• Fii alături de Echipa Țării

Licențiere

REGULAMENT PRIVIND PROCESUL DE MONITORIZARE A CLUBURILOR DE FOTBAL FMF

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ КОРРЕКТИВНЫХ МЕР

PROCEDURA PENTRU ACȚIUNI CORECTIVE

ПОРЯДОК УЧЕТА И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ И ПРЕТЕНЗИЙ

REGULI DE EVIDENȚĂ ȘI EXAMINARE DE PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПО КЛУБАМ, ПРЕТЕНДОВАВШИХ НА ЛИЦЕНЗИЮ UEFA (2004 - 2019)

ANALIZA COMPARATIVĂ A CLUBURILOR, CARE AU PRETINS LA LICENȚA UEFA (2004 - 2019)

ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И АРХИВАЦИИ ДОКУМЕНТОВ И ЗАПИСЕЙ (2018)

PROCEDURA DE PĂSTRARE ȘI ARHIVARE A DOCUMENTELOR ȘI ÎNREGISTRĂRILOR (2018)

ОСНОВНОЙ ПРОЦЕСС ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ (2018)

PROCESUL DE BAZĂ DE LICENȚIERE A CLUBURILOR DE FOTBAL (2018)

ПОРЯДОК РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ 2018

PROCEDURA PRIVIND ASIGURAREA RESPECTĂRII INDEPENDENȚII 2018

ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРИНИМАЮЩИХ РЕШЕНИЯ (ДОПИ И АО) И ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЯ ИМИ РЕШЕНИЙ (2018)

REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA ORGANELOR DE LUARE A DECIZIILOR (ODPI ŞI OA) ŞI PROCEDURA DE LUARE A DECIZIILOR DE CĂTRE ACESTEA (2018)

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЕМ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕМ (РЕД.2019)

SCHEMA ORGANIZATORICĂ DE ADMINISTRARE A LICENŢIERII (RED.2019)

LISTA ORGANELOR DE LICENŢIERE A CLUBURILOR DE FOTBAL ÎN FMF

HOTĂRÂREA NR.159 A COMITETULUI EXECUTIV AL FMF DIN 19 IULIE 2019

HOTĂRÂREA NR.136 A COMITETULUI EXECUTIV AL FMF DIN 5 MARTIE 2019

HOTĂRÂREA NR.107 A COMITETULUI EXECUTIV AL FMF DIN 19 OCTOMBRIE 2018

HOTĂRÂREA NR.56 A COMITETULUI EXECUTIV AL FMF DIN 8 FEBRUARIE 2007

HOTĂRÂREA NR.11 A COMITETULUI EXECUTIV AL FMF DIN 1 IULIE 2009

ПОЛИТИКА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ (2019-2020)

POLITICA DE LICENŢIERE A CLUBURILOR DE FOTBAL (2019-2020)

РЕГЛАМЕНТ ПО АТТЕСТАЦИИ (ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ) ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ В ФФМ – ЛИЦЕНЗИЯ N (2017)

REGULAMENT DE ATESTARE (LICENŢIERE) A CLUBURILOR DE FOTBAL FMF – LICENȚA N (2017)

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ КЛУБОВ (РЕД. 2012 Г.)

STANDARD DE CALITATE PENTRU LICENŢIEREA CLUBURILOR (ED. 2012)

Правила UEFA по Лицензированию Клубов 2018