Coach Federal School

Anunț ȘFA

News Details
Text

În conformitate cu cerințele Convenției UEFA de recunoaștere a calificării antrenorilor, Departamentul Tehnic al Federației Moldovenești de Fotbal împreună cu Școala Federală de Antrenori organizează un set de seminare (Refresh Course-uri) pentru antrenorii ce dețin Licențele UEFA de categorie B, А și PRO.

Antrenorii din regiuni se vor adresa la Oficiile Regionale de Dezvoltare în vederea obținerii Certificatelor de recunoaștere în regiuni. Cei ce au susținut aceste seminare la nivel regional, desfășurate de către Oficiile FMF de Dezvoltare, Regiunile Centru, Est, Nord și Sud, nu vor trebui să se înregistreze. Ei vor obține deja Certificatul pentru anul 2019.

Doritorii de a participa suplimentar, trebuie să se înregistreze și să achite o taxă de participare în mărime de 10 Euro / Seminar.

Pentru înregistrare la seminarul ales, trebuie să expediați un e-mail în formă liberă la
adresa sfa@fmf.md, care să includă:
1.     Numele, Prenumele
2.     Data și tematica seminarului
3.     Contactele (tel. mob. și adresa personală de e-mail)
4.     Bonul de plată (achitat la FMF, în cazul celor ce doresc să participe suplimentar)

Termenul limită – cu 10 zile până la începutul desfășurării seminarului.

Temele seminarelor sunt:
1. Periodizarea tactică – 18 Septembrie 2019 (ȘFA, st. Zimbru – 30 participanți)
2. Contraatacul – 23 Octombrie 2019 (St. Joma Arena, 30 participanți)
3. Refresh Curs pentru antrenorii de portari – 05 Decembrie 2019 (St. Zimbru –
30 participanți.)
4. Stresul – 07 Noiembrie 2019 (ȘFA, st. Zimbru – 30 participanți)


В соответствии с требованиями Конвенции УЕФА о признании квалификаций тренеров, Технический отдел Федерации Футбола Молдовы совместно с Федеральной Школой Тренеров организует серию семинаров «Refresh Course» для тренеров, имеющих лицензии УЕФА категории Б, A и ПРО. Тренера которые хотят посетить семинары в своих регионов должны обратиться в Технические Офисы. Те которые посетили региональные
семинары, проводимые Центральным, Восточным, Северным и Южным региональными офисами, не обязаны регистрироваться, в 2019 году вы уже получите Сертификат в регионе.

Желающие принять участие дополнительно в одном из семинаров должны зарегистрироваться. Стоимость участие - 10 евро за Семинар. Для регистрации на выбранном семинаре, необходимо отправить электронное письмо в свободной форме на адрес sfa@fmf.md с данными:
1.     Ф.И.О
2.     Дата и выбранную тему семинара
3.     Контакты (моб. тел. и электронный адрес)
4.     Оплату (в ФМФ, в случае если есть желание посетить дополнительный
семинар)
Крайний срок подачи заявок - за 10 дней до начала семинара.

Тематика семинаров:
1.     Тактическая периодизация – 18 Сентября 2019 года (ФШТ, стадион
Зимбру - 30 участников)
2.     Контратака – 23 Октября 2019 года (стадион Жома Арена, 30 участников)
3.     Курс повышении квалификаций для тренеров по вратарям – 05
Декабря 2019 года
(стадион Зимбру - 30 участников)
4.     Стресс – 07 Ноября 2019 года (ФШТ, стадион Зимбру - 30 участников)