• Fii alături de Echipa Țării

Al XX-lea Congres Ordinar al FMF

19 aug 2022 de Ion Buga
GALERIE

 

Pe 19 august, la Complexul Sportiv “Futsal Arena FMF” din comuna Ciorescu a avut loc cel de-al XX-lea Congres Ordinar al FMF.

 

Congresul a fost deschis de către președintele FMF, Leonid Oleinicenco, cu un mesaj de salut către delegaţi. De asemenea în fața asistenței au luat cuvântul Pavel Cebanu, președintele de onoare al FMF, și Răzvan Burleanu, membru al Comitetului Executiv al UEFA. 

 

La eveniment au mai fost prezenți Denis Bastari, manager UEFA al programului HatTrick, Mariana Trandafir, coordonator UEFA Guvernanță Asociațiile Europene, Sofia Malizia, Manager Servicii Guvernanță FIFA, Yurii Zapisotskiy, secretar general al Asociației Ucrainene de Fotbal, Anatolii Demyanenko, prim vicepreședinte al Asociației Ucrainene de Fotbal, veterani, alți oficiali.

 

Leonid Oleinicenco a prezentat informația provizorie conform căreea adunarea a întrunit cvorumul necesar, deliberativ, iar componențele comisiilor de numărare, validare şi secretariatului au fost votate în conformitate cu prevederile Statutului FMF.

 

De asemenea, au fost aprobate regulile de lucru de procedură internă ale Congresului (ordinea și timpul prezentărilor, dezbaterilor, luărilor de cuvânt etc.). În același timp, au fost aprobate hotărârile Comitetului Executiv al FMF din 2021-2022 referitor la afilierea și excluderea unor membri.

 

Ulterior, a fost aprobată Agenda, Procesul verbal al ședinței Congresului de dare de seamă și alegere a organelor de conducere ale FMF, sub nr. XIX din 22 ianuarie 2021. În continuare, Congresul a aprobat Raportul de activitate al Președintelui și Comitetului Executiv FMF pentru anul 2021, prezentat de Leonid Oleinicenco, a fost aprobat raportul financiar al FMF și al organului de audit pentru anul 2021.

 

Delegații congresului au aprobat statutul FMF în redacție/variantă nouă. Ruslan Berzoi, Ion Poalelungi și Anatolie Mereuță au fost împuterniciți cu dreptul de a înregistra actele Congresului Ordinar al FMF sub nr. XX, la Agenția Servicii Publice din R.Moldova, iar Leonid Oleinicenco și Nicolae Cebotari - de a semna Statutul FMF în redacție nouă.


În timpul lucrărilor congresului a fost oferit cuvântul mai multor delegați și oaspeți, Sofia Malizia, Radu Rebeja, Gheorghe Cîrlan.

 

Următorul Congres ordinar al FMF va avea loc în 2023, iar data, ziua și ora va fi stabilită ulterior de către Comitetul Executiv al FMF.