• Поддержи национальную сборную

Честность в футболе

I.Integritatea în fotbal și noile reglementări.

 

În corespundere cu textul CODUL DE DISCIPLINĂ ȘI ETICĂ al FMF a abordat în mod complex recomandările FIFA și UEFA în vederea protecției jocului de fotbal.
Odată cu intrarea în vigoare a CODUL DE DISCIPLINĂ ȘI ETICĂ, orice persoană care cade sub incidența codului (jucător, antrenor, arbitru, official, etc) are obligația de a raporta imediat informația pe care o deține privitor la manipularea rezultatului unui meci, afectarea integrității unui meci, competiții sau pariuri aranjate.
Astfel, ținem să menționăm că sunt prevăzute următoarele obligații, nerespectarea cărora duce la atragerea la răspundere și aplicarea sancțiuni disciplinare:

 

1) Obligația de a raporta:

63.1. Orice persoană aflată sub incidența prevederilor prezentului Cod, care ia cunoștință de o încălcare sau de tentativa de a încălca normele
prezentului Cod, de către orice terț, trebuie să raporteze imediat către FMF sau secretariatului organului judiciar competent din cadrul FMF. Raportarea
încălcărilor referitoare la manipularea rezultatului meciului, integritate, pariuri aranjate, se va face către Departamentul Integritate al FMF.
63.2. Nedeclararea unor astfel de încălcări se sancționează cu amendă de la 10 000 lei până la 200 000 lei, precum și/sau cu interdicția de a participa
la orice activitate legată de fotbal pentru operioadă de până la 24 luni.


2) Obligația de a colabora:
64.1. Părțile trebuie să acționeze, să asiste și să colaboreze în mod veridic, deplin și cu bună-credință cu organele judiciare FMF, după caz
Departamentul de Integritate FMF, pentru a stabili faptele și, în special, să răspundă la orice anchetă sau cerere făcută în timpul investigațiilor sau
procedurilor disciplinare, indiferent dacă sunt implicate într-un dosar ca parte, martor sau în orice alt rol. Acest lucru presupune îndeplinirea cererii organelor
judiciare, inclusiv, dar fără a se limita la, solicitări de clarificare a faptelor, depuneri de mărturii verbale sau scrise, prezentare de informații, documente
sau alte materiale, precum și dezvăluirea detaliilor privind venituri și finanțări în cazul în care organul judiciar respectiv consideră acest lucru necesar.

65.2. Încălcarea prevederilor prezentului articol se sancționează cu amendă de la 10 000 lei până la 200 000 lei, precum și/sau cu interdicția de a participa la orice activitate legată de fotbal pentru o perioadă de până la 24 luni.

 

3) Neimplicare în acte de mită și corupție:
75.1. Persoanele aflate sub incidența prevederilor prezentului Cod, nu vor accepta, oferi, acorda, promite, primi sau solicita vreun avantaj pecuniar
personal sau necuvenit sau de altă natură, în scopul obținerii sau păstrării unor beneficii sau oricărui alt avantaj necorespunzător, către sau de la oricine din
cadrul sau din afara FMF. Asemenea acțiuni sunt interzise, indiferent dacă sunt efectuate direct sau indirect prin sau de către terți. În special, persoanele aflate
sub incidența prevederilor prezentului Cod nu vor accepta, oferi, acorda promite, primi, sau solicita niciun avantaj personal pecuniar sau necuvenit sau
de altă natură pentru îndeplinirea sau omisiunea unui act legat de activitățile lor oficiale și contrar îndatoririle lor.
75.3. Încălcarea prevederilor prezentului articol se sancționează cu amendă de la 100 000 lei până la 500 000 lei, precum și/sau cu interdicția de a
participa la orice activitate legată de fotbal pentru o perioadă de la 2 ani.

 

4) Abținerea de la pariuri:
76.6. Jucătorul care participă, direct sau indirect, la pariuri sau activități similare legate de meciurile din cadrul unei competiții, sau are un interes financiar direct sau indirect în astfel de activități, va fi sancționat cu amendă de la 10 000 lei până la 50 000 lei și suspendare de la 6 la 12 meciuri.
Orice altă persoană care se află sub incidența prevederilor prezentului Cod, va fi sancționat cu amendă de la 10 000 lei până la 50 000 lei și suspendare de la 3 la 12 meciuri sau interdicția de a participa la orice activitate legată de fotbal pentru o perioadă de la 1 lună până la 12 luni.

 

5) Integritatea meciurilor și competițiilor:

76.2. Orice persoană aflată sub incidența prevederilor prezentului Cod, care, direct sau indirect, printr-o acțiune sau o omisiune, influențează sau
manipulează ilegal cursul, rezultatul sau orice alt aspect al unui meci și/sau a unei competiții, conspiră sau încearcă să facă acest lucru prin orice mijloace,
va fi sancționată cu amendă de la 50 000 lei până la 500 000 lei și aplicarea interdicției de a participa la orice activitate legată de fotbal pentru o perioadă de la 2 ani.
76.3. Dacă un jucător sau un oficial se angajează într-un comportament descris în pct. 76.2. al prezentului articol, clubul sau membrul căruia îiaparține jucătorul sau oficialul va fi răspunzător solidar și poate fi sancționat cu:
(a) pierderea meciului compromis prin forfait;
(b) retragerea unui titlu sau a unui premiu, dacă este aplicabil;
(c) amendă de la 200 000 lei până la 2 000 000 lei;
(d) deducerea de la 6 la 30 puncte;
(e) retrogradarea într-o categorie (competiție) inferioară;
(f) excluderea din una sau mai multe competiții în desfășurare sau viitoare pentru o perioadă de la 1 an până la 10 ani.
În acest context FMF îndeamnă toate cluburile de fotbal, oficiali ai cluburilor de fotbal, jucători, arbitrii, oficiali de meci, angajați ai FMF să respecte obligațiile prescrise de CODUL DE DISCIPLINĂ ȘI ETICĂ pentru protecția jocurilor de fotbal și a competițiilor de fotbal naționale și internaționale.
FMF în vederea luptei cu corupția, jocurilor trucate și pariurilor aranjate îndeamnă persoanele care le este pasă de fotbal să raporteze sub protecția anonimatului la e-mailul integritate@fmf.md orice informație despre acțiuni de corupție, trucări de meciuri și pariuri aranjate.
Împreună putem proteja meciurile și competițiile de fotbal de la corupție și vom crea un joc curat.