• Fii alături de Echipa Țării

HOTĂRÂREA NR.107 A COMITETULUI EXECUTIV AL FMF DIN 19 OCTOMBRIE 2018

REGULAMENT DE ATESTARE (LICENŢIERE) A CLUBURILOR DE FOTBAL FMF – LICENŢA UEFA (EDIŢIA 2018)

РЕГЛАМЕНТ ПО АТТЕСТАЦИИ (ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ) ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ В ФФМ – ЛИЦЕНЗИЯ UEFA (РЕДАКЦИЯ 2018)

UEFA CLUB LICENSING AND FINANCIAL FAIR PLAY REGULATIONS (2018)

ПРАВИЛА УЕФА ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ КЛУБОВ И ФИНАНСОВОМУ «ФЭЙР-ПЛЕЙ» (2018)

REGULAMENT DE ATESTARE (LICENŢIERE) A CLUBURILOR DE FOTBAL FMF – LICENȚA N (2017)

РЕГЛАМЕНТ ПО АТТЕСТАЦИИ (ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ) ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ В ФФМ – ЛИЦЕНЗИЯ N (2017)

REGULAMENT DE ATESTARE (LICENŢIERE) A CLUBURILOR DE FOTBAL DIN DIVIZIA „A” – LICENŢA ”A” (versiunea 2012)

РЕГЛАМЕНТ ПО АТТЕСТАЦИИ (ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ) ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ ДИВИЗИИ «А» – ЛИЦЕНЗИЯ ”А” (версия 2012)

REGULAMENT DE ATESTARE (LICENŢIERE) A ŞCOLILOR DE FOTBAL ŞI CLUBURILOR DE COPII – LICENŢA „C”

РЕГЛАМЕНТ ПО АТТЕСТАЦИИ (ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ) ФУТБОЛЬНЫХ ШКОЛ И ДЕТСКИХ КЛУБОВ – ЛИЦЕНЗИЯ «C»

STANDARD DE CALITATE PENTRU LICENŢIEREA CLUBURILOR (ED. 2012)

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ КЛУБОВ (РЕД. 2012 Г.)

POLITICA DE LICENŢIERE A CLUBURILOR DE FOTBAL 2021-2022

ПОЛИТИКА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ 2021-2022

HOTĂRÂREA NR.303 A COMITETULUI EXECUTIV AL FMF DIN 11 IUNIE 2021

HOTĂRÂREA NR.299 A COMITETULUI EXECUTIV AL FMF DIN 15 APRILIE 2021

HOTĂRÂREA NR.283 A COMITETULUI EXECUTIV AL FMF DIN 12 FEBRUARIE 2021

HOTĂRÂREA NR.136 A COMITETULUI EXECUTIV AL FMF DIN 5 MARTIE 2019

LISTA ORGANELOR DE LICENŢIERE A CLUBURILOR DE FOTBAL ÎN FMF

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ DEPARTAMENTALĂ FMF

SCHEMA ORGANIZATORICĂ DE ADMINISTRARE A LICENŢIERII (RED.2021)

REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA ORGANELOR DE LUARE A DECIZIILOR (ODPI ŞI OA) ŞI PROCEDURA DE LUARE A DECIZIILOR DE CĂTRE ACESTEA (2018)

ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРИНИМАЮЩИХ РЕШЕНИЯ (ДОПИ И АО) И ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЯ ИМИ РЕШЕНИЙ (2018)

PROCEDURA PRIVIND ASIGURAREA RESPECTĂRII INDEPENDENȚII (2018)

ПОРЯДОК РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ (2018)

PROCEDURA DE LUCRU CU INFORMAȚII CONFIDENȚIALE (2018)

ПОРЯДОК РАБОТЫ С КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ (2018)

PROCESUL DE BAZĂ DE LICENȚIERE A CLUBURILOR DE FOTBAL (2018)

ОСНОВНОЙ ПРОЦЕСС ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ (2018)