Antrenori

Anunț

News Details
Text

În atenția profesorilor-antrenori de copii și juniori!

Federația Moldovenească de Fotbal informează profesorii-antrenori de copii și juniori că, în conformitate cu ”Regulamentul cu privire la modul de calcul şi de plată a premiilor anuale profesorilor-antrenori de copii și juniori pentru pregătirea jucătorilor din loturile naționale ale Republicii Moldova (U-17, U-19, U-21 și Echipa Națională), inclusiv cele feminine”, a demarat procesul de colectare a dosarelor candidaților, care, în anul 2018, cad sub incidența Regulamentului menționat.

Amintim că dosarul complet urmează a fi depus până la data de 15 ianuarie 2019 la Oficiile Regionale de Dezvoltare ale FMF sau la Departamentului Dezvoltare Tehnică al FMF (persoana de contact: Sorin MIHAIL; E-mail: sorin.mihail@fmf.md, mobil: 068009989).

Regulamentul dat și anexa la acesta pot fi găsite pe pagina web a FMF:
http://fmf.md/ro/documents?field_document_categories_target_id=118


Вниманию тренерам-преподавателям детей и юношей!

Федерация Футбола Молдовы информирует тренеров-преподавателей о том, что согласно «Положению о порядке исчисления и выплаты годовых премий детским и юношеским тренерам-преподавателям, подготовивших игроков сборных Республики Молдова (U-17, U-19, U-21 и Национальная сборная), в том числе женских», начался процесс по сбору документов кандидатов, которые, в 2018 году, попадают под положения указанного регламента.

Напоминаем, что полный пакет документов должен быть представлен до 15 января 2019 года в Региональные Офисы Развития ФФМ или в Технический департамент ФФМ (контактное лицо: Сорин Михаил, электронный адрес: sorin.mihail@fmf.md, мобильный: 068009989).

Положение и его Приложение можно найти на веб-сайте ФФМ:
http://fmf.md/en/documents?field_document_categories_target_id=118