• Fii alături de Echipa Țării

Academia FMF consultă părțile interesate de instruire: „Mangementul proiectelor”, un program care răspunde necesităților de formare profesională

02 apr 2024 de Reporter FMF

Academia Federației Moldovenești de Fotbal își extinde portofoliul de programe în intenția de a oferi oportunități de instruire, dezvoltare și profesionalizare a managerilor și administratorilor organizațiilor și instituțiilor cu profil sportiv. Noile programe sunt elaborate în cooperare cu structurile interesate și în funcție de necesitățile de instruire. În urma consultărilor publice cu managerii din domeniul sportului, desfășurate în municipiile Cahul și Tiraspol, s-a constat necesitatea instruirii și formării noilor abilități mangeriale.

 

Conducătorii cluburilor și școlilor sportive au solicitat identificarea unor oportunități de dezvoltare a instituțiilor,  atragerea finanțărilor și gestionarea activităților în vederea obținerii noilor performanțe în domeniu.

 

Anatolii Ostap, președintele Comitetului de Competiții FMF: „Existența și viabilitatea organizației este determinată de un management eficient. Calitatea managementului influențează nivelul de realizarea a sarcinilor. Dacă vorbim despre cluburi, care participă la Campionatul Moldovei la fotbal, atunci ele înseși trebuie să răspundă, dacă sunt satisfăcute de rezultatele obținute. Dacă răspunsul va fi unul negativ, înseamnă că există necesitate de sporire a nivelului și calității managementului de club”.

 

Pentru a răspunde solictărilor înaintate de mangerii din domeniu, Academia FMF propune un nou  program de instruire. „Managementul proiectelor” va oferi o pregătire și o viziune comprehensivă privind inițierea, implementarea și instituționalizare proiectelor.

 

Corneliu Popovici, director, Academia FMF: „Programul este motivat să rezolve unele probleme descoperite în sistemul educațional și profesional existent în Republica Moldova și va contribui la aprofundarea, extinderea cunoștințelor și capacităților privind stabilirea scopului unui proiect, managementul echipei de proiect, managementul riscurilor, comunicarea și managementul calității. Practicarea ocupaţiei pe piaţa muncii impune implicarea unor persoane specializate, capabile să gestioneze în condiţii de calitate şi de eficienţă problemele care decurg din managementul de proiect, conform cerinţelor specifice stipulate în legislaţia şi regulamentele aferente sectorului”.

 

Anatolii Ostap, președintele Comitetului de Competiții FMF: „În fiecare ramură a economiei există un specific. Industria sportului nu este o excepție. Cunoștințe de bază în administrarea unei organizații pot fi obținute în instituțiile de învățământ superior sau în cadrul unor cursuri. Această bază este importantă, însă ea nu va asigura o viziune complexă a tuturor proceselor, care au loc în industria sportului și cu atât mai mult, nu va oferi nici abilitățile necesare de gestionare corectă a acestor procese. Crearea Academiei FMF trebuie să dea un impuls în formarea unor funcționari sportivi de clasă superioară, ceea ce la rândul său va conduce spre dezvoltarea ramurii în general”.

 

Managementul proiectelor este un domeniu pe larg studiat în statele europene, fiind apreciat pentru aplicabilitate în vederea obținerii rezultatelor scontate.

 

Performanța în sport pornește de la instruire!