Antrenori

Comitetul de Antrenori al FMF

News Details
Text

Marți, 4 decembrie 2018, la sediul FMF a avut loc un ședința Comitetului de Antrenori, la care au participat Dragoș Hîncu, Vicepreşedinte FMF și Preşedintele Comitetului, Svetlana Patraș, Secretar, Ion Caras, Eduard Crețu, Vladimir Gosperschi, Valentin Cojuhari, Anatol Teslev, Alexandru Golban, membri.

În urma dărilor de seamă a antrenorilor selecţionatelor naţionale, membrii Comitetului au notat cu calificativul „Nesatisfăcător” evoluţia în anul 2018 a selecționatei de juniori U-17 (antrenor – Alexandru Guzun), selecționatei de juniori U-19 (antrenor – Oleg Fistican), selecționata de junioare WU-17 (antrenor – Elena Subbotina), selecționata de junioare WU-19 (antrenor – Alina Stețenco), selecționata feminină «A» (antrenor – Alina Stețenco) și cu calificativul „Satisfăcător” evoluţia selecționatei de tineret U-21 (antrenor – Serghei Cleșcenco). Aceste note au fost propuse spre aprobare Comitetului Executiv al FMF.

În legătură cu selecţionata naţională «A», o decizie privind evoluţia ei în anul 2018 va fi luată la următoarea ședință a Comitetului Executiv al FMF.