• Fii alături de Echipa Țării

Agenda celui de-al XIX-lea Congres de dare de seamă și alegere a organelor de conducere ale FMF

05 ian 2021 de Ion Buga

AL XIX-LEA CONGRES DE DARE DE SEAMĂ ŞI ALEGERE A ORGANELOR DE CONDUCERE ALE FMF

 

AGENDA:

 

1.Mesaj de salut;

 

2. Apelul, verificarea înmînării rechizitelor pentru vot, anunţul referitor la noii membri afiliaţi şi excluşi din FMF, şi declaraţia provizorie a preşedintelui FMF precum că Congresul întruneşte cvorumul necesar;

 

3. Aprobarea unor hotărîri, decizii, regulamente, reguli sau proceduri, inclusiv ale Comitetului Executiv al FMF, privind organizarea şi desfăşurarea Congresului nr.XIX al FMF, avînd în vedere restricţiile şi circumstanţele legate de starea de urgenţă în sănătate publică, în legătură cu pandemia COVID-19, după caz şi necesitate;

 

4. Alegerea comisiilor de numărare, validare, secretariatului, alegerea (aprobarea) moderatorului care va conduce/prezida Congresul, propuneri la această chestiune;

 

5. Declaraţia comisiilor de numărare şi validare că Congresul a fost convocat şi compus în conformitate cu prevederile Statutului FMF fiind întrunit/neîntrunit după caz, cvorumul necesar, validarea mandatelor şi aprobarea proceselor verbale ale acestor comisii;

 

6. Aprobarea regulamentului sau procedurilor interne de lucru ale Congresului, după caz şi necesitate;

 

7.Aprobarea agendei Congresului nr.XIX al FMF;

 

8. Aprobarea hotărîrilor Comitetului Executiv al FMF referitoare la excluderea unor membri ai FMF;

 

9.Aprobarea Procesului verbal al şedinţei Congresului Extraordinar nr.XVIII al FMF din 22 mai 2019;

 

10. Aprobarea Regulamentului cu privire la Preşedintele de Onoare al FMF;

 

11. Raportul de activitate al preşedintelui şi Comitetului Executiv al FMF pentru anii 2019-2020; Aprobarea acestui raport;

 

12. Aprobarea raportului financiar al FMF pentru anii 2019-2020;

 

13. Aprobarea raportului organului de audit pentru anii 2019-2020;

 

14. Desemnarea organului de audit independent (companiei de audit) pentru anul financiar 2021;

 

15. Aprobarea hotărîrilor Comitetului Executiv al FMF cu privire la înregistrarea/admiterea sau refuzul înregistrării/neadmiterea candidaţilor pentru a candida la funcţia de Preşedinte al FMF, după caz;

 

16. Determinarea modului (formei) de votare pentru alegerea Preşedintelui FMF;

 

17. Prezentarea candidaţilor la funcţia de Preşedinte al FMF;

 

18. Alegerea Preşedintelui FMF;

 

19. Determinarea modului de alegere a vicepreşedinţilor şi membrilor Comitetului Executiv al FMF;

 

20. Prezentarea candidaţilor şi alegerea vicepreşedinţilor şi membrilor Comitetului Executiv al FMF;

 

21. Aprobarea planului de activitate sau strategiei FMF pentru următorii patru ani;

 

22. Delegarea atribuţiilor Congresului FMF prevăzute la art.28.2 litera d); e); f); g); h); i); j) către Comitetului Executiv al FMF;

 

23. Următorul Congres al FMF.

 

24. Împuternicirea persoanelor cu dreptul de a înregistra actele Congresului nr.XIX de dare de seamă şi alegere a organelor de conducere ale FMF la Agenţia Servicii Publice din R.M.

DOCUMENTE ANEXATE

Agenda Congresului nr.XIX de dare de seamă şi alegere a organelor de conducere ale FMF din 22.01.2021