FMF

Comitetul Executiv al FMF

News Details
Text

Comitetul Executiv al FMF la ședința din 16 decembrie 2016 a adoptat următoarele decizii:

- a convoca cel de-al XV-lea Congres de dare de seamă şi alegere a organelor de conducere ale FMF pe data de 20 ianuarie 2017, în incinta Complexului Sportiv Futsal Arena FMF situat în mun. Chişinău, comuna Ciorescu, începutul lucrărilor Congresului ora 10:00;

- a fost creată Comisia de lucru, împuternicită și responsabilă de pregătirea și efectuarea altor acțiuni necesare pentru organizarea celui de-al XV-lea Congres de dare de seamă şi alegere a organelor de conducere ale Federației Moldovenești de Fotbal;

- a afilia în calitate de membri la FMF:
Asociația Obștească Clubul Sportiv “Intersport” cu sediul în satul Sănătăuca, raionul Florești
Asociația Obștească “Fotbal Club Bogzești” din satul Bogzești, raionul Telenești