• Fii alături de Echipa Țării

Comitetele FMF

Comitetul Executiv FMF. Deciziile din 21 ianuarie 2021

21 ian 2021 de Reporter FMF
GALERIE

Comitetul Executiv al Federației Moldovenești de Fotbal, din data de 21 ianuarie 2021, convocat în conformitate cu articolul 39.8 din Statutul FMF și în baza Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului Executiv și al Comitetului de Urgență al FMF, și-a desfășurat ședința de lucru în versiunea prevăzută în Regulamentul sus-menționat: proiectele de hotărâri au fost votate unanim de 15 membri.

 

Comitetul Executiv a adoptat următoarele decizii importante:

- Aprobarea Regulamentului FMF de clasificare a centrelor de pregătire a copiilor și juniorilor.  

- Modificarea Regulamentului privind modul de calcul și de plată a premiilor anuale profesorilor-antrenori de copii și juniori pentru pregătirea jucătorilor din loturile naționale ale Republicii Moldova (U-17, U-19, U-21 și Echipa Națională), inclusiv cele feminine.

- Aprobarea schemei de repartizare a plăților de solidaritate din competițiile de club UEFA 2019-2020 pentru dezvoltarea tinerilor fotbaliști în cluburile din Republica Moldova în sumă de 512.574 EURO după cum urmează: 

Cluburile de fotbal din Divizia Națională: 120.000 EURO 

Cluburi și școli de copii și juniori: 392.200 EURO 

- Aprobarea hotărârii referitoare la informarea Congresului nr. XIX de dare de seamă şi alegere a organelor de conducere ale FMF din 22.01.2021 şi propunerea de a lua act de excluderea unor membri ai FMF şi afilierea unor membri la FMF în perioada: iunie 2019 - decembrie 2020;

- Aprobarea modificării şi completarea instrucțiunilor privind măsurile sanitar-epidemiologice care urmează a fi respectate la organizarea și desfășurarea celui de-al XIX-lea Congres de dare de seamă și alegere a organelor de conducere ale FMF din 22.01.2021, conform Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.42 din 13 ianuarie 2021, anexa nr.3;.

- Aprobarea listei participanților la cel de-al XIX-lea Congres de dare de seamă şi alegere a organelor de conducere ale FMF din 22.01.2021 pentru a fi întocmit registrul corespunzător de evidenţă, care va conține datele și informația referitoare la participanți, conform prevederilor Hotărîrii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.42 din 13 ianuarie 2021, anexa nr.3;  

- Examinând informația prezentată de Secretarul general al FMF D-nul Nicolai Cebotari și Secretarul Comisiei responsabile de organizarea şi petrecerea celui de-al XIX-lea Congres al FMF D-nul Ion Poalelungi, Comitetul Executiv unanim a hotărît de a lua act de prezentarea Comisiei (Secretariatului FMF) responsabile de organizarea şi petrecerea celui de-al XIX-lea Congres de dare de seamă şi alegere a organelor de conducere ale FMF din 22.01.2021 privind actele depuse de D-nul Radu Rebeja din 15.01.2021 și de a nu admite pe D-l Radu Rebeja de a candida la funcția de președinte al FMF. A propune hotărîrea dată a Comitetului Executiv spre aprobare Congresului nr. XIX de dare de seamă şi alegere a organelor de conducere ale FMF din 22.01.2021.

- Totodată, Comitetul Executiv, prin vot unanim, a decis de a aproba a doua perioadă de înregistrare, 15.02.2021 – 15.03.2021 și aprobarea modificări în Regulamentul Campionatului Republicii Moldova la fotbal și a Cupei R. Moldova Orange, ediția 2020-2021.

 

Referitor la protestul de astăzi din fața sediului central al FMF, Federația de fotbal susține dreptul fiecăruia de a protesta, dar nu comentează acțiunile și declarațiile protestatarilor. Trăim într-un stat democratic și fiecare are dreptul la o părere.