• Fii alături de Echipa Țării

Adresare către toate formațiunile de fotbal din Moldova!

24 ian 2022 de Ion Buga

În contextul actualizării datelor despre situația epidemiologică de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a stabilit noi măsuri de prevenire şi control al infecţiei COVID-19. 

 

Astfel, Federația Moldovenească de Fotbal solicită respectuos membrilor afiliați, participanților la competițiile organizate sub egida FMF, administrației si personalului formațiunilor sportive angrenate în procesul de antrenament și în competițiile de fotbal organizate sub egida FMF, să asigure respectarea cu strictețe a instrucțiunilor anti-Covid, elaborate și aprobate de Federația Moldovenească de Fotbal în baza Hotărârii CNESP (Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică) nr.2 din 20.01.2022, punctele 2.7 și 2.8, precum și ”Legii nr.330-XIV din 23.05.1999 cu privire la Cultura fizica si Sport”, Art.16, punctele 1, 2 și 8.

 

1. Administratorul edificiului sportiv va asigura:
1.1. Informarea antrenorilor (personalului) și sportivilor, membrilor staff-ului privind recomandările autorității centrale de specialitate despre normele sanitar-epidemiologice aplicabile pentru reducerea răspândirii infecției COVID-19, inclusiv prevederile prezentei instrucțiuni.

1.2. Evaluarea și asigurarea funcționalității sistemelor de aerisire și ventilare a încăperii.

1.3. Până la organizarea activităților sportive în edificiile sportive se va efectua curățenia generală și dezinfecția tuturor încăperilor, inclusiv birourile angajaților, vestiare, băi.

1.4. Accesul persoanelor ce participă la organizarea activităților sportive în aer liber și spații închise (sportivi, membrii staff-ului, arbitri, delegați de meci, observatori de arbitri, medici, servicii mass–media, reprezentanții ordinii și securității publice, pompieri, etc.) se va efectua conform programării prealabile, cu intrarea eșalonată, pentru a evita aglomerația și a asigura păstrarea distanței sociale.

1.5. Accesul spectatorilor la competițiile sportive organizate în aer liber sau în spații închise este reglementat de Hotărârile în vigoare a CNESP/CTESP (Comisiile Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică).

1.6. Admisiunea în vestiar/baie se va efectua în grupuri, în dependență de capacitatea edificiului sportiv cu evitarea aglomerației și păstrarea distanței sociale.

1.7. Plasarea recipientelor cu soluții dezinfectate pentru mâini la intrarea în incinta edificiului sportiv, precum și echiparea personalului angajat cu mănuși și măști.

1.8. Afișarea la intrarea în instituția sportivă a pliantelor informative cu privire la măsurile de igienă, normele sanitar-epidemiologice aplicabile pentru reducerea răspândirii infecției COVID-19, inclusiv prevederile prezentei instrucțiuni.

1.9. Va fi asigurat triajul epidemiologic zilnic, efectuat de medicul desemnat din cadrul instituției sportive, cu includerea informației în fișele personale pentru sportivi și membrii Staff-ului (temperatură, simptome de tuse, dureri în gât, dificultăți ale respirației ș.a.).

 

2. În cadrul fiecărei instituții sportive:

2.1. Fiecare sportiv va folosi doar obiecte personale (ex. prosop, sticlă de apă, echipament sportiv, etc.). Se interzice schimbul de obiecte personale.

2.2. Vor fi stabilite protocoale clare de curățenie și dezinfecție, atât pe zonele și locațiile utilizate, cât și pe materialele, echipamentul, inventarul folosit.

2.3. Elementele folosite de mai multe persoane (mânerul ușii, balustradele, recepția, podeaua, etc.) vor fi dezinfectate periodic cu produse dezinfectate și bioacide, autorizate în acest scop.

2.4. Toate materialele și echipamentele sportive folosite vor fi dezinfectate riguros după fiecare activitate sportivă desfășurată.

2.5. Accesul persoanelor (sportivi, antrenori, delegați de meci, observatori de arbitri, medici, servicii mass-media, reprezentații ordinii și securității publice, pompieri) în instituția sportivă fără mască de protecție si certificat COVID-19 este interzisă. Masca trebuie purtată astfel încât aceasta să acopere atât gura cât și nasul.

2.6. Prin certificat COVID-19 se înțelege oricare din următoarele documente (conform deciziilor CNESP în vigoare):

a) certificatul de vaccinare împotriva COVID-19 cu schema completa de vaccinare (pe suport de hârtie sau format digital); dovada imunizării este valabila dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

b) concluzia medicală care confirmă că persoana a suportat COVID-19, în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi (6 luni) sau un act confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19 este valabil pe durata perioadei de 90 zile de la data efectuării investigației;

c) rezultatul unui test diagnostic la COVID-19 (test rapid de diagnostic AgSarsCoV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore înainte sau test PCR la COVID-19 efectuat cu cel mult 72 de ore înainte).

2.7. Coordonarea administratorilor instituțiilor sportive ce vor organiza activități sportive cu autoritățile de sănătate și cele locale, astfel încât asigurarea sănătății tuturor participanților la activitatea sportivă să reprezinte obiectivul prioritar.

2.8. Asigurarea triajului epidemiologic se va efectua la intrarea în edificiul sportiv (aer liber, spații închise). Se interzice accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, dureri în gât) și febra mai mare de 37,3 grade Celsius.

3. La solicitare, se va prezenta declarația persoanei responsabile de organizarea activităților sportive pentru asumarea răspunderii privind nerespectarea normelor sanitar-epidemiologice, a măsurilor de prevenire a infectării COVID-19 și a prezentei instrucțiuni.

4. În cazul organizării competițiilor locale/regionale, FMF recomandă membrilor afiliați la FMF și instituțiilor sportive participante în cadrul acestor competiții să conlucreze cu Autoritățile Publice Locale / CTESP în vederea elaborării si implementării unor instrucțiuni similare celor prezente.

5. Instrucțiunea prezentă intră în vigoare la data de 24.01.2022 pe o perioadă nedeterminată, în funcție de evoluția situației epidemiologice în Republica Moldova.

DOCUMENTE ANEXATE

Ordin FMF nr.48, 24.01.2022 - Instructiune pentru activitati sportive
Anexa 1 - Instructiune FMF, 24.01.2022