• Fii alături de Echipa Țării

ORGANUL ADMINISTRATIV
(Comitetul FMF pentru licenţierea cluburilor de fotbal)

1. ANGHEL Mihai – Administrator al Sistemului de Licențiere a cluburilor de fotbal;
2. POALELUNGI Ion – Manager de Licenţiere a cluburilor de fotbal;
3. CERNEI Natalia – Manager adjunct de Licențiere a cluburilor de fotbal, expert financiar;
4. POPOV Igor - Asistent al Managerului de licențiere în domeniu informațional;
5. BODEAN Anatolie – Expert criterii sportive;
6. BRAGA Cristina – Expert criterii responsabilitate socială în fotbal;
7. SOLTANICI Igor – Expert criterii infrastructură;
8. CHIRMICI Igor – Expert criterii personal-administrative;
9. MEREUȚĂ Anatolie – Expert criterii legale (juridice);
10. TABACARU Ludmila – Expert financiar adjunct
11. GRECU Alexandru – Responsabil de relaţii cu mass-media;
12. ȘARGAROVSCHI Vadim – Responsabil de evidența membrilor asociați.

 


 

ORGANUL DIRECTIV DE PRIMA INSTANŢĂ

1. BEJENARU Iurie, doctor în drept, ex-membru a Curții Supreme de Justiție – Preşedinte
2. CEBANU Ilie, vice-primar a municipiului Chișinău – vicepreşedinte
3. BEJAN Tudor, reprezentant al obştimii fotbalistice – membru
4. PAKNEHAD Ecaterina, membru a Curţii de Conturi RM – membru
5. SOLTANICI Petru, director competiții FMF – membru


 

ORGANUL DE APEL

1. ŞARBAN Vladimir, membru a Comisiei Electorale Centrale a RM – Preşedinte
2. VASILE Nicolai, arbitru la Curtea de Arbitraj pe lângă CCI a RM – vicepreşedinte
3. ROŞCOVAN Mihai, director la ONG "Business Consulting Institute" – membru
4. BEREGOI Valeriu, antreprenor – membru
5. GUȘTIUC Iurie, jurist – membru