• Fii alături de Echipa Țării

Comitetele FMF

Deciziile Comitetului Executiv al FMF din 30 noiembrie 2020

01 dec 2020 de Reporter FMF

Comitetul Executiv al Federației Moldovenești de Fotbal, din data de 30 noiembrie 2020, convocat în perioada Stării de urgență, în conformitate cu articolul 39.8 din Statutul FMF și în baza Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului Executiv și al Comitetului de Urgență al FMF, și-a desfășurat ședința de lucru în versiunea prevăzută în compartimentul nr. 5 al Regulamentului sus-menționat: proiectele de hotărâri au fost expediate cu opțiunea de vot a 19 din cei 20 de membri.

 

Comitetul Executiv a adoptat următoarele decizii importante:

 

• A aprobat modificarea Regulamentului Antidoping al F.M.F. prin modificarea și completarea articolului 70 punctul 4 în următoarea redacție: ”Prezentului regulament i se vor aplica suplimentar prevederile Regulamentului Anti-doping F.I.F.A. și anexele la acesta, care vor fi aplicate pentru realizarea și implementarea prezentului regulament. În caz de neconcordanță între prezentul regulament și Regulamentul F.I.F.A. Anti-Doping, prevalează prevederile stabilite în Regulamentul F.I.F.A. Anti-Doping.”

 

• A aprobat modificarea Codului Disciplinar al F.M.F. prin modificarea şi completarea articolului 60 în următoarea redacție: ”Doping, Dopajul este sancționat în conformitate cu Regulamentul Anti-doping F.M.F., cu Regulamentul Anti-Doping F.I.F.A.  și prevederile prezentului Cod. În caz de neconcordanță între prezentul Cod și Regulamentul F.I.F.A. Anti-Doping, prevalează prevederile stabilite în Regulamentul F.I.F.A. Anti-Doping.”  

 

• Examinând informaţia şi actele prezentate de către Comisia pentru verificarea activităţii membrilor afiliaţi la FMF, nota informativă prezentată de către vicepreşedintele FMF, Ruslan Berzoi, care au adus la cunoştinţă Comitetului Executiv al FMF, faptul că, au studiat activitatea fotbalistică a membrilor FMF sub patronajul FMF şi au stabilit existenţa membrilor despre care nu se deţine în ultimii 2-3 ani informaţii despre activitatea fotbalistică a acestora sub egida FMF, au analizat arhiva FMF referitoare la competiţiile fotbalistice şi participanţii la acestea, precum şi alte acte ce ţin de proiectele fotbalistice ale FMF şi participanţii la ele. Drept rezultat al acestor lucrări în cadrul şedinţelor Comisiei a fost identificat un număr de membri ai Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal care nu au activitate în domeniul fotbalistic în colaborare sau sub egida FMF, nu ţin legătura şi nu corespondează cu FMF pentru a se implica în activitatea fotbalistică, competiţiile sportive şi proiectele FMF, nu achită cotizaţiile de membru şi alte taxe de înscriere în competiţii, au încetat activitatea fotbalistică deoarece nu participă în campionatele şi competiţiile fotbalistice organizate sub egida FMF. Comisia pentru verificarea activităţii membrilor afiliaţi la FMF au propus excluderea și eliminarea din registrul membrilor afiliați la FMF, iar Comitetul Executiv cu 16 voturi ”PRO” și 3 voturi ”CONTRA” a decis: de a exclude din rândul membrilor FMF şi a-i lipsi de întregul complex de drepturi de care beneficiază membrii afiliaţi la FMF și de a elimina din registrul membrilor afiliaţi la FMF, următoarele organizații:  

1. Asociaţia Obştească Clubul de Fotbal pentru Copii şi Tineret „Ştefan cel Mare”;

2. Asociaţia Obştească Raională Fotbal Club ”Dava”  

3. Asociaţia Obşteştească Liga Tinerilor Fotbalişti din Republica Moldova;  

4. Asociaţia Obşteştească Clubul Sportiv „Gloria”;

5. Asociaţia Obştească Clubul Sportiv „Varpet”;

6. S.R.L. Fotbal Club „Viişoara” Mileştii Mici”;

7. Asociaţia Obştească „Ecoul” Fotbal Club, Cotiujenii Mari”

8. Asociaţia Obştească Fotbal Club „Trachia”;

9. Asociaţia Obştească Clubul Sportiv „Euroest Junior”;

 

Comitetul Executiv, cu 15 voturi ”PRO”, 3 voturi ”CONTRA” și un vot ”ABȚINUT” a decis de a exclude din rândul membrilor FMF şi a-i lipsi de întregul complex de drepturi de care beneficiază membrii afiliaţi la FMF și de a elimina din registrul membrilor afiliaţi la FMF, următoarele organizații:  

1. Asociaţia Obşteştească „Asociaţia Moldovenească de Fotbal Feminin”;  

2. Asociaţia Obştească Clubul Sportiv „Politeh”;

3. Asociaţia Obştească Clubul Sportiv de Fotbal „Un. Agrară”.

 

• A modifica Regulamentul de atestare (licențiere) a cluburilor de fotbal FMF Licența UEFA Women’s Champions League, Ediția 2020 și anume Articolul 1, alineatul (1): după cuvintele ”În conformitate cu articolele 51.2 și 63 al Statutului FMF participarea cluburilor-membri afiliați ai FMF și/sau Asociației Naționale de Fotbal Feminin” se adaugă ” și/sau a Ligii feminine de fotbal din Moldova”; Articolul 12, alineatul 2 se adaugă următorul text ”Această cerință va intra în vigoare începând cu sezonul 2025/26 al UEFA Women`s Champions League. Începând cu luna mai 2022, orice modificare a formei juridice a clubului sau a structurii de administrare și proprietate a grupului (inclusiv fuziunea cu o altă persoană juridică sau transmiterea activităților fotbalistice către o altă persoană), precum și identității corporative a solicitantului de licență (inclusiv schimbarea sediului, denumirii sau culorilor clubului) urmează a fi solicitată ca excepție în baza articolului 12 al prezentului Regulament. ”.

 

Deciziile intră în vigoare din ziua adoptării acestora.