FMF

Comitetul Executiv al FMF

News Details
Text

Comitetul Executiv al FMF la ședința din 6 februarie 2018 a adoptat următoarele decizii:

- a convoca cel de-al XVI-lea Congres Ordinar al FMF pe data de 7 martie 2018 în incinta Complexului Sportiv Futsal Arena FMF situat în mun. Chişinău, comuna Ciorescu, începutul lucrărilor Congresului ora 10:00;

- a fost creată Comisia de lucru, împuternicită și responsabilă de pregătirea și efectuarea altor acțiuni necesare pentru organizarea celui de-al XVI-lea Congres Ordinar al FMF (Nicolae Cebotari – Președinte al Comisiei, Nina Chercheja – secretară, Ruslan Berzoi, Leonid Oleinicenco, Mircea Cojocari – membri).