• Поддержи национальную сборную

FEDERAŢIA RAIONALĂ DE FOTBAL GLODENI

FEDERAŢIA RAIONALĂ DE FOTBAL GLODENI

FEDERAŢIA RAIONALĂ DE FOTBAL GLODENI

Președinte: Ion Ceaica
Secretar: Victor Gîrla
Adresă: or. Glodeni, str. Tricolorului, 1, MD-4901
E-mail: arfglodeni@gmail.com, victor.g58@mail.ru
Telefon: 069913410