• Fii alături de Echipa Țării

Arbitraj

Cum puteți să vă înscrieți la școala de arbitri?

Cererea de înscriere la școala tânărului arbitru poate fi depusă de orice cetățean al Republicii Moldova, după îndeplinirea următoarelor condiții:

- vârsta de la 15 ani până la 35 ani

- principalul criteriu de selecție a candidaților este dragostea față de fotbal şi dorința de a se dedica arbitrajului

 

Pentru a fi admis în calitate de candidat la școala de arbitru trebuie să furnizați următoarele acte:

- Formularul de cerere 
- Copia buletinului de identitate 
- Copia adeverinței de naștere (dacă nu posedă buletin de identitate) 
- Diploma de absolvire a studiilor medii (dacă o posedă) 
- Diploma de absolvire a instituțiilor superioare de învățământ (dacă o posedă) 
- O scurtă autobiografie 
- Certificat privind starea sănătății care să permită practicarea sportului 
- Certificat de la Ministerul Afacerilor Interne despre cazierul juridic 
- Trei fotografii color 3×4 
- confirmare de plată pentru serviciile de studii - 50 euro


Rechizite bancare: 

Federația Moldovenească de Fotbal,

Adresa juridică – MD-2012, mun. Chișinău, str.Tricolorului, nr.39

Cod fiscal: 1009620000480 Cod TVA: 0505997 
BANCA BENEFICIARĂ: BC "Moldincondbank" S.A. Sucursala "Stabil" Chișinău 
CODUL BĂNCII: MOLDMD2X300 
IBAN: MD09ML000000002251300617 IN LEI MDL

Școala de arbitri

Cererile se prezintă la sediul FMF (Chisinau 2012, str.Tricolorului, 39), biroul 11

 

Pentru informații suplimentare apelați la numărul de telefon: 069687816 
E-mail: referee@fmf.md


Как можно записаться в школу  арбитров

Заявление для обучения в школе арбитров может подать любой гражданин Молдовы,  при выполнении следующих минимальных условий:

- Возраст от 15 лет до 35 лет .
- Основным критерием к отбору кандидатов является любовь к футболу и готовность посвятить себя судейству.

Для зачисления в качестве кандидата на Курс требуется предоставить следующие документы:

- Заявление установленного образца
- Копия внутреннего паспорта
- Копия свидетельства о рождении (если не имеет внутреннего паспорта)
- Диплом об окончании школы (если обладает)
- Диплом об окончании высших учебных заведений (если обладает)
- Краткую автобиографию
- Справку о состоянии здоровья с допуском к занятиям спортом
- Справку с Министерства Внутренних Дел о наличии судимостей
- Три цветных фото 3х4
- Документ, подтверждающий оплату за предоставляемые услуги по обучению - 50 евро

 

Расчетный счет ФФМ: 

Federația Moldovenească de Fotbal,

Adresa juridică – MD-2012, mun. Chișinău, str.Tricolorului, nr.39

Cod fiscal: 1009620000480 Cod TVA: 0505997 
BANCA BENEFICIARĂ: BC "Moldincondbank" S.A. Sucursala "Stabil" Chișinău 
CODUL BĂNCII: MOLDMD2X300 
IBAN: MD09ML000000002251300617 IN LEI MDL

Scoala de arbitri

 

Заявление предоставляются в офис ФФМ (Chisinau 2012, Tricolorului 39) кабинет №11


Для дополнительных информаций звоните по телефону 069687816.
Электронная почта: referee@fmf.md

 

Calendar arbitri

Lista absolvenților