Competiţii

Curtea de Arbitraj Sportiv și Mediere în Fotbal

News Details
Text

Curtea de Arbitraj Sportiv și Mediere în Fotbal a examinat pe 21 noiembrie, în ședință publică, cererea de recurs depusă de către FC ”Zimbru” Chişinău împotriva Hotărârii Comitetului de Competiţii al FMF din 28.09.2018 și Deciziei Comitetului de Apel al FMF din 25 octombrie 2018.  

În conformitate cu prevederile art. 3, 14, 15 din ”Regulamentul privind Organizarea și Funcționarea CASMF la examinarea cauzelor în ordine de recurs”,a normelor statutare şi regulamentare stipulate în prezenta decizie, Curtea de Arbitraj Sportiv şi Mediere în Fotbal a

D e c i s :

1. Se respinge recursul declarat de către FC”Zimbru” Chişinău şi se menţine în vigoare Hotărîrea Comitetului de Competiţii al FMF din 28.09.2018 și Decizia Comitetului de Apel al FMF din 25 octombrie 2018.

2. Prezenta Decizie este definitivă, irevocabilă și executorie din momentul pronunțării și nu mai poate fi supusă nici unei căi de atac.