FMF

Al XVI-lea Congres ordinar al FMF (video)

News Details
Text

Pe 7 martie 2018, în sala Complexului Sportiv Futsal Arena FMF situat în comuna Ciorescu, a avut loc cel de-al XVI-lea Congres Ordinar al FMF. Cu un mesaj de salut către delegați a venit Pavel Cebanu, Președintele Federației Moldovenești de Fotbal. Totodată, a fost ținut un moment de reculegere în memoria personalităților fotbalului moldovenesc, care au trecut în neființă în perioada ianuarie 2017 – martie 2018.

De asemenea în fața asistenței au luat cuvântul Monica Babuc, Ministru al Educației, Culturii și Cercetării, Oliver Jung, Manager FIFA al Programelor de Dezvoltare în Europa, Zoran Laković, Director UEFA al Asociațiilor Naționale.

La eveniment au mai fost prezenți Radu Rebeja, Secretar de stat al Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Nicolae Piatac, Vicepreședintele Comitetului Olimpic și Sportiv, Ivan Scripnic, Primarul com.Ciorescu, Grigore Cușnir, Primul Președinte al FMF, Constantin Tampiza, al doilea Președinte al FMF, veterani, alți oficiali.

Pavel Cebanu a prezentat informația provizorie că Congresul a întrunit cvorumul necesar, iar în continuare au fost votate componențele comisiilor de validare, numărare și secretariatului. Membrii comisiilor de validare și numărare au prezentat declarația că Congresul a fost convocat și compus în conformitate cu prevederile Statutului FMF. A fost aprobată Agenda, precum și Procesul verbal  al ședinței  Congresului  nr.XV  de  dare  de  seamă și alegere  a  organelor  de  conducere  ale  FMF  din  20  ianuarie  2017. 

În continuare, Congresul a aprobat Raportul de activitate al Președintelui și Comitetului Executiv al FMF pentru anul 2017 prezentat de Pavel Cebanu. De asemenea, au fost prezentate dările de seamă ale Comitetului  Executiv  și  altor  Comitete  ale FMF, a fost aprobat raportul financiar și organului de audit pentru  perioada  anului  2017, dar și a fost aprobat bugetul FMF pentru 2018.

Svetlana Patraș a oferit detalii ample despre proiectul “Prin Fotbal să Creștem Sănătoși” împlementat în țara noastră cu eforturile comune ale UEFA și FMF, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. Această iniţiativă are drept obiectiv încurajarea intereselor copiilor pentru sport şi a unui mod de viaţă sănătos prin intermediul practicării fotbalului şi activităţilor distractive.

Delegații Congresului au votat unanim aprobarea hotărârilor Comitetului Executiv al FMF nr.9 din 23.02.2017; nr.10 din 23.02.2017; nr.11  din 23.02.2017; nr.12 din 23.02.2017; nr.20 din 9 iunie 2017; nr.21 din 9 iunie 2017; nr.29  din  28  iunie  2017;  nr.30  din  28  iunie  2017; nr.54 din 12 ianuarie 2018; nr.53 din 12 ianuarie 2018; nr.61 din 16  februarie 2018.

Pentru merite deosebite în dezvoltarea și promovarea fotbalului moldovenesc “Ordinul de Merit” al FMF a fost decernat lui Vasile Susan, Mihail Hîncu, Alexandra Danilenco, Vasile Railean, Radion Ghilas, Petru Efros, Mihail Groza, Ion Macari, Vladimir Oleanschi, Iurie Hlîzov, Alexandru Ionașco, Vasile Dabija.

Delegații au votat hotărârea ca următorul Congres al FMF să se desfășoare în perioada ianuarie - martie 2019.
 

Image
Image
Video
Video
Video