FMF

COMITETUL EXECUTIV

News Details
Text

Comitetul Executiv al FMF la ședința din 22 aprilie 2019 a adoptat următoarele decizii:

- A fost aprobat Programul de meciuri modificat al Campionatului Republicii Moldova, Divizia Națională, ediția 2019;

- A lua act de cererea de demisie din funcţia de Preşedinte, membru al Comitetului Executiv al FMF a Dlui Pavel Cebanu începînd cu data de 22 mai 2019 şi a confirma că funcţia este vacantă;

- A convoca Congresul Nr. XVIII  Extraordinar al FMF, în legătură cu demisia din funcţia de Preşedinte, membru al Comitetului Executiv al FMF a Dlui Pavel Cebanu. A stabili că Congresul Nr. XVIII Extraordinar va avea loc pe data de 22 mai 2019, în incinta Complexului Sportiv Futsal Arena FMF situat în mun. Chişinău, comuna Ciorescu, str.Alexandru cel bun nr. 2 A., înregistrarea delegaţilor va începe de la ora 9:00, începutul lucrărilor Congresului Extraordinar ora 10:00;

- A aproba agenda Congresului Nr. XVIII Extraordinar al FMF, conform anexei;

- A începe organizarea şi petrecerea tuturor acţiunilor necesare pentru desfăşurarea Congresului Nr. XVIII  Extraordinar al  FMF începînd cu data de 22.04.2019;

- A forma o Comisie de lucru  responsabilă de pregătirea documentelor şi a altor acţiuni necesare pentru organizarea şi petrecerea Congresului Nr. XVIII Extraordinar al FMF care va avea loc pe data de 22.05.2019, înregistrarea candidaţilor la funcţia de Preşedinte şi membru al Comitetului Executiv al FMF, a delegaţilor şi altor persoane invitate la Congresul sus-menţionat;
 
- A declara deschis procesul de alegeri, de înaintare şi înregistrare a candidaturilor la funcţia de Preşedinte, membru al Comitetului Executiv al FMF conform prevederilor statutare ale FMF, pe perioada mandatului rămas, până la 20 ianuarie 2021, cu toate consecinţele statutare ulterioare;

- Comisia va activa începînd cu data de 22.04.2019 şi va efectua lucrările până la terminarea Congresului Nr. XVIII Extraordinar al FMF din 22.05.2019.
 
 
                                                                 CONGRESUL NR.XVIII
                           EXTRAORDINAR AL FEDERAŢIEI MOLDOVENEŞTI DE FOTBAL
 

Din 22.05.2019                                                                                                                       mun. Chişinău 

                                                                          AGENDA:
1. Mesaj de salut;
2. Apelul, verificarea înmînării rechizitelor pentru vot, anunţul referitor la noii membri afiliaţi şi excluşi, şi declaraţia provizorie precum că Congresul Extraordinar întruneşte cvorumul necesar; Prezentarea persoanei care va conduce/prezida Congresul, după caz; 
 3. Alegerea comisiilor de numărare, validare, secretariatului Congresului Nr. XVIII Extraordinar;
4. Declaraţia comisiilor de numărare şi validare că Congresul Extraordinar a fost convocat şi compus în conformitate cu prevederile Statutului FMF, fiind întrunit/neîntrunit după caz, cvorumul necesar, validarea mandatelor şi aprobarea proceselor verbale ale acestor comisii;
5. Aprobarea agendei Congresului Nr. XVIII Extraordinar al FMF;
6. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei Congresului Ordinar nr.XVII al FMF din 25 ianuarie 2019;
7. Cu privire la demisia din funcţia de Preşedinte şi membru al Comitetului Executiv al FMF a Dlui Pavel Cebanu;
8. Prezentarea candidaţilor la funcţia de preşedinte, membru al Comitetului Executiv  al FMF; Admiterea/neadmiterea candidaţilor de a candida la funcţia de Preşedinte, membru al Comitetului Executiv al FMF; Determinarea modului (formei) de votare; Alegerea în funcţia vacantă de preşedinte, membru al Comitetului Executiv al FMF, pe durata mandatului rămas a organelor de conducere ale FMF (pînă la 20.01.2021) cu toate consecinţele statutare ulterioare; alegerea în alte funcţii vacante, după caz.
9. Cu privire la unele propuneri ale Comitetului Executiv şi a membrilor afiliaţi la FMF.
 

 

 

Image