Informație Generală

Details
Text

Şcolile deschise de fotbal distractiv reprezintă un proiect umanitar, neutru din punct de vedere politic şi nerentabil, implementat de către organizaţia neguvernamentală Cross Culture Project Association (ССРА), cu sediul în or. Copenhaga din Danemarca şi Federaţia Moldovenească de Fotbal sub conducerea oficiului regional ССРА/OFFS.

Scopul şcolilor deschise de fotbal distractiv este utilizarea jocurilor distractive şi „concepţiei pedagogice de fotbal distractiv” în calitate de instrument care contribuie la procesul de consolidare a păcii şi stabilităţii, apropierii sociale dintre grupurile antagoniste, restabilirea şi consolidarea colaborărilor sportive între municipalităţi, şcolile de fotbal şi primare, lideri, antrenori şi copii, contribuind în acelaşi timp la dezvoltarea fotbalului de masă „Grassroots” şi principiului de bază „Sport pentru toţi”.

Şcolile deschise de fotbal distractiv au fost înfiinţate în baza concepţiei Asociaţiei Daneze de Fotbal, fondată pe principiul distractiv, conform căruia accentul se pune pe jocurile vesele, şi nu pe rezultate, scor sau ridicarea nivelului profesional. Toate exerciţiile şi jocurile mici sunt planificate în aşa mod, încât fiecare participant să poată sesiza de fiecare dată propriul succes, fie şi unul minor. Timp de cinci zile, copiii sunt total implicaţi în fotbal, trăiesc într-o lume a jocurilor şi distracţiilor.

Activitatea şcolilor deschise de fotbal distractiv reprezintă o completare a activităţii cluburilor de fotbal. Scopul programului nu constă în pregătirea şi perfecţionarea unui jucător talentat, ceea ce după părerea noastră ţine de competenţa organizaţiilor şi cluburilor de fotbal, ci în dezvoltarea deprinderilor primare şi practicii de posesie a balonului, identificarea jucătorilor de perspectivă (selectarea), selectarea acestora şi dezvoltarea talentului în viitor.

Cu ajutorul organizării jocurilor cu mingea, şcolile deschise de fotbal distractiv îşi propun drept scop utilizarea acestui instrument strategic în context social şi politic, pe întreg teritoriul ţării. Cluburile de fotbal participante în cadrul acestui program, liderii acestora, antrenorii şi copiii, contribuie la restabilirea relaţiilor de prietenie pierdute anterior, încrederii şi colaborării sportive între diferite grupări antagoniste, favorizează dezvoltarea coexistenţei paşnice, încrederii, restabilirea contactelor şi colaborărilor sociale.

OFFS în Moldova

Proiectul CCPA/OFFS este implementat în ţara noastră de către organizaţia neguvernamentală CCPA din Danemarca şi FMF din anul 2006, de asemenea fiind susținut de Guvernul Suediei. Principalele obiective sunt promovarea fotbalului în toate regiunile Moldovei şi acordarea unei asistenţe metodice şi tehnice asociaţiilor, cluburilor şi scolilor de fotbalÎn afara de Moldova, proiectul OFFS este implementat în alte 15 ţări din Balcani, Orientul Apropiat şi Caucaz.

De-a lungul anilor 2006-2017, în proiectul OFFS au participat peste 60.000 de copii şi 1.800 de antrenori din toate regiunile Moldovei şi ale Transnistriei. Scopul principal al proiectului este consolidarea societăţii, apropierea oamenilor prin intermediul fotbalului, acordarea asistenţei metodice şi material-tehnice echipelor de fotbal formate.

Programul special Sport + Școală + Politie face parte din cadrul Proiectului Open Fun Football Schools şi este implementat în ţara noastră de către Federaţia Moldovenească de Fotbal implementat în ţara noastră de către Federaţia Moldovenească de Fotbal în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliție din 2015, sub conducerea organizaţiei neguvernamentale Cross Culture Project Association, din orașul Copenhaga, Danemarca.

Programul special SSP îşi propune drept scop completarea şi îmbunătăţirea iniţiativelor şi a acţiunilor pentru copii şi tineret care se derulează separat de către poliţie, sectorul şcolar şi cluburile sportive. Iniţiativa SSP promovează apropierea eforturilor comune la nivel local de prevenire a criminalităţii juvenile, fiind orientată spre resocializarea copiilor delicvenţi prin implicarea acestora în activităţi cultural-sportive.

La 19 mai 2010, Proiectul „Open Fun Football Schools” Moldova a fost recunoscut de către Comitetul Executiv al UEFA drept „Cel mai bun proiect din Europa în fotbalul de mase pentru anul 2010”.

Adresa: str. Dacia 45, MD – 2062, CHIŞINĂU
Telefon/fax: (+373 22) 78 56 73
fax: (+373 22) 21 04 32
E-mail: Chisinau@ccpa.eu, offs@fmf.md, fmf@fmf.md
Internet: www.ccpa.eu, www.fmf.md

Pagina de Facebook a proiectului Open Fun Football Schools Moldova