• Fii alături de Echipa Țării

Școala voluntarilor – Pro Fotbal

 

Proiectul „Şcoala Voluntarului – PRO Fotbal”

 

„Școala voluntarilor – Pro Fotbal” este un proiect de educație non-formală, unde voluntarii pot învăța despre ce înseamnă spiritul civic şi își pot folosi ideile şi energia în folosul comunității, dezvoltării fotbalului, de a se implica activ în proiectele din cadrul  programului “Grassroots”, desfășurate sub egida Federației Moldovenești de Fotbal. 

 

Obiectivele proiectului și problemele abordate se realizează prin intermediul unor activități (festivaluri) fotbalistice, organizate curricular și extra-curricular de către echipe de voluntari, dotați cu inventar sportiv necesar și instruiți special, atât teoretic, cât și practic. În activitățile respective sunt atrași grupuri de copii (40-60 persoane) de vârsta școlară mică (6-12 ani) din clasele primare, dar și din grădinițele de copii, din localitățile Republicii Moldova.

 

Activitățile se desfășoră  pe terenurile  instituțiilor  de învățământ, terenurile din localitate, în săli de sport, pe terenuri  cu suprafață artificială, etc. după  modelul  antrenamentului  în circuit, în cadrul  cărora grupurile  a câte 10-12 copii trec succesiv de la o stație (atelier) la alta după  un anumit  număr de repetări  sau după  o anumită perioadă de timp. Durata unei activități - 1-1,5 ore, periodicitatea  desfășurării  festivalurilor  fiind stabilită  din timp, în perioada de planificare. 

 

STAFF-ul proiectului

 

COJOCARI Anatolie, Coordonatorul proiectelor Grassroots FMF
tel. +373 69920421, e-mail: anatolie.cojocari@fmf.md


GHEORGHIU Alexei, Asistent al coordonatorului, Manager regional Oficiul de Dezvoltare (ORD) ”Sud” al FMF
tel.: 062100528; e-mail: ort.sud@fmf.md


URSUL Serghei, Asistent al coordonatorului, Manager regional Oficiul de Dezvoltare (ORD) ”Est” al FMF
tel.: +373 621 00529, +373 779 93848, e-mail: ort.est@fmf.md


LUNGU Vitalie, Asistent al coordonatorului, Manager regional ORD ”Centru” al FMF
tel.: 062100526; e-mail: ort.centru@fmf.md


JURAT Vitalie, Asistent al coordonatorului, Manager regional Oficiul Regional de Dezvoltare (ORD) ”Nord” al FMF
tel.: 062100527; e-mail: ort.nord@fmf.md

 

CHESTIONAR SVPF Modulul 1

 

ОПРОСНИК Школа волонтера Модуль 1