Competition

Comitetul de Competiții al FMF

News Details
Text

La ședința din 18 mai 2018 a Comitetului de Competiții al FMF a fost examinată informația prezentată de către FC Milsami Orhei și dosarul personal al jucătorului Starîș Alexandru, avînd în vedere faptul că unele fapte și împrejurări nu erau cunoscute anterior Comitetului de Competiții al FMF și au stat la baza adoptării deciziei Comitetului de Competiții al FMF din data de 16 mai 2018, referitor la anularea parțială a implementării sancțiunii de suspendare pentru 2 (două) etape de cupă impusă în baza Deciziei Comitetului de Competiții al FMF din data de 25 aprilie 2018.

În urma analizei suplimentare a circumstanțelor cazului, în temeiul art.33, art.101, art.102, art.149 “Cod Disciplinar”, art. 1, art. 5, art. 13, art.14, art.25 din “Regulamentul privind Organizarea și Funcționare a Comitetului de Competiții al FMF”, Comitetul de Competiții al FMF din oficiu,

H O T Ă R Ă Ș T E:

1. A revizui și anula Decizia Comitetului de Competiții al FMF nr.7/2018 din data de 16 mai 2018 cu privire la anularea parțială a implementării sancțiunii Comitetului de Competiții al FMF nr.4/2018 din data de 25 aprilie 2018.

2. A menține în vigoare implementarea integrală a sancțiunii Comitetului de Competiții al FMF nr.4/2018 din data de 25 aprilie 2018.

3. Hotărârea este cu executare imediată și cu drept de apel în termen de 7 zile.