• Fii alături de Echipa Țării

Şcoala de Antrenori

În conformitate cu cerințele Convenției UEFA de recunoaștere a calificării antrenorilor, Departamentul Tehnic al Federației Moldovenești de Fotbal împreună cu Școala Federală de Antrenori organizează pe 21 mai 2020 un webinar pentru antrenorii ce dețin Licențele UEFA de categorie A, A Elite și PRO.

 

Pentru înregistrare la Refresh Course, trebuie să expediați un e-mail în formă liberă la adresa sfa@fmf.md, care să includă:
1.     Numele, Prenumele
2.     Data seminarului
3.     Contactele (tel. mob. și adresa personală de e-mail)

Termenul limită – 20 mai.

 

Pentru buna desfășurare a evenimentului, fiecare participant trebuie să aibă instalată platforma Zoom și un cont Gmail.

 

Lectorul webinarului va fi Gheorghe Codița, antrenor de pregătire fizică al echipei FK Liepaja Letonia.

 

Planul webinarului:
13-00 Introducere. Colaborarea specialiștilor în cadrul staff-ului tehnic al echipei. Rolul antrenorului de pregătire fizică
13-50 Pauză
14-00 Întrebări – răspunsuri. Traumele în fotbal. Diagnosticare și traumatismul în fotbal
14-50 Pauză
15-00 Întrebări – răspunsuri. Testarea abilităților coordonative
15-30 Pauză
15-45 Structura și conținutul microciclului și mezociclului la etapele de pregătire în cadrul echipelor profesionale
16-30 Pauză
16-45 Întrebări – răspunsuri. Testarea forței.
17-15 Continuarea tematicii Structura și conținutul microciclului și mezociclului la etapele de pregătire în cadrul echipelor profesionale
18-00 Reflexia
18-15 Încheiere


 

В соответствии с требованиями Конвенции УЕФА о признании квалификаций тренеров, Технический отдел Федерации Футбола Молдовы совместно с Федеральной Школой Тренеров организует 21 мая 2020 вебинар «Refresh Course» для тренеров, имеющих лицензии УЕФА категории A, А Elite и ПРО.

 

Для регистрации на данном семинаре необходимо отправить электронное письмо в свободной форме на адрес sfa@fmf.md с данными:
1.     Ф.И.О
2.     Дата семинара
3.     Контакты (моб. тел. и электронный адрес)

Крайний срок подачи заявок – 20 мая.

 

У каждого участника должна быть установлена платформа Zoom и аккаунт Gmail.

 

Лектором вебинара будет Георгий Кодица, тренер по физической подготовке команды ФК «Лиепая» Латвия.

 

План вэбинара

13-00 Введение в курс. Взаимодействие специалистов тренерского штаба. Роль тренера по физической подготовке

13-50 Пауза

14-00 Вопросы. Травматизм в футболе. Диагностика и профилактика травматизма в футболе

14-50 Пауза

15-00 Вопросы. Тестирование КС. Ответы

15-30 Пауза

15-45 Структура и содержание микроцикла и мезоцикла, на этапе ППП и СПП в команде мастеров

16-30 Пауза

16-45 Вопросы. Тестирование Сила. Ответы

17-15 Продолжение по структуре и содержание МКЦ и МЗЦ.

18-00 Рефлексия

18-15 Завершение

 


ÎN SCOPUL PREVENIRII RĂSPÂNDIRII EPIDEMIEI VIRUSULUI COVID-19, ȘCOALA FEDERALĂ DE ANTRENORI ANUNȚĂ CĂ TOATĂ ACTIVITATEA DIDACTICĂ SE SUSPENDĂ PENTRU O PERIOADĂ NEDETERMINATĂ DE TIMP, PÂNĂ LA NOI DIRECTIVE DIN PARTEA AUTORITĂȚILOR ABILITATE.

DACĂ SE VA EXTINDE ACEASTĂ SITUAȚIE, ȘCOALA FEDERALĂ DE ANTRENORI VA ORGANIZA RELUAREA CURSURILOR (PARTEA TEORETICĂ) ÎN FORMAT ONLINE. VOM ANUNȚA DIN TIMP DATA RELUĂRII CURSURILOR ONLINE. MULȚUMIM!


 

Cum puteți să vă înscrieți la cursurile pentru antrenori Licența "C" UEFA?

 

Cererea de participare la cursurile de antrenori poate fi depusă de orice cetățean al Republicii Moldova, sau al altei țări, după îndeplinirea următoarelor condiții:

- vârsta de la 18 ani

- diploma de absolvire a studiilor medii

- principalul criteriu de selecție a candidatilor este dragostea pentru copii si dorința de a contribui la dezvoltarea fotbalului în Republica Moldova.

 

Pentru a fi admis în calitate de candidat la cursuri trebuie să furnizați următoarele acte:

- formularul de cerere
- lista de documente
- confirmare de plată pentru serviciile de studii (vezi aici lista de prețuri)

 

Rechizite bancare:

Federația Moldovenească de Fotbal

Codul fiscal: 1009620000480

TVA: 0505997

Banca: BC "Moldindconbank" SA Sucursala "Stabil" Chisinau
MOLDMD2X300

IBAN: MD09ML000000002251300617 în Lei MDL

 

Licența "C" UEFA

 

Cererile se prezintă la sediul FMF (Chișinău, bd.Dacia, 45), biroul 320
Tel/Fax: (+373 60) 200059
E-mail: sfa@fmf.md

 

După îndeplinirea tuturor condițiilor de mai sus, puteți verifica numele dvs. în lista candidaților în sectiunea: LISTA antrenorilor - Candidatii
Cu o lună înainte de începerea cursului, veți fi contactat de reprezentantul nostru și veți primi noi instrucțiuni.


 

Как записаться на курсы тренеров на лицензию «С» УЕФА

 

Заявление для участия на курсах тренеров может подать любой гражданин Молдовы, или другой страны,  при выполнении следующих минимальных условий:

- Достижение возраста 18 лет.

- Наличие диплома об окончании школы

- Основным критерием к отбору кандидатов является любовь к детям и желание внести свой вклад в развитие футбола в Молдове.

 

Для зачисления в качестве кандидата на Курс требуется предоставить:

- Заявление установленного образца

- Установленные документы

- Документ, подтверждающий оплату за предоставляемые услуги по обучению (скачать прейскурант)

 

Расчетный счет ФФМ:

Federația Moldovenească de Fotbal

Codul fiscal: 1009620000480

TVA: 0505997

Banca: BC "Moldindconbank" SA Sucursala "Stabil" Chisinau
MOLDMD2X300

IBAN: MD09ML000000002251300617 în Lei MDL

 

Licența С UEFA

 

Заявление предоставляются в офис ФФМ (Chisinau, bd.Dacia, 45) кабинет №320

Тел: (+373 60) 200059

Электронная почта: sfa@fmf.md

 

После выполнения всех вышеназванных условий, Вы сможете проверить Вашу фамилию в списке кандидатов в разделе: Lista antrenorilor – Candidatii

За один месяц до начала курса, наш представитель свяжется с Вами, и Вы получите конкретные инструкции по дальнейшим действиям.