Open Fun Football Schools

Open Fun Football Schools 2019

News Details
Text

Programul special Sport + Școală + Politie face parte din cadrul Proiectului Open Fun Football Schools și este implementat în țara noastră de către Federația Moldovenească de Fotbal si Inspectoratul General al Politiei Republicii Moldova, sub conducerea organizației neguvernamentale Cross Culture Project Association din orașul Copenhaga (Danemarca). Timp de 13 ani, la proiectul Open Fun Football Schools au participat peste 60 mii copii și circa 1 800 de antrenori din toate regiunile Moldovei, inclusiv regiunea transnistreană. Scopul principal al proiectului este consolidarea societății, apropierea oamenilor prin intermediul fotbalului, acordarea asistenței metodice și tehnico-materiale echipelor de fotbal.

În acest context, Federația Moldovenească de Fotbal anunță primirea cererilor pentru organizarea Școlilor Deschise de Fotbal Distractiv în anul 2019 în regiunea Dvs. Pentru anul 2019 sunt planificate 12 Școli Deschise de Fotbal Distractiv (OFFS).

În calitate de subvenții pentru desfășurarea evenimentelor, fiecare școală va primi materiale și accesorii sportive, precum și echipament necesar pentru antrenori și copii. Totodată, în cazul unei bune organizări și desfășurări a evenimentelor, școlile vor fi dotate cu inventar sportiv suplimentar.

Școlile Deschise de Fotbal Distractiv pot fi organizate de orice entitate publică, cu condiția că aceasta din urmă va asigura:
- Un stadion sau un teren de fotbal pentru 5 zile de activități în perioada august-septembrie 2019 şi alte 7 activități sportive extrașcolare pe parcursul anului 2019.
- Minimum 192 de copii (inclusiv 60% fete) cu vârsta 6-10 ani (băieți) și 6-11 ani (fete) pentru
participarea zilnică la activitățile sportive.
- 12 antrenori, inclusiv 6 antrenori femei.
- 2 lideri, inclusiv 1 lider din partea Inspectoratului de Poliție local.
- Asistență medicală pe stadion pe durata activităților sportive.
- Apă şi alimente ușoare pentru copii pe durata activităților sportive.
- Sonorizarea evenimentelor.
- Taxa pentru participare la proiect, care constitie sumă de 550 Euro (costuri de organizare).

Taxa de participare a instituțiilor, care participă în cadrul campionatului național la fotbal feminin,
constituie 350 Euro. Plata se efectuiaza prin transfer, în lei moldovenești, la cursul BNM, nu mai
tirziu de 29 martie 2019.

La sfârșitul cursului, antrenorii vor primi certificate de instruire profesională.

Mai multe detalii și informații despre proiectul OFFS le puteți găsi pe site-ul oficial al FMF
(http://fmf.md/ro/news/open_fun_football_schools) și pe pagina de Facebook a proiectului (CCPA-Open Fun Football Schools Moldova)

Cererile pot fi expediate, până la 25 februarie 2019, la adresa electronica offs@fmf.md.

Numere de contact:

+37360200058 (Svetlana PATRAȘ, asistent al coordonatorului);
+37369134221 (Valentin CHICU, asistent al coordonatorului)

Având în vedere numărul limitat al instituțiilor, care pot participa la proiect, prioritate se va acorda aplicanților, conform ordinii recepționării cererilor și achitării taxei de participare.
 


Программа Спорт + Школа + Полиция является частью проекта Open Fun Football Schools и реализуется в нашей стране при поддержке Федерации Футбола Молдовы и Генерального Инспектората Полиции Республики Молдова, под руководством организации Cross Culture Project Association (ССРА, г.Копенгаген, Дания). За тринадцать лет в этом проекте участвовало более 60.000 детей и 1.800 тренеров со всех регионов Молдовы, в т.ч. из приднестровского региона. Основной целью проекта является консолидация общества, объединение людей посредством футбола и оказание материально-технической и методической помощи футбольным формированиям.

В связи с этим, Федерация Футбола Молдовы объявляет прием заявок на проведение в Вашем регионе Открытых Школ Развлекательного Футбола (OFFS). На 2019 год запланировано 12 Открытых Школ Развлекательного Футбола.

В качестве дотации, для проведения мероприятий, каждая школа получит бесплатно материалы и оборудование, а также необходимую экипировку для тренеров и детей. Кроме этого, при хорошей организации и проведении мероприятий предусмотрены дополнительные поощрения школ.

Организатором OFFS может быть любой общественный или государственный субъект, который должен обеспечить:
- Стадион или футбольное поле для мероприятий в течение 5 дней в периоде август-сентябрь 2019 г., а также для других 7-и внешкольных мероприятий на протяжении 2019 года.
- Минимум 192 детей (в т.ч. 60% девочки) в возрасте 6-10 лет (мальчики) и 6-11 лет (девочки) для
ежедневного участия в мероприятиях.
- 12 тренеров (в т. ч. 6 женщин).
- 2 лидера, в т.ч. 1 лидер представитель инспектората полиции.
- Медицинская помощь на стадионе во время мероприятий.
- Вода и легкое питание для детей во время мероприятий.
- Звуковое сопровождение мероприятия.
- Для участия в проекте OFFS, взнос на организационные расходы составляет 550 Евро.

Для женских футбольных формирований, участвующие в чемпионате Молдовы, взнос на
организационные расходы составляет 350 Евро. Оплата производится по перечислению, в молдавских леях, по курсу Национального Банка, на день произведения расчета, не позже 29 марта 2019.

По окончании курса тренеры получают сертификаты об обучении.

Более подробную информацию о проекте OFFS можно найти на официальном сайте ФФМ
(http://fmf.md/ro/news/open_fun_football_schools) и на странице проекта в Фэйсбуке (CCPA-Open Fun Football Schools Moldova).

Заявления принимаются до 25 февраля 2019 г. на электронный адрес проекта offs@fmf.md.

Контактные телефоны:
+ 373 60 200 058 (Патраш Светлана, Ассистент координатора),
+373 69 134 221 (Кику Валентин, Ассистент координатора)

Учитывая ограниченное количество учреждений, участвующих в проекте, предпочтение будет предоставлено тем заявителям, которые раньше подадут заявления и произведут взнос.