FMF

MEMORANDUM DE COOPERARE CU MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII

News Details
Text

Astăzi, Leonid Oleinicenco, Președinte FMF și Sergiu Harea, Membru al Comitetului Executiv au avut o întâlnire de lucru cu Adrian Băluțel, Secretar de stat la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. În rezultatul acesteia părțile au convenit asupra semnării unui Memorandum de cooperare care va asigura dezvoltarea sustenabilă a fotbalului în Republica Moldova.  

În cadrul aceleiași întrevederi, oficialii au discutat planul de acțiuni al Guvernului pe dimensiunea sportului, precum și alte acțiuni concrete întreprinse de ministerul de resort, la propunerea FMF, pentru promovarea și dezvoltarea sportului pentru amatori și cel profesionist.

În acest sens, au fost stabilite sarcinile de lucru până la finalul anului 2020, cu indicarea părților responsabile, a acțiunilor concrete, dar și termenii de executare a acestora.

Memorandumul include mai multe inițiative de dezvoltare, printre care:
- introducerea lecțiilor de fotbal în cadrul orelor de educație fizică și în programul extrașcolar;
- certificarea Școlii Federale de Antrenori cu acordarea dreptului antrenorilor licențiați să fie angajați în cadrul instituțiilor subordonate MECC;
- utilizarea infrastructurii sportive pentru practicarea fotbalului;
- participarea activă a instituțiilor școlare în competițiile FMF;
- formarea academiilor regionale de fotbal pe baza unor licee și școli republicane.

De asemenea, Președintele FMF a propus crearea unei baze de date naționale a sportivilor, antrenorilor și persoanelor implicate în domeniul sportului.

În contextul modificării cadrului legal-normativ existent cu privire la statutul asociațiilor sportive, forul fotbalistic național a propus atribuirea acestora unui statut aparte, fapt ce va contribui la obținerea fondurilor speciale, formarea propriilor bugete și venituri, precum și utilizarea eficientă a activelor.  

Image