• Fii alături de Echipa Țării

Anunț public

18 iul 2023 de Reporter FMF

Federația Moldovenească de Fotbal AO, inițiator al proiectului „Centrul de pregătire a selecționatelor Moldovei, compus din 7 terenuri standard de fotbal și infrastructura necesară din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău”, anunță publicul interesat despre posibilitatea consultării Cererii și Proiectului Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului.

Decizia nr. 10/322/2023 din 05.04.2023 eliberată de Agenția de Mediu, prevede că activitatea planificată să fie supusă evaluării impactului asupra mediului la nivel național în conformitate cu prevederile Legii nr. 86/29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

 

Inițiatorul investiției, Federația Moldovenească de Fotbal, planifică să amenajeze un „Centru de pregătire a selecționatelor Moldovei compus din 7 terenuri standard de fotbal și dotarea cu infrastructura necesară”. Centrul de pregătire va fi destinat desfășurării antrenamentelor de către selecționatele naționale de fotbal, atât de băieți, cât și de fete. În acest scop, dimensiunile și suprafețele construcțiilor realizate vor fi cele recomandate de regulamentele forurilor internaționale, respectând cerințele UEFA și FIFA privind construcția, organizarea, structurarea, dimensionarea  suprafețelor sportive cu încadrarea legală în normativele naționale și condițiile teritoriului.

 

Construcția acestui Complex de stadioane reprezinta o oportunitate pentru a soluționa problemele cu care ne confruntăm în dezvoltarea activităților fotbalistice, inclusiv la  nivel local. Astfel, beneficiile sunt :

• Dezvoltarea profesională a fotbalului, în speță pentru generații ca U17, U19, U23 și Selecționata Națională de Seniori;

• Dezvoltarea cluburilor de fotbal, inclusiv la nivel regional;

• Ridicarea nivelului de fotbal ca „strategie națională”;

• Poziționarea corectă a „culturii sportive” în conștiința națională;

• Educarea unei generații de sportivi profesioniști în domeniul de profil;

• Transformarea fotbalului din concept local către o strategie națională prin proiect zonal;

• Investiția va suplimenta oportunitatea de crearea de noi locuri de muncă pentru locuitorii din zonă și va consolida premizele de dezvoltare regională.

 

Proiectul  programului  include  graficul  de  elaborare  a  documențiteai  de  evaluare  a  impactului asupra mediului, lista autorităţilor publice cărora le va fi prezentată documentaţia, structura documentației, precum și lista detaliată a lucrărilor de evaluare a impactului asupra mediului ținând cont de particularităţile activităţii planificate.

 

Pentru toți cei interesați, atât Proiectul programului, cât și Cererea privind evaluarea impactului asupra mediului pot fi vizualizate accesând pagina web www.fmf.md. 

 

De asemenea, documentația pe suport de hârtie se găsește la sediul inițiatorului.

 

Comentariile vor fi prezentate inițiatorului la adresa: MD-2012, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Tricolorului nr.39, sau la adresa de e-mail a inițiatorului fmf@fmf.md, până în data de 31 august 2023.

 

Denumirea inițiatorului: A.O. Federația Moldovenească de Fotbal; Adresa inițiatorului: MD-2012; Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Tricolorului nr.39; Tel.: + 373 22 210413; e-mail: fmf@fmf.md

Secretar general – Serghei Butelschi.

DOCUMENTE ANEXATE

PROIECTUL PROGRAMULUI DE REALIZARE A EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI (PREIM) PENTRU ACTIVITATEA PLANIFICATĂ
Cerere FMF către Agenția de Mediu