FMF

Comitetul de Competiții al FMF

News Details
Text

La ședința sa din 29 august, în baza materialelor acumulate referitoare la competițiile disputate sub egida F.M.F., Comitetul de Competiții al F.M.F.

1. Examinând raportul de joc al meciului FC DINAMO-AUTO – CSF SPERANȚA, din data de 25.08.2019 (Campionatul R. Moldova la Fotbal, Ediția 2019, Divizia Națională, Etapa XIX-a), s-a constatat că la meci au fost prezenți doar 3 (trei) colaboratori al organelor de asigurare a ordinii publice, prin urmare nu a fost asigurată trecerea echipelor și oficialilor după meci de pe stadion spre vestiare, de asemenea la meci erau prezenți doar 4 (patru) copii de mingi, dintre care unul era responsabil de tabela de marcaj și ca consecință scorul meciului în permanență era schimbat cu întârziere, în temeiul art. 101, art. 103 «Cod Disciplinar» și prevederilor art.20.7 al «Regulamentului Campionatului R. Moldova la Fotbal, Ediția 2019», art. 4 al «Regulamentului privind Organizarea și Funcționarea Comitetului de Competiții al F.M.F.», Comitetul de Competiții al F.M.F.,

D E C I D E:

1.1. A aplica sancțiune sub formă de amendă FC ”DINAMO-AUTO”, în mărime de 1 000,00 (una mie lei, 00 bani) lei (MDL), pentru nerespectarea prevederilor pct. 20.7. al Regulamentului Campionatului R. Moldova la Fotbal, Ediția 2019.


2. Examinând rapoartele de joc al meciului FC ZARIA – FC FLOREȘTI, din data de 25.08.2019 (Campionatul R. Moldova la Fotbal, Ediția 2019, Divizia A, etapa a XIX-a), s-a constatat că, după eliminarea jucătorului echipei FC FLOREȘTI, Vladimir RASSULOV, ieșind de pe teren acesta a adresat cuvinte necenzurate în adresa arbitrilor, manifestând un comportament agresiv, în temeiul art.55, art. 101, art. 103 «Cod Disciplinar» și «Regulamentului Campionatului R. Moldova la Fotbal, Ediția 2019», art. 4 al «Regulamentului privind Organizarea și Funcționarea Comitetului de Competiții al F.M.F.», Comitetul de Competiții al F.M.F.,

D E C I D E:

2.1. A suspenda jucătorului echipei FC FLOREȘTI, Vladimir RASSULOV, pentru 4 (patru) etape de campionat, pentru manifestarea comportamentului ofensator în adresa oficialilor meciului. Suspendarea se referă la interdicția de a participa la meciurile de campionat al echipei în calitate de jucător și de asemenea, de a se alfa în încăperile și teritoriile adiacente stadionului (spre exemplu și nu numai: banca tehnică, vestiare, căile de acces spre vestiare, tribuna oficială), cu excepția tribunelor pentru spectatori, căilor de acces spre acestea și altor spații destinate și unde au acces spectatorii în timpul meciurilor de campionat, în conformitate cu condițiile art.55 al Codului Disciplinar.
2.2. A aplica sancțiune sub formă de amendă ”FC FLOREȘTI”, în mărime de 3 500,00 (trei mii cinci sute lei, 00 bani) lei (MDL), în conformitate cu condițiile art.55 al Codului Disciplinar.


3. Examinând rapoartele de joc al meciului FC GRANICERUL - CSF SPARTANII, din data de 24.08.2019 (Campionatul R. Moldova la Fotbal, Ediția 2019, Divizia A, etapa a XIX-a), s-a constatat că, pe perioada de desfășurare a meciului, pe banca de rezerve al echipei CSF SPARTANII, nu era prezent medicul echipei legitimat și calificat corespunzător, în temeiul art. 101, art. 103 «Cod Disciplinar», și art. 7.26 al «Regulamentului Campionatului R. Moldova la Fotbal, Ediția 2019», art. 4 al «Regulamentului privind Organizarea și Funcționarea Comitetului de Competiții al F.M.F.», Comitetul de Competiții al F.M.F.,

D E C I D E:

3.1. A aplica sancțiune sub formă de amendă ”CSF SPARTANII”, în mărime de 2 000,00 (două mii lei, 00 bani) lei (MDL), pentru lipsa medicului legitimat și calificat pe banca de rezerve al echipei ”CSF SPARTANII”, pe perioada de desfășurare a meciului, conform art. 7.26 al Regulamentului Campionatului R. Moldova la Fotbal, Ediția 2019.


4. Examinând rapoartele de joc al meciului ARF IALOVENI – FCM UNGHENI, din data de 28.08.2019 (Campionatul R. Moldova la Fotbal, Ediția 2019, Divizia B CENTRU, etapa a IX-a), s-a constatat că, meciul a început cu întârziere de 10 minute, din motivul întârzierii organelor de asigurare a ordinii publice, în temeiul art. 101, art. 103 «Cod Disciplinar», și art. 7.26 al «Regulamentului Campionatului R. Moldova la Fotbal, Ediția 2019», art. 4 al «Regulamentului privind Organizarea și Funcționarea Comitetului de Competiții al F.M.F.», Comitetul de Competiții al F.M.F.,

D E C I D E:

4.1. A avertiza echipa ”ARF IALOVENI”, în legătură cu întârzierea organelor de asigurare a ordinii publice, conform art. 20.7 al Regulamentului Campionatului R. Moldova la Fotbal, Ediția 2019.


5. Examinând cererea parvenită din partea clubului FC FLACĂRA MINGIR, în legătură cu retragerea echipei FC FLACĂRA MINGIR, din cadrul Campionatului Republicii Moldova la Fotbal, Divizia B SUD, Ediția 2019, în temeiul art.32, art.55, art. 101, art. 103 «Cod Disciplinar» și prevederilor art.9.8 al «Regulamentului Campionatului R. Moldova la Fotbal, Ediția 2019», art. 4 al «Regulamentului privind Organizarea și Funcționarea Comitetului de Competiții al F.M.F.», Comitetul de Competiții al F.M.F.,

D E C I D E:

5.1. A admite cererea parvenită din partea FC FLACĂRA MINGIR, privind excluderea echipei FC FLACĂRA MINGIR, din Campionatul Republicii Moldova la Fotbal, Divizia B SUD, Ediția 2019.
5.2. A exclude echipa FC FLACĂRA MINGIR, din cadrul Campionatului Republicii Moldova la Fotbal, Divizia B SUD, Ediția 2019, conform art. 9.8. al Regulamentului Campionatului R. Moldova la Fotbal, Ediția 2019.
5.3. A retrograda echipa FC FLACĂRA MINGIR, în campionatul de fotbal al asociației raionale unde are sediul clubul FC FLACĂRA MINGIR.
5.4. A păstra rezultatele echipei FC FLACĂRA MINGIR, acumulate în cadrul meciurilor disputate conform programului Campionatului Republicii Moldova la Fotbal, Ediția
2019, având în vedere faptul că s-au disputat 50% din meciurile programate, conform art. 9.11. al Regulamentului Campionatului R. Moldova la Fotbal, Ediția 2019.
5.5. A acorda victorie tehnică cu rezultatul (3-0), în favoarea echipelor adverse, care urmau să întâlnească echipa FC FLACĂRA MINGIR, în cadrul meciurilor programate dar nedisputate, conform programului Campionatului Republicii Moldova la Fotbal, Ediția 2019.
5.6. A acorda liber de contract pentru jucătorii echipei FC FLACĂRA MINGIR, conform condițiilor art.5.51. al Regulamentului Campionatului R. Moldova la Fotbal, Ediția 2019.
5.7. A li se permite jucătorilor echipei FC FLACĂRA MINGIR, cu titlu de excepție, legitimarea pentru alte echipe din Divizia B, cu încheierea contractelor de amatori.
5.8. A sesiza organele competente al FMF privind adoptarea acțiunilor suplimentare, în legătură cu încălcarea gravă a Statutului FMF de către FC FLACĂRA MINGIR, care constituie temei privind excluderea acestuia din rândul membrilor afiliați la FMF.


6.1. Conform rapoartelor de joc de la meciurile «Campionatului R. Moldova la Fotbal,
Divizia A, Ediția 2019», jucătorii echipei:

1) CF UNGHENI a acumulat 5 (cinci) cartonașe galbene în timpul jocului;

Astfel, luând în considerație cele expuse mai sus, în conformitate cu art. 16, art. 32, art. 52, art. 101, art. 103 «Cod Disciplinar», art. 16.15 al «Regulamentului Campionatului R. Moldova la Fotbal, Ediția-2019, art. 4 al «Regulamentului privind Organizarea și Funcționarea Comitetului de Competiții al F.M.F.», Comitetul de Competiții al F.M.F.,

D E C I D E:

6.1.1. A sancționa CF UNGHENI, cu amendă în mărime de 400,00 (patru sute) lei (MDL).


6.2. Conform rapoartelor de joc de la meciurile «Campionatului R. Moldova la Fotbal,
Ediția 2019, Divizia Tineret-Rezerve», jucătorul:

1) Ruslan BÂNZARU (FC PETROCUB-HÎNCEȘTI TR), a fost eliminat de pe terenul de joc, după primirea cartonașului roșu direct.
Astfel, luând în considerație cele expuse mai sus, în conformitate cu art. 16, art. 19, art. 20, art. 32, art. 47, art. 50, art. 51, art. 101, art. 103 «Cod Disciplinar», prevederile «Regulamentului Campionatului R. Moldova la Fotbal, Ediția 2019», art. 4 al «Regulamentului privind Organizarea şi Funcţionarea Comitetului de Competiţii al F.M.F.», Comitetul de Competiţii al F.M.F.,

D E C I D E:

6.2.1. A-l suspenda pe Ruslan BÂNZARU (FC PETROCUB-HÎNCEȘTI TR), pentru 4 (patru) etape de campionat.
A sancționa FC PETROCUB-HÎNCEȘTI TR, cu amendă în mărime de 400 (patru sute) lei
(MDL).