• Fii alături de Echipa Țării

Invitație la cel de-al XIX-lea Congres de dare de seamă și alegere a organelor de conducere ale FMF

05 ian 2021 de Reporter FMF

Către membrii afiliați FMF

 

Federația Moldovenească de Fotbal Vă invită la ședința de lucru al celui de-al XIX-lea Congres de dare de seamă și alegere a organelor de conducere ale F.M.F., care va avea loc pe data de 22 ianuarie 2021.

 

Înregistrarea delegaților va începe de la ora 9:00

Începutul lucrărilor Congresului de la ora 10:00

 

Locul de desfășurare: Complexul Sportiv "Futsal Arena FMF", situat în municipiul Chișinău, comuna Ciorescu, str. Alexandru cel Bun nr.2 A.

 

Accesul la Congres este pe bază de această invitație (în temeiul art.37 al statutului FMF), cu prezentarea buletinului de identitate sau a unui alt act ce confirmă identitatea, în baza listelor reprezentanților/delegaților membrilor afiliați la FMF împuterniciți conform prevederilor art.26.3 și 27 al statutului FMF și conform instrucțiunii privind măsurile sanitar-epidemiologice care urmează a fi respectate la organizarea și desfășurarea Congresului sus-menționat (vezi pagina web a FMF www.fmf.md, Ia rubrica Congresul XIX)

 

Anexă: Agenda Congresului nr.XIX al FMF din 22.01.2021.

 

Notă: Cu rapoartele, proiectele de acte și regulamente, alte informații și acte relevante, ce tin de Congresul sus-menționat și agenda acestuia, puteți face cunoștință pe pagina web a FMF www.fmf.md, la rubrica: Congresul XIX.

 

Relații la numărul de telefon: +373/22/210 432

DOCUMENTE ANEXATE

Invitatie la Congresul nr.XIX de dare de seamă şi alegere a organelor de conducere ale FMF din 22.01.2021
Agenda Congresului nr.XIX de dare de seamă şi alegere a organelor de conducere ale FMF din 22.01.2021