista echipelor participante în Liga ”1”:

FC ”FĂLEȘTI”;

FC ”ISKRA”;

FC  ”OLIMP”;

FC ”REAL SUCCES”;

FC ”SAKSAN” (Sucleia);

Sheriff – 2;

FC ”SPERANIS”;

FC ”SPERANȚA DROCHIA”;

FC ”UNIVER”;

FCM ”UNGHENI”;

FC ”VICTORIA”.”

2) Exceptând calitatea de membru pentru Sheriff-2, care este echipa a doua a SAÎ FC ”SHERIFF”, a modificat pct. 3 al Deciziei Comitetului Executiv nr. 54 din 23.06.2023, care se va expune în următoarea redacție:

„A aproba lista cluburilor care dețin calitatea de membru direct la FMF, după cum urmează:

SAÎ FC ”SHERIFF”; 

AO CS ”PETROCUB”;

AO FC ”ZIMBRU”;

AO FC ”MILSAMI”;

AO CSF ”BĂLȚI”;

AO ”CSCT BUIUCANI”;

AO ”FC FLOREȘTI”;

AO CF ”OLIMP” Comrat;

AO FC ”VICTORIA”;

AO FC ”FĂLEȘTI”; 

AO FC ”SPERANIS”;

AO FCM ”UNGHENI”;

AO FC ”SAKSAN”,

AO FC ”SPERANȚA DROCHIA”;

AO FC ”REAL SUCCES”;

AO FC ”ISKRA”;

AO FC ”UNIVER”;

AO FC  ”SPARTANII SPORTUL”.”

3) A înainta lista cluburilor care dețin calitatea de membru direct la FMF spre aprobare celui de-al XXII-lea Congres ordinar din 26.04.2024.

4) A înainta spre aprobare celui de-al XXII-lea Congres ordinar din 26.04.2024 excluderea AO FC Sfîntul Gheorghe, AO FC Văsieni și AO FC ”DINAMO - AVTO” din cadrul FMF.

 

VII. A recepționat documentele transmise de către Asociația Obștească Uniunea Arbitrilor de Fotbal din Moldova, pentru admiterea în calitate de membru al FMF.

1) A constatat corespunderea Asociației Obștești Uniunea Arbitrilor de Fotbal din Moldova cu condițiile statutare ale FMF pentru afilierea acesteia în calitate de membru al FMF.

2) A propus celui de-al XXII-lea Congres al FMF de a primi Asociația Obștească Uniunea Arbitrilor de Fotbal din Moldova în calitate de membru al FMF.

 

VIII. A luat act de informația privind Raportul de activitate al Președintelui FMF și Comitetului Executiv al FMF referitor la activitatea de la ultimul Congres. Respectiv, a decis înaintarea Raportului de activitate spre examinare și aprobare Congresului ordinar nr. XXII al FMF din 26.04.2024.

 

IX. A luat act de informația privind Raportul financiar al FMF pentru anul 2023 și situațiile financiare, prezentate de contabilitatea FMF. Respectiv, a decis de a înainta Raportul financiar al FMF pentru anul 2023 și situațiile financiare spre examinare Congresului ordinar nr. XXII al FMF din 26.04.2024.

 

X. A luat act de informația privind Raportul organului de audit asupra situațiilor financiare, corespunzător perioadei de la ultimul Congres, prezentată de contabilitatea FMF. Respectiv, a decis de a înainta Raportul organului de audit spre examinare Congresului Ordinar nr. XXII al FMF din 26.04.2024.

 

XI. A aprobat și înaintat spre examinare celui de-al XXII-lea Congres ordinar din 26.04.2024 proiectul Regulamentului de organizare și desfășurare a Congresului Federației Moldovenești de Fotbal.

 

XII. A aprobat și înaintat spre examinare celui de-al XXII-lea Congres ordinar din 26.04.2024 proiectul Codului Electoral al Federației Moldovenești de Fotbal.

 

XIII. A aprobat modificarea Regulamentul de atestare (licențiere) a cluburilor de fotbal FMF – Licența N, conform propunerilor înaintate de Mihai Anghel, Prim-vicepreședinte al FMF, după cum urmează:

- Alineatul 1 din Articolul  7 (S.02) – Echipele de copii și juniori, de expus într-o redacție nouă:

„1. Solicitantul de licență trebuie să aibă în componența sa cel puțin următoarele echipe de copii și juniori:

a) cel puțin 6 (șase) echipe de copii și juniori cu vârsta cuprinsă între 10 și 21 de ani;

b) cel puțin 1 (una) echipă de copii sub 10 ani.”

- Articolul 52 – Contractele scrise, de completat cu un nou alineat:

„3. Solicitantul de licență poate încheia contracte individuale de muncă, prestări servicii sau contract de voluntariat cu personalul menționat la articolele 33, 35, 37, 40-43 și 49 al prezentului Regulament.”

- Articolul 63 (F.03) – Lipsa datoriilor financiare restante către alte cluburi de fotbal și Articolul 64 (F.04) – Lipsa datoriilor financiare restante către angajați de exclus.

- Articolul 65 își schimbă numerotarea, de expus în redacție nouă:

„Articolul 63 (F.03) - Lipsa datoriilor financiare restante către budgetul public național

1. Solicitantul de licenţă trebuie să demonstreze că, la momentul furnizării informațiilor nu există datorii financiare față de budgetul public național. Solicitantul de licență este obligat să prezinte “Сertificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național”.

2. Certificatul este generat și semnat pe Portalul Guvernamental al Cetățeanului (https://mcabinet.gov.md).”

- Articolul 66 (F.06) - Lipsa datoriilor financiare restante față de UEFA și Licențiator de exclus.

- ANEXA V: Noțiunea de „datorii financiare restante” de exclus.

- Litera C. Evaluarea documentaţiei de licenţiere cu privire la datoriile financiare restante din ANEXA V: Procedurile de evaluare derulate de licenţiator de exclus.