Open Fun Football Schools

Seminar Open Fun Football Schools (video)

News Details
Text

În zilele de 11 și 12 decembrie, la CPSM de la Vadul lui Vodă se desfășoară seminarul international în cadrul proiectului CCPA/OFFS - SSP (Sport – Școală – Poliție), la care participă conducătorii, instructorii şi liderii Open Fun Football Schools Moldova, angajați ai Inspectoratului General al Poliției (IGP), precum și pentru prima dată reprezentanți ai administrațiilor publice locale.

Cu un mesaj de salut către participanți s-a adresat Ghenadie Scurtul, Directorul Tehnic FMF şi Coordonatorul Proiectului CCPA/OFFS, Anders Levinsen, Directorul Cross Cultures Project Association și Katrine Gotfredsen, Coordonatorul Proiectului Cross Cultures Project Association, Natalia Gaidibadi, Șef al Secției planificare, analiză și control al Direcției Management Operațional din cadrul Inspectoratului Național de Patrulare, Svetlana Patraș, Asistent al Coordonatorului proiectului.

OFFS Moldova mai este reprezentată la seminar de către Valentin Chicu, Manager Grasroots, Ion Ţelic, Iana Pogarevici, Diana Bobuţac, Vladislav Pocotilo, Victor Mardari, Vasile Toloconnicov, instructori OFFS. Din partea Inspectoratului General al Poliţiei participă Ruslana Pădureț, Specialist principal al Secției siguranță copii.

În cadrul seminarului, au fost făcute totalurile activităţii şcolilor CCPA/OFFS şi a instructorilor și liderilor responsabili pentru organizarea acţiunilor fotbalistice Sport – Școală – Poliție pe parcursul ultimilor ani. Programul special SSP îşi propune drept scop completarea şi îmbunătăţirea iniţiativelor şi a acţiunilor pentru copii şi tineret care se derulează separat de către poliţie, sectorul şcolar şi cluburile sportive. Iniţiativa SSP promovează apropierea eforturilor comune la nivel local de prevenire a criminalităţii juvenile.

De asemenea, oficialii au făcut un schimb de opinii despre planul strategic de dezvoltare al proiectului CCPA/OFFS + SSP în anii 2018-2020.

Proiectul CCPA/OFFS este implementat în ţara noastră de către organizația neguvernamentală CCPA din Danemarca şi FMF din anul 2006, de asemenea fiind susținut de Guvernul Suediei. Principalele obiective sunt promovarea fotbalului în toate regiunile Moldovei şi acordarea unei asistențe metodice şi tehnice asociațiilor, cluburilor şi școlilor de fotbal.

Image
Video