• Fii alături de Echipa Țării

Licențiere

ORGANUL ADMINISTRATIV
(Comitetul FMF pentru licenţierea cluburilor de fotbal)

1. ANGHEL Mihai, prim-vicepreşedinte FMF – Preşedinte al Comitetului FMF pentru licenţiere;
Manager pentru licenţiere;
2. POALELUNGI Ion, jurist FMF – adjunctul Managerului pentru licenţiere pe probleme
administrative şi asigurare informaţională; vicepreşedinte
3. BODEAN Anatolie, inspector federal FMF – expert pentru criterii sportive;
4. SOLTANICI Igor, inspector federal FMF – expert pentru criterii infrastructură;
5. CHIRMICI Igor, şef compartiment FMF – expert pentru criterii personal-administrative;
6. MAXIMOV Veaceslav, jurist, şeful Biroului de avocaţi – expert pentru criterii juridice;
7. CERNEI Natalia, contabil FMF – expert pentru criterii financiare;
8. BUGA Ion, ofiţer de presă FMF – responsabil de relaţii cu mass-media; secretar

 


 

ORGANUL DIRECTIV DE PRIMA INSTANŢĂ

1. PUȘCAȘ Victor, doctor în drept, sef de catedră de drept public la Universitatea de Studii Europene din Moldova – Preşedinte
2. ŢURCANU Anatol, reprezentant al obştimii fotbalistice – vicepreşedinte
3. BEJAN Tudor, reprezentant al obştimii fotbalistice – membru
4. PAKNEHAD Ecaterina, membru a Curţii de Conturi RM – membru
5. SOLTANICI Petru, director competiții FMF – membru


 

ORGANUL DE APEL

1. ŞARBAN Vladimir, membru a Comisiei Electorale Centrale a RM – Preşedinte
2. VASILE Nicolai, arbitru la Curtea de Arbitraj pe lângă CCI a RM – vicepreşedinte
3. ROŞCOVAN Mihai, director la ONG "Business Consulting Institute" – membru
4. BEREGOI Valeriu, antreprenor – membru
5. GUȘTIUC Iurie, jurist – membru