FMF

Comitetul de Competiții al FMF

News Details
Text

La ședința sa din data de 30 mai 2018, în baza materialelor acumulate referitoare la competițiile disputate sub egida F.M.F., Comitetul de Competiții al F.M.F.,

1. Pentru comportament neregulamentar manifestat de către dl. Rusnac Veaceslav, Antrenor Principal FC Milsami, în timpul meciului FC Milsami – FC Petrocub-Hînceşti (prima repriză şi în pauza meciului) din data de 27.05.2018 (Divizia Naţională, etapa a IX-a), exprimat prin dezacord cu deciziile arbitrilor, în mod sistematic, cu caracter vădit agresiv, demonstrativ şi provocator, precum şi nerespectarea regulilor de conduită şi de aflare în suprafaţa tehnică a terenului de joc – părăsirea sistematică a suprafeţei tehnice, fără a avea acordul expres al arbitrului meciului, ignorarea avertismentelor verbale ale arbitrului referitor la conduita neregulamentară, fapte pentru care a fost eliminat de pa banca tehnică imediat înainte de începutul reprizei a II-a a meciului, recunoaşterea benevolă şi exprimarea regretelor pentru încălcările săvârşite în cadrul şedinţei comitetului,

D E C I D E:

1.1. A-l sanţiona pe Rusnac Veaceslav, Antrenor Principal FC Milsami, cu suspendare pentru 1 (una) etapă de campionat.

1.2. Suspendarea stabilită în punctul 1.1. se referă la interdicția de a conduce jocul echipei în timpul meciurilor de campionat şi, de asemenea, de a se afla în încăperile şi teritoriile adiacente stadionului (spre exemplu şi nu numai: banca tehnică, vestiare, căile de acces spre vestiare, tribuna oficială) cu excepţia tribunelor pentru spectatori, căilor de acces spre acestea şi altor spaţii destinate şi unde au acces spectatorii în timpul meciurilor de campionat (timpul meciului este perioada de timp cuprinsă de la venirea oficialilor meciului delegaţi pentru deservirea meciului pînă la plecarea acestora cu ocazia disputării meciurilor de campionat).

1.3. Suspendarea prevăzută în punctul 1.1. al prezentei decizii se extinde şi se referă asupra tuturor categoriilor valorice ale campionatului pînă la executarea integrală a sancţiunii în categoria valorică a campionatului unde a fost săvărşită încălcarea.

1.4. Se avertizează dl. Rusnac Veaceslav că în caz de nerespectare a sancţiunii şi a interdicţiilor conexe acesteia stabilite în punctul 1.1. şi 1.2. din prezenta decizie, respectiv în caz de nerespectare sau executare necorespunzătoare a deciziei, Comitetul de Competiţii este în drept să extindă suspendarea pînă la asigurarea îndeplinirii acesteia de către persoana sancţionată.

1.5. A sancţiona FC Milsami cu amendă în mărime de 1000 (una mie) lei (MDL).

Prezenta decizie este definitivă şi irevocabilă.


2. Pentru comportament neregulamentar manifestat de către dl. Popescu Lilian, Antrenor Principal FC Petrocub-Hînceşt, în timpul meciului FC Milsami – FC Petrocub-Hînceşti (prima repriză şi în pauza meciului) din data de 27.05.2018 (Divizia Naţională, etapa a IX-a), exprimat prin dezacord cu deciziile arbitrilor, în mod sistematic, cu caracter vădit agresiv, demonstrativ şi provocator, precum şi nerespectarea regulilor de conduită şi de aflare în suprafaţa tehnică a terenului de joc – părăsirea sistematică a suprafeţei tehnice, fără a avea acordul expres al arbitrului meciului, ignorarea avertismentelor verbale ale arbitrului referitor la conduita neregulamentară, fapte pentru care a fost eliminat de pa banca tehnică imediat înainte de începutul reprizei a II-a a meciului, recunoaşterea benevolă şi exprimarea regretelor pentru încălcările săvârşite în cadrul şedinţei comitetului

D E C I D E:

2.1. A-l sanţiona pe Popescu Lilian, Antrenor Principal FC Petrocub-Hînceşt, cu suspendare pentru 1 (una) etapă de campionat.

2.2. Suspendarea stabilită în punctul 2.1. se referă la interdicția de a conduce jocul echipei în timpul meciurilor de campionat şi, de asemenea, de a se afla în încăperile şi teritoriile adiacente stadionului (spre exemplu şi nu numai: banca tehnică, vestiare, căile de acces spre vestiare, tribuna oficială) cu excepţia tribunelor pentru spectatori, căilor de acces spre acestea şi altor spaţii destinate şi unde au acces spectatorii în timpul meciurilor de campionat (timpul meciului este perioada de timp cuprinsă de la venirea oficialilor meciului delegaţi pentru deservirea meciului pînă la plecarea acestora cu ocazia disputării meciurilor de campionat).

2.3. Suspendarea prevăzută în punctul 2.1. al prezentei decizii se extinde şi se referă asupra tuturor categoriilor valorice ale campionatului pînă la executarea integrală a sancţiunii în categoria valorică a campionatului unde a fost săvărşită încălcarea.

2.4. Se avertizează dl. Popescu Lilian că în caz de nerespectare a sancţiunii şi a interdicţiilor conexe acesteia stabilite în punctul 2.1. şi 2.2. din prezenta decizie, respectiv în caz de nerespectare sau executare necorespunzătoare a deciziei, Comitetul de Competiţii este în drept să extindă suspendarea pînă la asigurarea îndeplinirii acesteia de către persoana sancţionată.

2.5. A sancţiona FC Petrocub-Hînceşti cu amendă în mărime de 1000 (una mie) lei (MDL).

Prezenta decizie este definitivă şi irevocabilă.


3. Pentru comportament neregulamentar manifestat de către dl. Starciuc Tudor, Manager FC Milsami, în timpul meciului FC Milsami – FC Petrocub-Hînceşti din data de 27.05.2018 (Divizia Naţională, etapa a IX-a), exprimat prin demonstrarea publică a dezacordului faţă de deciziile arbitrilor, în mod sistematic, cu caracter provocator, nerespectarea şi ignorarea indicaţiilor oficialilor de meci delegaţi pentru deservirea meciului,

D E C I D E:

3.1. A-l sanţiona pe Starciuc Tudor, Manager FC Milsami, cu suspendare pentru 1 (una) etapă de campionat.

3.2. Suspendarea stabilită în punctul 3.1. se referă la interdicția de a însoţi echipa pe durata meciului de campionat, de a se afla în încăperile şi teritoriile adiacente stadionului (spre exemplu şi nu numai: încăperile oficialilor de meci, vestiarele echipei, căile de acces spre vestiare, tribuna oficială) cu excepţia tribunelor pentru spectatori, căilor de acces spre acestea şi altor spaţii destinate şi unde au acces spectatorii în timpul meciurilor de campionat (timpul meciului este perioada de timp cuprinsă de la venirea oficialilor meciului delegaţi pentru deservirea meciului pînă la plecarea acestora cu ocazia disputării meciurilor de campionat).

3.3. Suspendarea prevăzută în punctul 3.1. al prezentei decizii se extinde şi se referă asupra tuturor categoriilor valorice ale campionatului pînă la executarea integrală a sancţiunii în categoria valorică a campionatului unde a fost săvărşită încălcarea.

3.4. Se avertizează dl. Starciuc Tudor că în caz de nerespectare a sancţiunii şi a interdicţiilor conexe acesteia stabilite în punctul 3.1. şi 3.2. din prezenta decizie, respectiv în caz de nerespectare sau executare necorespunzătoare a deciziei, Comitetul de Competiţii este în drept să extindă suspendarea pînă la asigurarea îndeplinirii acesteia de către persoana sancţionată.

3.5. A sancţiona FC Milsami cu amendă în mărime de 1000 (una mie) lei (MDL).

Prezenta decizie este definitivă şi irevocabilă.


4. Pentru nerespectarea obligaţiilor ce ţin de organizarea corespunzătoare a meciului de către FC Milsami în calitate de club organizator al meciului FC Milsami – FC Petrocub-Hînceşti din data de 27.05.2018 (Divizia Naţională, etapa a IX-a), încălcare ce s-a manifestat prin: neasigurarea corespunzătoare a securităţii oficialilor de meci – nerespectarea prevederilor regulamantare privind numărul obligatoriu al colaboratorilor implicaţi în asigurarea securităţii oficialilor, absenţa pazei în locurile de acces în interiorul stadionului, absenţa colaborării dintre clubul organizator şi serviciile atrase în scopul asigurării ordinii publice la stadion, fapt ce putea pune în pericol siguranţa şi securititatea participanţilor la meci, nerespectarea şi ignorarea indicaţiilor şi recomandărilor oficialilor de meci,

D E C I D E:

4.1. A sancţiona FC Milsami cu amendă în mărime de 5000 (cinci mii)  lei (MDL).

Prezenta decizie este definitivă şi irevocabilă.


5.1. Pentru comportament inacceptabil al echipei, acumularea a 4 (patru) şi mai multe cartonașe galbene de către jucătorii echipelor de fotbal în timpul meciurilor «Campionatului Republicii Moldova la Fotbal, ediția 2018», Divizia Naţională (etapa a IX-a), «Cupei Republicii Moldova Orange, ediția 2018-2019» (1/32 de finală),

D E C I D E:

5.1.1. A sancţiona FC Petrocub-Hînceşti cu amendă în mărime de 1000 (una mie) lei (MDL) – acumularea a 4 (patru) cartonaşe galbene în timpul meciului FC Milsami – FC Petrocub-Hînceşti din data de 27.05.2018.

Prezenta decizie este definitivă şi irevocabilă.

5.1.2. A sancţiona CSF Sparta cu amendă în mărime de 400 (patru sute) lei (MDL) – acumularea a 4 (patru) cartonaşe galbene în timpul meciului FC Sucleia – CSF Sparta din data de 26.05.2018 (cupa).

Prezenta decizie este definitivă şi irevocabilă.

5.1.3. A sancţiona FC Tighina cu amendă în mărime de 200 (două sute) lei (MDL) – acumularea a 4 (patru) cartonaşe galbene în timpul meciului  FC Tighina – FC Sireţi din data de 26.05.2018 (cupa).

Prezenta decizie este definitivă şi irevocabilă.

5.1.4. A sancţiona Dacia Buiucani cu amendă în mărime de 200 (două sute) lei (MDL) – acumularea a 4 (patru) cartonaşe galbene în timpul meciului  Dacia Buiucani – FC Victoria din data de 26.05.2018 (cupa).

Prezenta decizie este definitivă şi irevocabilă.


5.2. Pentru comportament nesportiv manifestat de jucătorii de fotbal în timpul meciurilor «Campionatului Republicii Moldova la Fotbal, ediția 2018», Divizia Naţională (etapa a IX-a), Divizia de tineret-rezerve (etapa a IX-a), «Cupei Republicii Moldova Orange, ediția 2018-2019» (1/32 de finală),

D E C I D E:

5.2.1. A-l suspenda pe Sirima Abdoul Gafar Kassoum Sina (jucător FC Sheriff) pentru 4 (patru) etape de campionat – lovirea intenţionată a adversarului în timpul meciului CSF Speranţa – FC Sheriff din data de 27.05.2018.

A sancţiona FC Sheriff cu amendă în mărime de 5000 (cinci mii) lei (MDL).

Decizia este cu drept de apel în termen de 7 (şapte) zile.

     

5.2.2. A-l suspenda pe Bolohan Vadim (jucător FC Milsami) pentru 1 (una) etapă de campionat – acumularea a 2 (două) cartonaşe galbene în timpul meciului FC Milsami – FC Petrocub-Hînceşti din data de 27.05.2018.

A sancţiona FC Milsami cu amendă în mărime de 400 (patru sute) lei (MDL).

Prezenta decizie este definitivă şi irevocabilă.

5.2.3. A-l suspenda pe Melachio Douanla Donalio (jucător FC Petrocub-Hînceşti) pentru 1 (una) etapă de campionat – acumularea a 2 (două) cartonaşe galbene în timpul meciului FC Milsami – FC Petrocub-Hînceşti din data de 27.05.2018.

A sancţiona FC Petrocub-Hînceşti cu amendă în mărime de 400 (patru sute) lei (MDL).

Prezenta decizie este definitivă şi irevocabilă.

5.2.4. A-l suspenda pe Butuc Vladislav (jucător FC Milsami TR) pentru 1 (una) etapă de campionat – faultul ultimei speranţa în timpul meciului FC Milsami TR – FC Petrocub-Hînceşti TR din data de 26.05.2018.

A sancţiona FC Milsami cu amendă în mărime de 200 (două sute) lei (MDL).

Prezenta decizie este definitivă şi irevocabilă.

5.2.5. A-l suspenda pe Eremia Alexandru (jucător FC Saxan) pentru 1 (una) etapă de cupă – faultul ultimei speranţa în timpul meciului FC Flacăra – FC Saxan din data de 26.05.2018 (cupa).

A sancţiona FC Saxan cu amendă în mărime de 200 (două sute) lei (MDL).

Prezenta decizie este definitivă şi irevocabilă.

5.2.6. A-l suspenda pe Josan Nicolae (jucător Dacia Buiucani) pentru 3 (trei) etape de cupă – cuvinte necenzurate în adresa arbitrului în timpul meciului Dacia Buiucani – FC Victoria din data de 26.05.2018 (cupa).

A sancţiona Dacia Buiucani cu amendă în mărime de 400 (patru sute) lei (MDL).

Decizia este cu drept de apel în termen de 7 (şapte) zile.

 

5.2.7. A-l suspenda pe Iurcu Laurenţiu (jucător FC Rezina) pentru 1 (una) etapă de cupă – acumularea a 2 (două) cartonaşe galbene în timpul meciului FC Rezina – Iskra din data de 26.05.2018 (cupa).

A sancţiona FC Rezina cu amendă în mărime de 100 (una sută) lei (MDL).

Prezenta decizie este definitivă şi irevocabilă.

5.2.8. A-l suspenda pe Şveţ Alexandr (jucător FC Sucleia) pentru 1 (una) etapă de cupă – acumularea a 2 (două) cartonaşe galbene în timpul meciului FC Sucleia – CSF Sparta din data de 26.05.2018 (cupa).

A sancţiona FC Sucleia cu amendă în mărime de 100 (una sută) lei (MDL).

Prezenta decizie este definitivă şi irevocabilă.