Antrenori

Anunț ȘFA

News Details
Text

În conformitate cu cerințele Convenției UEFA de recunoaștere a calificării antrenorilor, Departamentul Tehnic al Federației Moldovenești de Fotbal împreună cu Școala Federală de Antrenori organizează un set de seminare (Refresh Course) pentru antrenorii ce dețin Licențele UEFA de categorie  B, А și PRO.

Antrenorii ce au susținut aceste seminare la nivel regional, desfășurate de către Oficiile FMF de Dezvoltare, Regiunile Centru, Est, Nord și Sud, nu vor trebui să se înregistreze. Ei vor obține deja Certificatul pentru anul 2018. Doritorii de a participa suplimentar, trebuie să se înregistreze și să achite o taxă de participare în mărime de 10 Euro / Seminar.

Pentru înregistrare la seminarul ales, trebuie să expediați un e-mail în formă liberă la adresa sfa@fmf.md, care să includă:

1.     Numele, Prenumele
2.     Data și tematica seminarului
3.     Contactele (tel. mob. și adresa personală de e-mail)
4.     Bonul de plată (achitat la FMF, în cazul celor ce doresc să participe suplimentar)

Termenul limită - 31 octombrie 2018

Temele seminarelor sunt:

1. Faza dezvoltării atacului. Zona B – 5 noiembrie 2018 (Vadul lui Voda, 50 participanți)

2. Comunicarea în interiorul echipei. Negocieri. – 8 noiembrie 2018 (SBC, st. Zimbru – 20 participanți)

3. Implementarea tehnologiilor informaționale în fotbal. InStat – 12 noiembrie 2018 (InStat, st. Zimbru – 30 participanți)

4. Interceptarea mingei în zona B – 14 noiembrie 2018 (St. Joma Arena, 30 participanți)

5. Refresh Curs pentru antrenorii de portari – 22 Noiembrie 2018 (St. Zimbru 30 participanți.)

6. Presingul – 30 Noiembrie 2018 (Vadul lui Voda, 50 participanți)

 


В соответствии с требованиями Конвенции УЕФА о признании квалификаций тренеров, Технический отдел Федерации Футбола Молдовы совместно с Федеральной Школой Тренеров организует серию семинаров «Refresh Course» для тренеров, имеющих лицензии УЕФА категории Б, A и ПРО.

Тренера которые посетили региональные семинары, проводимые Центральным, Восточным, Северным и Южным региональными офисами, не обязаны регистрироваться, в 2018 году вы уже получите Сертификат в регионе. Желающие принять участие дополнительно в одном из семинаров должны зарегистрироваться. Стоимость участие - 10 евро за Семинар.

Для регистраций на выбранном семинаре, необходимо отправить электронное письмо в свободной форме на адрес sfa@fmf.md с данными:

1.     Ф.И.О
2.     Дата и выбранную тему семинара
3.     Контакты (моб.тел. и электронный адрес)
4.     Оплату (в ФМФ, в случае если есть желание посетить дополнительный семинар)

 

Крайний срок подачи заявок - 31 октября 2018

 

Тематика семинаров:

 

1.     Фаза развития атаки. Зона Б - 5 ноября 2018 года (ЦПСМ, Вадул луй Водэ, 50 участников)

 

2.     Общение внутри команды. Переговоры. - 8 ноября 2018 года (СБК, стадион Зимбру - 20 участников)

 

3.     Внедрение информационных технологий в футболе. ИнСтат - 12 ноября 2018 года (ИнСтат, стадион Зимбру - 30 участников)

 

4.     Перехват мяча в зоне Б - 14 ноября 2018 года (стадион Жома Арена, 30 участников)

 

5.     Курс повышении квалификаций для тренеров по вратарям - 22 ноября 2018 года (стадион Зимбру - 30 участников)

 

6.     Прессинг - 30 ноября 2018 года (ЦПСМ, Вадул луй Водэ, 50 участников)