• Fii alături de Echipa Țării

ASOCIAŢIA RAIONALĂ DE FOTBAL CĂLĂRAŞI

                                        Raport anual

 

 

                                                Pentru anul 2021

I.            Management şi administrare

(A) Acest raport este completat de: Abajeru Aurel

Denumirea organizaţiei şi acronimul dacă există: AO FC ,,Codru-Juniori’

Numărul de telefon: 060200050

 

Adresa: MD-4400, or.Călărași,str.Biruinței, 16

Numărul de fax: 024423640

 

 

Adresa e-mail: codrucalarasi@mail.ru

 

Persoana de contact:

Abajeru Aurel 069962999

 

(B)       Organizaţia este: asociaţie obştească
                                     

(C)      Indicaţi tipul organizaţiei:  republicană
                                       
şi raza de activitate a organizaţiei: Republica Moldova

(D)      Indicaţi numele şi funcţia conducătorului organizaţiei

 

Numele conducătorului:

Abajeru Aurel

Funcţia

Preşedinte

(E)       Indicaţi numele fiecărui membru al organului executiv de conducere

1.Cazarin Alehandr

2.Agafița Iurie

3.Puțuntică Petru

4.----------------------------

5-----------------------------

6.-----------------------------

7.-----------------------------

8.----------------------------

9.-----------------------------

 

Notaţi aici dacă organizaţia nu are organ executiv de conducere.

 

Numele---------------------------------------

Funcţia-------------------------------------

Numele  --------------------------------------

Funcţia--------------------------------------

Numele---------------------------------------

Funcţia--------------------------------------

Numele---------------------------------------

Funcţia--------------------------------------

Numele---------------------------------------

Funcţia---------------------------------------

Numele---------------------------------------

Funcţia---------------------------------------

(F)        Indicaţi numele şi funcţia angajaţilor organizaţiei:

(G)       

I.            Care este numărul de voluntari şi membri ai organizaţiei

 

Membri

Voluntari

4(patru)

5

II.         Raport de activitate şi realizări

(A)  Care sunt scopurile statutare ale organizaţiei?

-propagăria şi popularizăria fotbalului în raion şi pe întreg teritoriul RM

-pregătirea fotbaliștilor de înaltă performanţă în  domeniu sportiv

-participarea cu succes în diferite campionate sportive naţionale şi internaţionale;

-atragerea unui număr cît mai mare de cetăţeni în practicarea  şi propagarea sportului, astfel a unui  mod sănătos de viată;

-stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu organizaţiile neguvernamentale, internaţionale în  domeniu fotbalului

 

(B) Care sunt programele şi activităţile de bază ale organizaţiei?

Pentru atingerea scopului şi sarcinilor Asociaţia efectuează următoarele acţiuni:

-Participă în Campionatele și Cupele RM la Fotbal Seniori,Juniori,Copii,Fete.

-Elaboreaza programe de dezvoltare a fotbalului juvelin,copii și fete,

 monitorizeaza procesul antrenamentelor .

Colaboreaza cu Școli sportive în procesul selectării copiilor de la cea mai mica virstă pentru practicarea fotbalului, asigurîndui cu echipamentul  și inventarul necresar.

Se asociaza cu organizațiile de profil , precum Federația Moldovenească de Fotbal ,Asociația Raională de Fotbal Călărași,Asociația de Futsal,Federația Sportivă Națională de Minifotbal din Moldova, Liga Femenină de Fotbal din Moldova.

Organiziază turnee și festivaluri fotbalistice pentru copii, seniori,veterani și fete.

(B)   Care au fost activităţile concrete ale organizaţiei şi numărul de beneficiari în anul precedent?

Participarea în Campionatul RM seniori (30 persoane)

Participarea în Campionatul RM Copii și junior 102 persoane

Participarea în Campionatul RM Fete  15 persoane

Participarea în Campionatul RM Futsal  20 persoane

Participarea în Campionatul RM Minifotbal 20 persoane

Organizarea turneelor și memorialurilor tradiționale raionale, regionale și republicane:2 turnee regionale veterani(80 persoane),2 turnee memoriale raionale seniori (66 persoane),1 turneu republican fete (8 echipe,98 persoane)

Turnee Republicane Grassroots Liga U-9 și Respect Liga u-11, 5 turnee(16 echipe 162 copii).

In colaborare cu ARF Călărași, CR Călărași  și FMF a participat la deschiderea 1 clase fotbalistice din RM, în ,,LT Mihai Eminescu,, din Sipoteni.

(C)   (1) Marcaţi acest pătrat dacă organizaţia desfăşoară şi alte activităţi ce nu servesc beneficiului public.

(D)  (2) Marcaţi acest pătrat dacă organizaţia desfăşoară activităţi economice.

(D)  (3) Dacă aţi marcat pătratul de la întrebările (D)(1) sau (D)(2), descrieţi aceste activităţi:

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

(E)   Organizaţia a efectuat tranzacţii cu angajaţii: directorii; membrii organizaţiei sau cu familiile acestora (ex. arendă, plată de servicii, etc)?       Da         Nu

Dacă răspunsul este da, indicaţi fiecare tranzacţie în spaţiul de mai jos. Trebuie să indicaţi Numele şi Funcţia persoanelor implicate în tranzacţie, ce beneficii sau mijloace a obţinut persoana respectivă şi orice altă informaţie ce explică caracterul tranzacţiei. Dacă răspunsul este nu, completaţi declaraţia din pagina 7.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

(F)    Organizaţia a efectuat tranzacţii afiliate?   Da        Nu

Dacă da, indicaţi fiecare tranzacţie în spaţiul de mai jos. Organizaţie afiliată este organizaţia cu care ONG-ul, directorii săi, angajaţii, membrii sau rudele lor au interese de proprietate sau management. Trebuie să indicaţi Numele şi Adresa organizaţiei afiliate, caracterul relaţiilor dintre organizaţii, ce beneficii sau mijloace a obţinut ONG-ul în urma tranzacţiei, ce beneficii sau mijloace a obţinut organizaţia afiliată în urma tranzacţiei precum şi orice altă informaţie ce explică caracterul tranzacţiei. Dacă răspunsul este nu, completaţi declaraţia din pagina 7.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Raport de activitate pentru anul 2021 a

Asociației obștești  Fotbal Club ,,Codru-Juniori’’

 

Necățînd la aceia că pe parcursul  anului 2021 activitatea FC ,,Codru-Juniori’’ a fost   fragmentată de pandemia covid-19,clubul nostru a organizat evenimente fotbalistice și a participat la diferite turnee și competiții oficiale și amicale.Vom enumera evenimentele  și activitățile organizate și în care am particcipat:Astfel  echipa de seniori in luna  iulie a finisat Campionatul RM la fotbal, edițiia 2020-2021. al Campionatul RM la fotbal(DIVIZIA B,SERIA NORD) echipa noastră s-a clasată pe locul 2 cedînd locul 1 formației,, CMF Ungheni,,.Conform Regulamentului  Competiției  Clubul nostru avea dreptul de promovare în Divizia A și a depus actele pentru obținerea Licenței A care  a fost acordata de Comitetul de Licențiere clubului nostru, dar pînă  la urmă nu s-a reușit promovarea  datorită faptului că al 2 eșalon a fotbalului moldovenesc pentru sezonul 2021-2022 a fost format doar din 12 echipe.În aces context , și anume  în procesul de Licențiere FC Codru junior a incheiat un Acord de  colaborare cu Școala sportivă ,,Mihai Viteazul,, în baza căruia echipele de copii și junior a școlii sportive vor evolua în competițiile republicane pentru  Clubul nostru.

În luna august echipa de  bază a  început evoluția în Campionatul  2021-2022 ,avînd o evoluție slăbuță.La moment Codru Călărași este clasată pe locul 9 din 14 echipe.

Echipa de minifotbal a avut și are un parcurs bun.În primavera a finisat Campionatul RM  DIV.C ed.2020-2021 pe locul 3,iar în Camionatul 2021-2022 după 1 tur este clasată pe loc.2.

   Echipa noastră la Futsal  evoluiază în Campionatul RM la futsal,Divizia ,,A,, EDIȚIA 2021-2022,  la moment se afla pe locul 6 din 10 echipe.

În lunele  august-septembrie a fost dat start și campionatelor între copii și juniori a RM la fotbal.Noi  participăm cu virstele U-09,U-11,U-13 .

Vă mai aducem la cunoștință ca echipă de fete, U-14(antrenor Copetinschi Dumitru), participa la Campionatul RM la fotbal femenin WU-14 și macar ca impart ultimul loc  cu ARF Ungheni acumulind cite 5 puncte demonstrează   progres în creșterea calității jocului.  .

Trebue de mai menționat că  echipa U-8(antrenor Cazarin Alexandru) a participat la turneul international ,,WINTER CUP  Dacia 2021,,  și s-au prezentat bine ocupînd locul 8 din 16 echipe. 

La finele anului FC ,,Codru-Juniori’’ alături de ARFC a  organizat Turneele Memoriale tradiționale, în memoria dom. Vîntu și dom. Hîncu, iar echipa de Veterani a participat la Turneul regional între veteran și s-a clasat pe locul 2.

Tot în anul trecut FC ,,Codru-Juniori’’ a relizat întocmai cerințele Proectului,,MayCujo,,.Acest Proect prevede transmisiunile  video în direct a meciurilor disputate acasă de către toate echipele ,la toate vîrstele.Noi am îndeplinit întocmai condițiile Proectului,  în paralel au fost înregistrate toate meciurile echipei de seniori în format Full HD ,iar rezumatele partidelor au fost operativ publicate pe pagina noastră..

Încă  o realizare de success este nominalizarea antrenorului Copetinschi Dumitru în cadrul Galei Fotbalului Moldovenesc ca ,,Cel mai bun antrenor al claselor specializate de fotbal,,.

Raport anual

 

 

Pentru anul 2020

I.            Management şi administrare

(A) Acest raport este completat de: Abajeru Aurel

Denumirea organizaţiei şi acronimul dacă există: AO FC ,,Codru-Juniori’

Numărul de telefon: 060200050

 

Adresa: MD-4400, or.Călărași,str.Biruinței, 16

Numărul de fax: 024423640

 

 

Adresa e-mail: codrucalarasi@mail.ru

 

Persoana de contact:

Abajeru Aurel 069962999

 

(B)       Organizaţia este: asociaţie obştească            

(C)      Indicaţi tipul organizaţiei:  republicană                                    
şi raza de activitate a organizaţiei: Republica Moldova

(D)      Indicaţi numele şi funcţia conducătorului organizaţiei

 

Numele conducătorului:

Abajeru Aurel

Funcţia

Preşedinte

(E)       Indicaţi numele fiecărui membru al organului executiv de conducere

1.Cazarin Alehandr

2.Agafița Iurie

3.Puțuntică Petru

4.----------------------------

5-----------------------------

6.-----------------------------

7.-----------------------------

8.----------------------------

9.-----------------------------

 

Notaţi aici dacă organizaţia nu are organ executiv de conducere.

 

Numele---------------------------------------

Funcţia-------------------------------------

Numele  --------------------------------------

Funcţia--------------------------------------

Numele---------------------------------------

Funcţia--------------------------------------

Numele---------------------------------------

Funcţia--------------------------------------

(F)        Indicaţi numele şi funcţia angajaţilor organizaţiei:


G)  1.Care este numărul de voluntari şi membri ai organizaţiei

Membri

Voluntari

4(patru)

5

I.            Raport de activitate şi realizări

(A)  Care sunt scopurile statutare ale organizaţiei?

-propagăria şi popularizăria fotbalului în raion şi pe întreg teritoriul RM

-pregătirea fotbaliștilor de înaltă performanţă în  domeniu sportiv

-participarea cu succes în diferite campionate sportive naţionale şi internaţionale;

-atragerea unui număr cît mai mare de cetăţeni în practicarea  şi propagarea sportului, astfel a unui  mod sănătos de viată;

-stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu organizaţiile neguvernamentale, internaţionale în  domeniu fotbalului

 

 

 

(B) Care sunt programele şi activităţile de bază ale organizaţiei?

Pentru atingerea scopului şi sarcinilor Asociaţia efectuează următoarele acţiuni:

-Participă în Campionatele și Cupele RM la Fotbal Seniori,Juniori,Copii,.

-Participa la Campionatele  RM fusal si minifotbal.

-Elaboreaza programe de dezvoltare a fotbalului juvelin,copii și fete,

 monitorizeaza procesul antrenamentelor.

Ridicarea nivelului calitativ al potenţialului cognitiv,fizic şi intelectual al cetăţenilor

- Elaboreaza planuri de antrenamente zilnice,saptaminale,lunare, trimestiale,anuale.

-Testeaza elevii la starile fizice si tehnice.

Sustine copii din familii social-vulnerabile.Organizeaza excursii si evenimente social-educative.Asigura cu echipament sportiv si alimente dupa caz.

Elaborareaza, implementarea/realizarea, evaluarea şi monitorizarea diferitelor proiecte la nivel local/naţional/ în scopul dezvoltării şi atingerii obiectivelor și scopurilor Asociației.

     Colaboreaza cu Institutiile de invatamint și școli sportive si d în procesul selectării copiilor de la cea mai mica virstă p   entru practicarea fotbalului, asigurîndui cu echipamentul  și inventarul necresar.

. Se asociaza cu organizațiile de profil , precum Federația Moldovenească de Fotbal ,Asociația Raională de Fotbal Călărași,Asociația de Futsal,Federația Sportivă Națională de Minifotbal din Moldova,

Organiziază turnee și festivaluri fotbalistice pentru copii, seniori,veterani și fete

(B)   Care au fost activităţile concrete ale organizaţiei şi numărul de beneficiari în anul precedent?

Participarea în Campionatul RM seniori (31 persoane).

Participarea în Cupa RM seniori (25 persoane).

Participarea în Campionatul RM Copii și junior 84 persoane

Virsta U-9 (11 copii),virsta U-11(10 copii),virsta U-13(20 copii),virsta U-15(22 juniori),virsta U-17(21 juniori). Participarea în Campionatul RM

Participare la turneul international WINTER CUP 2020 copii (Brasov, Rominia) (15 persoane)

Participarea în Campionatul RM fete (11 persoane)

Participarea în Campionatul RM Futsal  (23 persoane)

Participarea în Campionatul RM Minifotbal (20 persoane)

Organizarea turneelor și memorialerilor tradiționale raionale, regionale și republicane:1turneu regional veterani(39 persoane),2 turnee memoriale raionale seniori (70 persoane).

Turnee Republicane Grassroots Liga U-9 și Respect Liga u-11, 7 turnee(25 echipe 233 copii).Inclusiv Turneul de totalizare Republican Grassroots Liga U-9.

Deplasare in Villefranche (Franta) a echipei de seniori,disputarea meciurilor amicale.(20 persoane.
 

 

 

 

 

 

 

(C)   (1) Marcaţi acest pătrat dacă organizaţia desfăşoară şi alte activităţi ce nu servesc beneficiului public.

(D)  (2) Marcaţi acest pătrat dacă organizaţia desfăşoară activităţi economice.

 

 

(D)  (3) Dacă aţi marcat pătratul de la întrebările (D)(1) sau (D)(2), descrieţi aceste activităţi:

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

E)Organizaţia a efectuat tranzacţii cu angajaţii: directorii; membrii organizaţiei sau cu familiile acestora (ex. arendă, plată de servicii, etc)?       Da         Nu

Dacă răspunsul este da, indicaţi fiecare tranzacţie în spaţiul de mai jos. Trebuie să indicaţi Numele şi Funcţia persoanelor implicate în tranzacţie, ce beneficii sau mijloace a obţinut persoana respectivă şi orice altă informaţie ce explică caracterul tranzacţiei. Dacă răspunsul este nu, completaţi declaraţia din pagina 7.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

(E)   Organizaţia a efectuat tranzacţii afiliate?   Da        Nu

Dacă da, indicaţi fiecare tranzacţie în spaţiul de mai jos. Organizaţie afiliată este organizaţia cu care ONG-ul, directorii săi, angajaţii, membrii sau rudele lor au interese de proprietate sau management. Trebuie să indicaţi Numele şi Adresa organizaţiei afiliate, caracterul relaţiilor dintre organizaţii, ce beneficii sau mijloace a obţinut ONG-ul în urma tranzacţiei, ce beneficii sau mijloace a obţinut organizaţia afiliată în urma tranzacţiei precum şi orice altă informaţie ce explică caracterul tranzacţiei. Dacă răspunsul este nu, completaţi declaraţia din pagina 7.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Darea de seamă pentru anul 2020 a

Asociației obștești  Fotbal Club ,,Codru-Juniori’’

 

Necățînd la aceia că pe parcursul  anului 2020 activitatea FC ,,Codru-Juniori’’ a fost fragmentată de pandemia covid-19,clubul nostru a organizat evenimente fotbalistice și a participat la diferite turnee și competiții oficiale și amicale.Vom enumera hronologic evenimentele  și activitățile organizate și în care am particcipat:

În lunile Ianuarie-februarie clubul nostru de comun cu ARF Călărași a organizat în sala sportivă din sat. Vălcineț 7 etape Grassroots-LigaU10 și  7 etape  Respect-Liga U12  în care  au participat echipe din toată țara cu participarea echipelor noastre U-10 și U-12.

Echipa noastră la Futsal  a continuat evoluarea în Campionatul RM la futsal,Divizia ,,A,, EDIȚIA 2019-2020, măcar că pentru noi a fost un debut în acest gen de fotbal am avut o evoluție destul de bună dar  cu parere de rău  competiția a fost întreruptă de pandemia COVID-19  și Federația Moldovenească  de Futsal a hotărît de a nu  continua Campionatul.

În perioada martie-iulie activitata noastră ca și a celorlalte entități fotbalistice din țară a fost stopată de către pandemia COVID-19.

Procesul de antrenamente a fost reluat ăn luna iunie, iar  FC ,,Codru-Juniori’’ a fost printre primii carora Comisia Extraordinară Națională a permis de a activa. Noi am respectat intocmai prevederele Ministerului de Educașie și sănătate,am creat Regulamentele și protocoalele necesare și am dus o strictă evidență asupra jucătorilor,stafului tehnic și  a localurilor sportive. 

Astfel  echipa de seniori in luna august a jucat primul meci amical de pregatire pentru cadrul competițional,ca mai apoi să participle în Cupa și Campionatul RM la fotbal, edițiile 2020-2021.In fine la sfirșitul 1 tur al Campionatul RM la fotbal(DIVIZIA B,SERIA NORD) echipa noastră este clasată pe locul 2 la distanță de doar un singur punct de lidera clasamentului,, CMF Ungheni,,.Au fost disputate 13 meciuri dintre care am repurtat 9 victorii, 3 remisze și 1 înfringere, golaveraj 26-8.Trebue să menționăm că în 8 meciuri am jucat fără a scăpa goluri.

La începutul anului școlar în sat. Sipoteni  a fost deschisă prima clasă fotbalistică din RM.La realizarea acestui  Proect Clubul nostru a participat activ, conlucrînd cu FMF și s-a implicat la selecția copiilor.

 

 

În luna septembrie a fost dat start și campionatului între juniori a RM la fotbal.Selecșionata noastra U-17 a avut o evoluție mai slabă clasînduse dupa primul cerc pe locul 7 în clasament.

Următoarea virstă care a participat la o competiție oficiala a fost echipa U-15 care pe parcursul lunilor octombrie-decembrie a jucat în Campionatul RM (DIVIZIA B seria centru).Această virstă sa prezentat bine clasinduse pe locul 2 în clasament după prima jumatate a competiției.

Pe data de 8 noembrie  echipa noastră de minifotbal a debutat  în Campionatul RM la minifotbal (Divizia C), care continuă și în present.Pînă la moment au fost disputate 7 etape,avem 3 victorii ,3 egalități și doar o înfrîngere,fiind clasați la moment la mijlocul clasamentului la 6 puncte diferență de fruntași.

Vă mai aducem la cunoștință ca pe parcursul anului 2020 a fost înființată și o echipă

de fete, U-13(antrenor Copetinschi Dumitru), care din anul 2021 va participa la Campionatul RM la fotbal femenin.

În fine , am ajuns la echipa noastră de copii  U-7 care este una de perspectivă iar pe parcursul anului trecut a participat  la 3 turnee republicane demonstrînd un nivel înalt fiind menționați de specialiștii în domeniu.Acest fapt se datorează îndeosebi antrenorului Cazarin Alexandru care pe parcursul ultimilor 2 ani a depus un volum de lucru enorm.

La finele anului FC ,,Codru-Juniori’’ a  organizat Turneele Memoriale tradiționale, în memoria dom. Vîntu și dom. Hîncu.

Trebue sa mai menționăm că Monitoringul școlilor de fotbal  pentru anul 2020 a fost la cel mai înalt nivel, fiind notat cu nota medie 9,ce ne permite ca în anul 2021 școlii noastre să fie aplicată categoria II față de categoria III care o deținem la moment.Această clasificare ne va permite o distribuție mai bună în cadrul distribuirii Plăților de solidaritate din partea FMF.

La capitolul transferuri   FC ,,Codru-Juniori’’ în ultimul an a bineficiat de 8000 lei, ce constitue plata pentru 3 jucători transferați la alte cluburi sau Academii de fotbal.

Tot în anul trecut FC ,,Codru-Juniori’’ a aderat la Proectul,,MayCujo,,.Acest Proect prevede transmisiunile  video în direct a meciurilor disputate acasă de către toate echipele ,la toate vîrstele.Noi am îndeplinit întocmai condițiile Proectului,  în paralel au fost înregistrate toate meciurile echipei de seniori în format Full HD ,iar rezumatele partidelor au fost operativ publicate pe pagina noastră..

 

Raport anual

 

 

Pentru anul 2019

I.            Management şi administrare

(A) Acest raport este completat de: Abajeru Aurel

Denumirea organizaţiei şi acronimul dacă există: AO FC ,,Codru-Juniori’

Numărul de telefon: 060200050

 

Adresa: MD-4400, or.Călărași,str.Biruinței, 16

Numărul de fax: 024423640

 

 

Adresa e-mail: codrucalarasi@mail.ru

 

Persoana de contact:

Abajeru Aurel 069962999

 

(B)       Organizaţia este: asociaţie obştească
                                     

(C)      Indicaţi tipul organizaţiei:  republicană
                                       
şi raza de activitate a organizaţiei: Republica Moldova

(D)      Indicaţi numele şi funcţia conducătorului organizaţiei

 

Numele conducătorului:

Abajeru Aurel

Funcţia

Preşedinte

(E)       Indicaţi numele fiecărui membru al organului executiv de conducere

1.Cazarin Alehandr

2.Agafița Iurie

3.Puțuntică Petru

4.----------------------------

5-----------------------------

6.-----------------------------

7.-----------------------------

8.----------------------------

9.-----------------------------

 

Notaţi aici dacă organizaţia nu are organ executiv de conducere.

 

Numele---------------------------------------

Funcţia-------------------------------------

Numele  --------------------------------------

Funcţia--------------------------------------

Numele---------------------------------------

Funcţia--------------------------------------

(F)        Indicaţi numele şi funcţia angajaţilor organizaţiei:


(G)Care este numărul de voluntari şi membri ai organizaţiei

Membri

Voluntari

4(patru)

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.       Raport de activitate şi realizări

 

(A)Care sunt scopurile statutare ale organizaţiei?

-propagăria şi popularizăria fotbalului în raion şi pe întreg teritoriul RM

-pregătirea fotbaliștilor de înaltă performanţă în  domeniu sportiv

-participarea cu succes în diferite campionate sportive naţionale şi internaţionale;

-atragerea unui număr cît mai mare de cetăţeni în practicarea  şi propagarea sportului, astfel a unui  mod sănătos de viată;

-stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu organizaţiile neguvernamentale, internaţionale în  domeniu fotbalului

(B) Care sunt programele şi activităţile de bază ale organizaţiei?

Pentru atingerea scopului şi sarcinilor Asociaţia efectuează următoarele acţiuni:

-Participă în Campionatele și Cupele RM la Fotbal Seniori,Juniori,Copii,.

-Participa la Campionatele  RM fusal si minifotbal.

-Elaboreaza programe de dezvoltare a fotbalului juvelin,copii și fete,

 monitorizeaza procesul antrenamentelor .

- Elaboreaza planuri de antrenamente zilnice,saptaminale,lunare, trimestiale,anuale.

-Testeaza elevii la starile fizice si tehnice.

Elaborareaza, implementarea/realizarea, evaluarea şi monitorizarea diferitelor proiecte la nivel local/naţional/ în scopul dezvoltării şi atingerii obiectivelor și scopurilor Asociației.

     Colaboreaza cu Institutiile de invatamint și școli sportive si d în procesul selectării copiilor de la cea mai mica virstă p   entru practicarea fotbalului, asigurîndui cu echipamentul  și inventarul necresar.

. Se asociaza cu organizațiile de profil , precum Federația Moldovenească de Fotbal ,Asociația Raională de Fotbal Călărași,Asociația de Futsal,Federația Sportivă Națională de Minifotbal din Moldova,

Organiziază turnee și festivaluri fotbalistice pentru copii, seniori,veterani și fete

(B)   Care au fost activităţile concrete ale organizaţiei şi numărul de beneficiari în anul precedent?

Participarea în Campionatul RM seniori (34 persoane).

Participarea în Cupa RM seniori (28 persoane).

Participarea în Campionatul RM Copii și junior 85 persoane

Participarea în Campionatul RM Futsal  25 persoane

Organizarea turneelor și memorialerilor tradiționale raionale, regionale și republicane:1turneu regional veterani(39 persoane),2 turnee memoriale raionale seniori (70 persoane).

Turnee Republicane Grassroots Liga U-9 și Respect Liga u-11, 7 turnee(25 echipe 233 copii).Inclusiv Turneul de totalizare Republican Grassroots Liga U-9.

Organizarea turneelor de iarna in sala (com.Valcinet) U-9 si U -11,16 turnee (53 echipe,494 persoane).

Participarea echipelor de copii in aceste turnee(34 persoane)

Deplasare in Villefranche (Franta) a echipei de seniori,disputarea meciurilor amicale.(20 persoane.

 

 

(C)   (1) Marcaţi acest pătrat dacă organizaţia desfăşoară şi alte activităţi ce nu servesc beneficiului public.

(D)  (2) Marcaţi acest pătrat dacă organizaţia desfăşoară activităţi economice.

(D)  (3) Dacă aţi marcat pătratul de la întrebările (D)(1) sau (D)(2), descrieţi aceste activităţi:

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

E)Organizaţia a efectuat tranzacţii cu angajaţii: directorii; membrii organizaţiei sau cu familiile acestora (ex. arendă, plată de servicii, etc)?       Da         Nu

Dacă răspunsul este da, indicaţi fiecare tranzacţie în spaţiul de mai jos. Trebuie să indicaţi Numele şi Funcţia persoanelor implicate în tranzacţie, ce beneficii sau mijloace a obţinut persoana respectivă şi orice altă informaţie ce explică caracterul tranzacţiei. Dacă răspunsul este nu, completaţi declaraţia din pagina 7.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

(E)   Organizaţia a efectuat tranzacţii afiliate?   Da        Nu

Dacă da, indicaţi fiecare tranzacţie în spaţiul de mai jos. Organizaţie afiliată este organizaţia cu care ONG-ul, directorii săi, angajaţii, membrii sau rudele lor au interese de proprietate sau management. Trebuie să indicaţi Numele şi Adresa organizaţiei afiliate, caracterul relaţiilor dintre organizaţii, ce beneficii sau mijloace a obţinut ONG-ul în urma tranzacţiei, ce beneficii sau mijloace a obţinut organizaţia afiliată în urma tranzacţiei precum şi orice altă informaţie ce explică caracterul tranzacţiei. Dacă răspunsul este nu, completaţi declaraţia din pagina 7.

----------------------------------------------------------------------------------------------------